Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kognition

Kognition handlar om att beskriva och förstå hur tänkandet bearbetar information och kunskap. Till så kallade kognitiva funktioner hör bl.a. varseblivning, uppmärksamhet, minne, begreppsbildning, språkförmåga, problemlösning, resonerande och beslutsfattande, emotion samt musikalitet.

Publikationer
Publikationer

Medlemmarnas publikationer

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom området

På gång
På gång

Detta är på gång

Om profilområdet

Kognition är ofta tvärvetenskapligt och kallas då kognitionsvetenskap. Kognitionsvetenskapen kombinerar olika ämnesperspektiv på tänkandet såsom psykologi, datavetenskap, filosofi, lingvistik och neurovetenskap. På institutionen för psykologi bedrivs undervisning inom många av kognitionspsykologins områden på bland annat kandidat- och mastersprogrammen i kognitionsvetenskap, psykologprogrammen, tränarprogrammet och på programmet i arbetsliv och hälsa. Kognition kan också studeras på ett flertal fristående kurser på både grundläggande och avancerad nivå. På avancerad nivå ges också kurserna på engelska.

Medlemmar