Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utveckling i alla livsfaser

Forskningsfrågor inom det här profilområdet riktas mot psykologiska förändringar under livet. Forskningsintressen och utbildning i området omfattar olika aspekter av utveckling, både fysiska och kognitiva förändringar samt personlighetsutveckling och social utveckling.

Utbildning
Utbildning

Läs någon av våra kurser

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom området

Publikationer
Publikationer

Medlemmarnas publikationer

Presentation

Inom profilområdet pågår forskning som handlar om bland annat motoriska och kognitiva färdigheter hos barn med och utan utvecklingssvårigheter; mekanismer i hjärnan som aktiveras vid användning av olika inlärningsstrategier; ungdomsidentitet; samt tidsuppfattning hos barn och vuxna.

Inom området pågår även ett storskaligt longitudinellt projekt, Betulaprojektet, om åldrande, minne och demens. Läs mer om Betulaprojektet.


Forskning inom vårt profilområde sker med hjälp av olika metoder och tekniker, t ex enkäter, rörelseregistrering, interventioner, neuropsykologisk testning, experiment och hjärnavbildningar.

Medlemmar