Hoppa direkt till innehållet
printicon

Psykologmottagningen Idrott

På Psykologmottagningen för idrott har studenterna från psykologprogrammet med inriktning mot idrott terapeutiska samtal med klienter som en del i sin yrkesutbildning. De har förutom kunskap rörande psykologisk behandling också kunskap inom idrottspsykologi.

Vilka kan söka?

Du är välkommen att söka till oss om du som är idrottare oavsett nivå. Vanliga sökorsaker kan vara nedstämdhet, ångest, stress- och överträningsrelaterad problematik. Du kan också söka för oro, osäkerhet, negativa tankar, svårigheter att hantera känslor och andra återkommande upplevelser kopplade till din idrottsliga prestation

Hur söker jag?

Anmälan öppnar vt-2019.

Bedömning

Efter anmälan kallas du till ett första bedömning som består av ett samtal. Du får då träffa våra psykologstudenter med inriktning mot idrott. För att göra en så bra och rättvis bedömning som möjligt får du som söker i uppgift att fylla i ett par självskattningsformulär.

Efter bedömningen tar vi ställning till om du skall erbjudas behandling på mottagningen eller inte. Vanligtvis rekommenderas psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) – i regel även med särskild hänsyn till idrottslig prestation.

Hur fungerar en KBT-behandling?
En KBT-behandling inleds med att du och din psykologstudent tillsammans går igenom vad du vill ha hjälp med. Ni gör en analys av vad som fungerar i ditt liv/idrottande och vad som är svårigheter. Efter det kommer ni överens om en målsättning och en behandlingsplan. Därefter påbörjas arbetet med att förändra beteenden och tankar för att komma till rätta med dina svårigheter.

Upplägg

Upplägget är att ni träffas 1gg/veckan under en termin. Samtalen är 45 min långa och videoinspelas alltid som ett led i psykologstudentens utbildning.

Psykologstudenten får handledning regelbundet på sina samtal av legitimerade psykoterapeuter.

Samtalet kostar 40 kr/samtal om den sökande är 18-24 år. I och med 25-årsdagen är avgiften 125 kr/samtal.

Psykologmottagningen har IVO som tillsynsmyndighet, och lyder under Hälso- och sjukvårdslagens lagstiftning. Alla som arbetar på Psykologmottagningen har tystnadsplikt.

Ansvarig vid Psykologmottagningen Idrott