Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Psykologmottagningen Idrott

På Psykologmottagningen för idrott har studenterna från psykologprogrammet med inriktning mot idrott terapeutiska samtal med klienter som en del i sin yrkesutbildning. De har förutom kunskap rörande psykologisk behandling också kunskap inom idrottspsykologi.

Stängt tills vidare pga covid-19

Psykologmottagningen Idrott och Psykologmottagningen är stängda, sedan 20 mars 2020, pga av rektors beslut om distansutbildning för våra studenter. Läs mer

Vid eventuell öppning under vårterminen 2020
Om vi öppnar under vårterminen avses att kontakta de klienter som påbörjat psykoterapi denna termin, för fråga om intresse att återuppta behandlingen.

Vid eventuell öppning under höstterminen 2020  
Om vi öppnar först till hösten, är alla klienter som avslutats i förtid välkomna att höra av sig för nytt erbjudande. Ring då Carin Vretsjö 090-786 66 30, klinisk samordnare på psykologmottagningen.

blobid7.jpg

blobid8.jpg

Vilka kan söka?

Du som är tävlingsidrottare oavsett nivå, är välkommen att söka till oss! Vanliga sökorsaker kan vara nedstämdhet, ångest, stress- och överträningsrelaterad problematik. Du kan också söka för oro, osäkerhet, negativa tankar, svårigheter att hantera känslor och andra återkommande upplevelser kopplade till din idrottsliga prestation

Hur söker jag?

blobid9.jpg

Klicka på knappen

Steg 2

Fyll i alla uppgifter

Skicka intresseanmälan

Vad händer sen?

Efter anmälan kallas du till ett första bedömning som består av ett samtal. För att göra en så bra och rättvis bedömning som möjligt får du som söker i uppgift att fylla i ett par självskattningsformulär.

Efter bedömningen tar vi ställning till om du skall erbjudas behandling på mottagningen eller inte. Vanligtvis rekommenderas psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) – i regel även med särskild hänsyn till idrottslig prestation.

Hur fungerar en KBT-behandling?

En KBT-behandling inleds med att du och din psykologstudent tillsammans går igenom vad du vill ha hjälp med. Ni gör en analys av vad som fungerar i ditt liv/idrottande och vad som är svårigheter. Efter det kommer ni överens om en målsättning och en behandlingsplan. Därefter påbörjas arbetet med att förändra beteenden och tankar för att komma till rätta med dina svårigheter.

Upplägg

Upplägget är att ni träffas 1gg/veckan under en termin. Samtalen är 45 min långa och videofilmas alltid som ett led i psykologstudentens utbildning. Psykologstudenten får handledning regelbundet på sina samtal av legitimerade psykoterapeuter. Samtalen påbörjas vid terminsstart.

Tystnadsplikt

Psykologmottagningen har IVO som tillsynsmyndighet, och lyder under Hälso- och sjukvårdslagens lagstiftning. Alla som arbetar på Psykologmottagningen har tystnadsplikt.

Kostnad

Samtalet kostar 40 kr/samtal om den sökande är 18-24 år. I och med 25-årsdagen är avgiften 125 kr/samtal.

Ansvarig vid Psykologmottagningen Idrott

Stefan Holmström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 44