Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykologmottagningen Idrott

På Psykologmottagningen för idrott har studenterna från psykologprogrammet med inriktning mot idrott terapeutiska samtal med klienter som en del i sin yrkesutbildning. De har förutom kunskap rörande psykologisk behandling också kunskap inom idrottspsykologi.

Gör en intresseanmälan!

Nu är det öppet igen för att anmäla intresse. Gå in här och fyll i formuläret.

Vill du vara med i en forskningsstudie?

Just nu samlar vi in material till två olika forskningsstudier:

1. Effekter på välbefinnandet av stress- och/eller sömnbehandling

I denna studie vill undersöka i vilken utsträckning behandling mot stress- och sömnproblematik förbättrar hälsan. Studien görs i samarbete mellan Umeå universitet och Region Västerbotten. De klienter som erbjuds behandling vid psykologmottagningen tillfrågas om att delta i studien. Läs mer om studien här.

2. Effekter av studentledd psykoterapi

I denna studie vill vi undersöka om deltagarnas psykiska hälsa, upplevda livskvalitet och vardagliga funktion förbättras efter behandling. De klienter som erbjuds behandling vid psykologmottagningen tillfrågas om att delta i studien. Läs mer om studien här.

blobid7.jpg

blobid8.jpg

Vilka kan söka?

Du som är tävlingsidrottare oavsett nivå, är välkommen att söka till oss! Vanliga sökorsaker kan vara nedstämdhet, ångest, stress- och överträningsrelaterad problematik. Du kan också söka för oro, osäkerhet, negativa tankar, svårigheter att hantera känslor och andra återkommande upplevelser kopplade till din idrottsliga prestation. Obs! Du behöver ha fyllt 18 år för att söka till oss. 

Hur söker jag?

Fyll i intresseanmälan på länken nedan. Efter att vi mottagit din intresseanmälan kallas du till ett första informations- och bedömningssamtal, vilket genomförs av både anställd personal och studenter. Vid detta samtal undersöks om den problematik du söker för är lämplig för psykoterapeutiska samtal hos studentterapeut.

Många anmäler intresse för psykoterapi till psykologmottagningen. Vi stänger därför vår anmälan, i perioder under året, för att få en rimlig väntetid mellan anmälan och bedömningssamtal.

Intresseanmälan

Fyll i uppgifterna och skicka in din intresseanmälan när det öppnar igen.

Vad händer sen?

Efter anmälan kallas du till ett första bedömning som består av ett samtal. För att göra en så bra och rättvis bedömning som möjligt får du som söker i uppgift att fylla i ett par självskattningsformulär.

Efter bedömningen tar vi ställning till om du skall erbjudas behandling på mottagningen eller inte. Vanligtvis rekommenderas psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) – i regel även med särskild hänsyn till idrottslig prestation.

Hur fungerar en KBT-behandling?

En KBT-behandling inleds med att du och din psykologstudent tillsammans går igenom vad du vill ha hjälp med. Ni gör en analys av vad som fungerar i ditt liv/idrottande och vad som är svårigheter. Efter det kommer ni överens om en målsättning och en behandlingsplan. Därefter påbörjas arbetet med att förändra beteenden och tankar för att komma till rätta med dina svårigheter.

Upplägg

Upplägget är att ni träffas 1gg/veckan under en termin. Samtalen är 45 min långa och videofilmas alltid som ett led i psykologstudentens utbildning. Psykologstudenten får handledning regelbundet på sina samtal av legitimerade psykoterapeuter. Samtalen påbörjas vid terminsstart.

Tystnadsplikt

Psykologmottagningen har IVO som tillsynsmyndighet, och lyder under Hälso- och sjukvårdslagens lagstiftning. Alla som arbetar på Psykologmottagningen har tystnadsplikt.

Kostnad

Samtalet kostar 40 kr/samtal om den sökande är 18-24 år. I och med 25-årsdagen är avgiften 125 kr/samtal.

Ansvarig vid Psykologmottagningen Idrott

Personuppgiftsbehandling

Så behandlas dina personuppgifter i samband med att du anmäler ditt intresse för psykoterapi hos oss.