Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt vid Rättsmedicin

Forskning inom rättsmedicin kan innefatta såväl grundforskning om exempelvis toxicitet av nya och gamla droger, som registerforskning och tillämpad forskning. Fokus för den tillämpade forskningen ligger på frågeställningar som dominerar den löpande operativa verksamheten vid den rättsmedicinska enheten såsom olycksfallsanalys, olycksprevention, suicidepidemiologi, drogpåverkan i trafikmiljö, etc.

Denna forskning omfattar många projekt som överlappar med skilda kliniska expertområden och skilda samhällsfunktioner, inte minst inom rättsväsendet. Denna mycket breda samhällsförankring inom och utom det medicinska fältet är naturligtvis både en utmaning och en stimulans för arbete och forskning inom specialistområdet rättsmedicin.

Specifika projekt kan sökas via universitetets forskningsdatabas, DiVa.