Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning om funktionshinder inom Umeå centrum för funktionshinderforskning

Forskning om funktionshinder bedrivs vid flera fakulteter inom Umeå universitet. Forskningen bedrivs i nära samverkan med den forskning som respektive medlem bedriver inom ramen för forskningsprofiler, program eller projekt som är förlagda till medlemmens institution.