Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisterkurser i språkdidaktik

Vid Umeå universitet är det möjligt att ta en magisterexamen med språkdidaktik som huvudområde. Det är en lämplig påbyggnadsutbildning för verksamma lärare i språk – svenska, svenska som andraspråk, modersmål, engelska och moderna språk – på alla nivåer i utbildningssystemet.

Kurser i språkdidaktik

Du som är intresserad av att utveckla din kompetens inom området språkdidaktik, dvs. i frågor som har med språkundervisning, språkinlärning och språkutveckling att göra, kan läsa en eller flera kurser hos oss.

Vi har kurser som är mer generella och mer direkt forskningsförberedande och andra som är mer specifika och mer undervisningsnära. I alla kurser på denna nivå ingår dock läsning och diskussion av aktuell forskningslitteratur.

Det aktuella utbudet av kurser inom området hittar du på vår webbsida om kurser i området språkdidaktik.

Vid sidan om och långt bortifrån

Eftersom magisterkurserna i språkdidaktik i första hand vänder sig till verksamma lärare ges de med 25% studietakt. För att även du som bor långt från Umeå ska kunna delta är en stor del av kurserna nätbaserade med bara ett fåtal träffar i Umeå.

Magister- eller masterexamen i språkdidaktik

Vill du ta ut en magisterexamen krävs studier på totalt 60 hp utöver det som ingår i examen på grundnivå. Av dessa 60 hp måste minst 45 hp vara på avancerad nivå och av dem i sin tur minst 30 hp, inkl. ett examensarbete om 15 hp, vara inom huvudområdet, dvs. i detta fall i språkdidaktik. För en masterexamen krävs det dubbla av allt.

Kontakt

Om du har frågor kan du kontakta vår studievägledare eller Ingela Valfridsson.