Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning vid institutionen för Strålningsvetenskaper

Institutionen för strålningsvetenskap tillhandahåller en unik miljö för translationell forskning t ex:

  • Bildbaserad neurologvetenskap
  • Molekylär epidemiologi baserat på biobankade av blod och vävnadsprov
  • Bildbaserade biomarkörer med tillgång till PET/CT och PET/MR samt full utrustat radiokemilab för PET-tracer produktion
  • Kliniska cancerstudier
  • Strålningsfysik och Medicnsk teknik

Se våra forskare

Det åldrande minnet
Det åldrande minnet

Se Lars Nybergs föredrag "Det åldrande minnet – att bevara hjärnans funktioner".

Bethany van Guelpen
Bethany van Guelpen

Bethany van Guelpen om sin forskning som handlar om hur man kan använda blodprov för att bättre förutsäga risk.

Våra forskningsmiljöer

Onkologiskt forskningslaboratorium

Translationell forskningsenhet kopplad till institutionen och CancerCentrum vid Norrlands universitetssjukhus..

Biomarker Imaging Laboratory (BILAB)

Medicinska bilder, inkluderande kvantifiering och bildbehandling är en stark miljö vid institutionen. Verksamh.