Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Diagnostisk radiologi

Specialiteten diagnostisk (medicinsk) radiologi innefattar kunskaper och färdigheter i diagnostiskt och terapeutiskt användande av olika slag av genomträngande strålning, såsom röntgen- och gammastrålning, radiofrekvent strålning och ultraljud ofta tillsammans med kontrastmedel.

Verksamheten kan också beskrivas som bildbaserad diagnostik baserad på konventionella röntgenundersökningar, datortomografi (CT), ultraljud, nuklearmedicinska undersökningar liksom magnetisk resonans tomografi (MRT) och deras användning inom diagnostik och behandling.

Specialiteten, som har en central roll i modern sjukvårdsverksamhet, omfattar samverkan med remitterande kliniker avseende val av radiologisk undersökningsmetod, färdighet med hänsyn till utförandet av diagnostiska och terapeutiska (interventionella) radiologiska åtgärder samt utvärdering av bild- och annat informationsmaterial från undersökningar med olika radiologiska modaliteter.

Diagnostisk radiologi är sålunda en klinisk specialitet som har omfattande kontakter och samarbete med de flesta övriga kliniska medicinska specialiteter.