Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Personal

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för strålningsvetenskaper. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempelvis emeriti, forskarstuderande och timlärare, klickar du på länken Visa anknutna medarbetare.

Anställda medarbetare

Anders Eklund, professor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-785 40 24
Anders Garpebring, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-785 38 91
Anders Widmark, professor

I min forskning vill jag föbättra behandling av prostatacancer. SPCG-7 studien visar att tillägget av strålbehandling vid lokal högrisktumör halverar risken att avlida i prostatacancer. 

Anders Wåhlin, forskare
Telefon
090-786 79 11

Jag är docent i medicinsk teknik och forskar på nya hjärnavbildningsmetoder för neurologiska sjukdomar.

Annika Holmberg, laboratorieassistent
Telefon
090-785 19 15
Beatrice Melin, professor, överläkare
Bertil Axelsson, övrig/annan befattning, adjungerad professor
Telefon
063-10 62 29
Bethany van Guelpen, biträdande universitetslektor, ST-läkare
Telefon
090-785 28 09
Britta Söderkvist, doktorand, doktorand (tjänstledig)
Camilla Holmlund, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 77 61
Carl Herdenberg, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-785 28 45
Carl Wibom, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 53 04
Telefon
090-786 62 12

Professor i Åldrande med inriktning Kognitiv Neurovetenskap

Carolina Hawranek, doktorand
Telefon
076-696 06 48

Forskare inom klinisk onkologi, doktorand på Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinska fakulteten. Nationell koordinator för den svenska Direct-studien.

Cedric Patthey, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 17 25
Christer Grönlund, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-785 40 85

Mitt forskningsfokus är metodutveckling för medicinsk ultraljudsavbildning, med tillämpningar på kärl och skelettmuskulatur.

Daniel Öhlund, biträdande universitetslektor, ST-läkare

Bitr. universitetslektor och ST-läkare i onkologi

Wallenberg Molecular Medicine Fellow

Elin Wallsten, doktorand

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning på kvantitativa metoder för PET/CT och PET/MR.

Emma Danielsson, projektassistent
Filip Grill, doktorand

Jobbar med MRI och PET hjärnavbildning, samt data från the Human Connectome Project. Framför allt intresserad av dopamin systemet.

Greger Orädd, fysiker
Telefon
090-785 15 85

Jag jobbar med fysikrelaterade frågor rörande kärnmagnetisk resonans samt kvalitetskontroll och databehandling för funktionell hjärnavbildning.

Gunn Hedman-Borg, forskningssköterska
Helena Grip, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-785 40 29

Sjukhusingenjör, docent i medicinsk teknik och adjungerad universitetslektor, inriktning mot medicinsk teknik och rörelseanalys. Knuten till Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Håkan Hedman, adjungerad professor
Telefon
090-785 28 81
Håkan Jonsson, forskare
Telefon
090-785 24 19

Statistiker och docent. Har arbetat med register, forskning och som regional processledare inom cancerområdet. Huvudområdet är bröstcancerscreening.

Jarkko Johansson, första forskningsingenjör
Johannes Umander, forskningsingenjör
Jonna Wilen, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-785 17 12

Min forskning handlar om elektromagnetiska fält och säkerhetsaspekter  vid magnetkameraundersökningar.

Jag är också studierektor. 

Katrine Riklund, professor, överläkare

Jag är prorektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, och även för samverkan och internationalisering inom områdena.

Lars Nyberg, professor
Telefon
070-609 27 75

Lars Nyberg arbetar som professor i neurovetenskap. Hans forskning handlar om att med funktionell hjärnavbildning koppla hjärnsystem till olika minnesprocesser.  

Linda Forsell, ekonomiadministratör
Telefon
090-785 16 01
Linda Köhn, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 85 22
Madelene Holmgren, forskningsassistent
Maria Sandström, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-786 67 20

Lektor och för närvarande även kurssamordnare för klinisk kurs 2 för läkarstudenterna. Överläkare på Cancercentrum, arbetar framför allt med hjärntumörer, lungcancer och sköldkörtelcancer.

Maria Wing, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 66 98

Jag är ekonomiadministratör hanterar fakturor, projekt, budget, prognoser och reseräkningar.
Samt institutionens forskarutbildning och webbredaktör för institutionens externawebb.

Michael Bergqvist, adjungerad professor
Telefon
090-786 50 77
Mikael Johansson, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-786 98 48
Mitesh Dongre, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 17 28
Nina Karalija, första forskningsingenjör
Nina Sundström, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-785 40 28

Sjukhusingenjör, docent samt adjungerad universitetslektor i medicinsk teknik. Inriktning: rörelseanalys, tryck- och flödesdynamik, kvalitetsregister. Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Olof Lindahl, adjungerad professor
Telefon
090-785 40 20
Parniyan Maneshi, övrig/annan befattning, doktorand
Per Fransson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 63 53

Jag är docent i onkologisk omvårdnad med förenad anställning hos Cancercentrum, NUS. 

Per Hallberg, övrig/annan befattning
Petra Sandberg, postdoktor
Telefon
090-786 74 14

Jag forskar om kognitiv träning över livsspannet, med huvudfokus på episodiskt minne och minnesstrategier. Jag är även involverad i projekt som rör människans luktsinne.

Pia Granlund, administratör
Telefon
090-785 28 54
Robin Rohlén, doktorand

Min forskning handlar om att utveckla nya metoder för att använda ultraljud till att identifiera och analysera motorenheter i muskelvävnad.

Samuel Kvarnbrink, doktorand (tjänstledig)
Sophia Harlid, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 28 45
Stefan Bergström, adjungerad universitetslektor
Stina Bodén, doktorand

Jag studerar den inflammatoriska effekten av kostintaget hos individer i norra Sverige och risken att få cancer. 
 

Susanna Jakobson Mo, biträdande universitetslektor, specialistutbildad läkare
Telefon
090-785 31 79
Tora Dunås, första forskningsingenjör

Forskar på hjärnans åldrande och hur hjärnavbildning kan användas för att förutsäga kognitiva förändringar, samt om dessa biomarkörer för åldrande är kopplade till livsstilsfaktorer.

Torbjörn Sundström, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-785 69 16
Tufve Nyholm, professor, sjukhusfysiker
Telefon
090-786 72 92

Professor i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som sjukhusfysiker vid Norrlands universitetssjukhus. 

Urban Wiklund, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-785 40 21

Docent i medicinsk teknik och adj. universitetslektor, inriktning mot signalanalys av biologiska signaler. Forsknings- och utvecklingsresurs vid Medicinsk teknik FoU, VLL.

Wendy Yi-Ying Wu, första forskningsingenjör
Telefon
070-279 76 43
Yvonne Jonsson, laboratorieassistent
Telefon
090-785 19 15
Zheng Mao, forskningsassistent