Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för strålningsvetenskaper. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempelvis emeriti, forskarstuderande och timlärare, klickar du på länken Visa anknutna medarbetare.

Anställda medarbetare

Anders Eklund, professor, förenad anställning
Telefon
090-785 40 24
Anders Garpebring, bitr universitetslektor, komb klinisk anst
Telefon
090-785 38 91
Anders Widmark, professor, senior

I min forskning vill jag föbättra behandling av prostatacancer. SPCG-7 studien visar att tillägget av strålbehandling vid lokal högrisktumör halverar risken att avlida i prostatacancer. 

Anna Dahlin, forskningsingenjör, första
Telefon
090-785 28 65
Anna Rieckmann, forskare (tjänstledig)
Annika Holmberg, laboratorieassistent
Telefon
090-785 19 15
Beatrice Melin, professor, överläkare
Bertil Axelsson, professor, adjungerad
Telefon
063-10 62 29
Bethany van Guelpen, biträdande universitetslektor, ST-läkare
Telefon
090-785 28 09
Camilla Holmlund, forskningsingenjör, första
Telefon
090-786 77 61
Carl Herdenberg, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-785 28 45
Carl Wibom, forskningsingenjör, första
Telefon
090-786 53 04
Telefon
090-786 62 12

Professor i Åldrande med inriktning Kognitiv Neurovetenskap

Carolina Hawranek, doktorand
Telefon
076-696 06 48

Forskare inom klinisk onkologi, doktorand på Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinska fakulteten. Nationell koordinator för den svenska Direct-studien.

Cedric Patthey, forskningsingenjör, första
Telefon
090-785 17 25
Christer Grönlund, universitetslektor, adjungerad
Telefon
090-785 40 85

Mitt forskningsfokus är metodutveckling för medicinsk ultraljudsavbildning, med tillämpningar på kärl och skelettmuskulatur.

Daniel Öhlund, biträdande universitetslektor, ST-läkare

Bitr. universitetslektor och ST-läkare i onkologi

Wallenberg Molecular Medicine Fellow

Elin Wallsten, doktorand

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning på kvantitativa metoder för PET/CT och PET/MR.

Erik Bovinder Ylitalo, postdoktor (tjänstledig)
Filip Grill, doktorand

Jobbar med MRI och PET hjärnavbildning, samt data från the Human Connectome Project. Framför allt intresserad av dopamin systemet.

Fredrik Öhberg, universitetslektor, adjungerad
Telefon
090-785 40 27

Jag jobbar med forsknings- samt utvecklingsprojekt och har en docentur i medicinsk teknik sedan 2015. Jobbar främst med att utveckla nya biomekaniska modeller för studier av kroppsrörelser.

Greger Orädd, fysiker
Telefon
090-785 15 85

Jag jobbar med fysikrelaterade frågor rörande kärnmagnetisk resonans samt kvalitetskontroll och databehandling för funktionell hjärnavbildning.

Gunn Hedman-Borg, forskningssköterska
Heikki Tölli, universitetslektor, senior
Telefon
090-785 06 85
Helena Grip, universitetslektor, adjungerad
Telefon
090-785 40 29

Sjukhusingenjör, docent i medicinsk teknik och adjungerad universitetslektor, inriktning mot medicinsk teknik och rörelseanalys. Knuten till Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Håkan Hedman, professor, adjungerad
Telefon
090-785 28 81
Jarkko Johansson, forskningsingenjör, första
Jonna Wilen, universitetslektor, förenad klinisk anställning
Telefon
090-785 17 12

Min forskning handlar om elektromagnetiska fält och säkerhetsaspekter  vid magnetkameraundersökningar.

Jag är också studierektor. 

Katrine Riklund, professor, överläkare

Jag är prorektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, och även för samverkan och internationalisering inom områdena.

Klara Mogensen, projektassistent
Lars Nyberg, professor
Telefon
070-609 27 75

Lars Nyberg arbetar som professor i neurovetenskap. Hans forskning handlar om att med funktionell hjärnavbildning koppla hjärnsystem till olika minnesprocesser.  

Linda Forsell, ekonomiadministratör
Telefon
090-785 16 01
Linda Köhn, forskningsingenjör, första
Telefon
090-785 85 22
Margareta Marklund, samordnare, institution
Telefon
090-785 15 87
Maria Boström, administratör
Telefon
090-786 76 72

Arbetar med administration gällande Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Övrig administration framförallt inom allmänmedicin.

Maria Sandström, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-786 67 20
Maria Wing, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 66 98
Michael Bergqvist, professor, adjungerad
Telefon
090-786 50 77
Mikael Bylund, doktorand (tjänstledig)
Mikael Johansson, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-786 98 48
Monica Sandström, administratör, institution
Nina Karalija, forskningsingenjör, första
Nina Sundström, universitetslektor, adjungerad
Telefon
090-785 40 28

Sjukhusingenjör, docent samt adjungerad universitetslektor i medicinsk teknik. Inriktning: rörelseanalys, tryck- och flödesdynamik, kvalitetsregister. Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Olof Lindahl, professor, adjungerad
Telefon
090-785 40 20
Per Hallberg, övrig/annan befattning
Petra Sandberg, postdoktor
Telefon
090-786 74 14

Jag forskar om kognitiv träning över livsspannet, med huvudfokus på episodiskt minne och minnesstrategier. Jag är även involverad i projekt som rör människans luktsinne.

Pia Granlund, administratör, institution
Telefon
090-785 28 54
Robin Rohlén, doktorand

Min forskning handlar om att utveckla nya metoder för att använda ultraljud till att analysera motorenheter i muskelvävnad.

Sai San Moon Lu, övrig/annan befattning, doktorand
Samuel Kvarnbrink, doktorand (tjänstledig)
Sara Qvarlander, övrig/annan befattning, forskningsingenjör, första
Telefon
090-785 41 52

Jag är forskare inom Umeå Hydrocephalus Research Group, främst med inriktning på modellering och analys av hjärnans tryck- och flödesdynamik.

Sophia Harlid, forskningsingenjör, första
Telefon
090-785 28 45
Stefan Bergström, universitetslektor, adjungerad
Stina Bodén, doktorand

Jag studerar den inflammatoriska effekten av kostintaget hos individer i norra Sverige och risken att få cancer. 
 

Susanna Jakobson Mo, bitr universitetslektor, specialistutbildad läkare (tjänstledig)
Telefon
090-785 31 79
Tommy Löfstedt, forskningsingenjör, första
Tora Dunås, övrig/annan befattning

Forskar på hjärnans åldrande och hur hjärnavbildning kan användas för att förutsäga kognitiva förändringar, samt om dessa biomarkörer för åldrande är kopplade till livsstilsfaktorer.

Torbjörn Sundström, universitetslektor, överläkare (tjänstledig)
Telefon
090-785 69 16
Tufve Nyholm, professor/sjukhusfysiker
Telefon
072-503 03 80

Professor i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som sjukhusfysiker vid Norrlands universitetssjukhus. 

Urban Wiklund, universitetslektor, adjungerad
Telefon
090-785 40 21

Docent i medicinsk teknik och adj. universitetslektor, inriktning mot signalanalys av biologiska signaler. Forsknings- och utvecklingsresurs vid Medicinsk teknik FoU, VLL.

Wendy Yi-Ying Wu, forskningsingenjör, första
Telefon
070-279 76 43
Yvonne Jonsson, laboratorieassistent
Telefon
090-785 19 15
Zheng Mao, forskningsassistent