Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för strålningsvetenskaper. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempelvis emeriti, forskarstuderande och timlärare, klickar du på länken Visa anknutna medarbetare.

Anställda medarbetare

Adam Rosenbaum
Telefon
070-363 89 99
Anders Eklund
Telefon
090-785 40 24
Anders Garpebring
Telefon
090-785 38 91
Anders Widmark

I min forskning vill jag föbättra behandling av prostatacancer. SPCG-7 studien visar att tillägget av strålbehandling vid lokal högrisktumör halverar risken att avlida i prostatacancer. 

Anders Wåhlin
Telefon
090-786 79 11

Jag är docent i medicinsk teknik och forskar på nya hjärnavbildningsmetoder för neurologiska sjukdomar.

Angsana Keeratijarut Lindberg
Anna Dahlin
Telefon
090-785 28 65

Jag är forskare i onkologi. Målet med min forskning är att få en bättre förståelse för varför vissa barn utvecklar en hjärntumör.

Annika Holmberg
Telefon
090-785 19 15
Attila Simko
Axel Vikström
Beatrice Melin

Forskar om hjärntumörer. Huvudprojektledare för PREDICT fall-kohort. 

Bertil Axelsson
Telefon
063-10 62 29
Bethany van Guelpen
Telefon
090-785 28 09
Björn Tavelin
Telefon
090-785 37 36
Britta Söderkvist
Camilla Holmlund
Telefon
090-786 77 61
Camilla Thellenberg Karlsson
Telefon
090-785 28 59
Carl Herdenberg
Telefon
090-785 28 45
Carl Wibom
Telefon
090-786 53 04

Delprojektledare för forskningsplattformen PREDICT med fokus på datahantering.

Telefon
090-786 62 12

Professor i Åldrande med inriktning Kognitiv Neurovetenskap

Carolina Hawranek
Telefon
076-696 06 48

Forskare inom klinisk onkologi, doktorand på Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinska fakulteten. Nationell koordinator för den svenska Direct-studien.

Cedric Patthey
Telefon
070-534 85 26
Charlotte Nordström
Telefon
090-785 19 15
Christer Grönlund
Telefon
090-785 40 85

Mitt forskningsfokus är metodutveckling för medicinsk ultraljudsavbildning, med tillämpningar på kärl och skelettmuskulatur.

Daniel Öhlund

Bitr. universitetslektor och ST-läkare i onkologi

Wallenberg Molecular Medicine Fellow

Elin Wallsten

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning på kvantitativa metoder för PET/CT och PET/MR.

Filip Grill

Jobbar med MRI och PET hjärnavbildning, samt data från the Human Connectome Project. Framför allt intresserad av dopamin systemet.

Fredrik Öhberg
Telefon
090-785 40 27

Jag arbetar med biomekaniska studier av kroppsrörelser och av det respiratoriska systemet. Samt med diagnostiska metoder baserade på artificiell intelligens (AI).

Gunn Hedman-Borg
Helena Grip
Telefon
090-785 40 29

Sjukhusingenjör, docent i medicinsk teknik och adjungerad universitetslektor, inriktning mot medicinsk teknik och rörelseanalys. Knuten till Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Håkan Hedman
Telefon
090-785 28 81
Håkan Jonsson
Telefon
090-785 24 19

Statistiker och docent. Registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för mammografiscreening. Huvudområdet inom forskning är bröstcancerscreening. 

Jarkko Johansson
Jennifer Frankel

Doktorand inom medicinsk strålningsfysik. Min forskning handlar om exponeringsmiljön som utgörs av tidsvarierande magnetfält i MR-kameror.

Jonna Wilen
Telefon
090-785 17 12

Min forskning handlar om elektromagnetiska fält och säkerhetsaspekter  vid magnetkameraundersökningar.

Jag är också studierektor. 

Josefine Grefve
Justin Harbs
Katrine Riklund

Jag är prorektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, och även för samverkan och internationalisering inom områdena.

Jag jobbar som ST-läkare/BUL på klinisk kemi i Umeå. Inom klinisk kemi är jag särskilt intresserad av koagulationsanalyser och utredningar av trombospredisposition och blödningsrubbningar.

Lars Nyberg
Telefon
070-609 27 75

Lars Nyberg arbetar som professor i neurovetenskap. Hans forskning handlar om att med funktionell hjärnavbildning koppla hjärnsystem till olika minnesprocesser.  

Linda Forsell
Telefon
090-785 16 01
Linda Vidman
Telefon
090-786 88 26
Madelene Holmgren
Maria Sandström
Telefon
090-786 67 20

Jag är kurssamordnare för klinisk kurs 2 för läkarstudenterna och överläkare på Cancercentrum, där jag framför allt arbetar med hjärntumörer, lungcancer och sköldkörtelcancer.

Maria Wing
Telefon
090-786 66 98

Jag är ekonomiadministratör hanterar fakturor, projekt, budget, prognoser och reseräkningar.
Samt institutionens forskarutbildning och webbredaktör för institutionens externawebb.

Matilda Rentoft

Delprojektledare för forskningsplattformen PREDICT med fokus på biomarkörsanalys

Michael Bergqvist
Telefon
090-786 50 77
Mikael Johansson
Telefon
090-786 98 48
Minh Hoang Vu
Mitesh Dongre
Telefon
090-785 17 28
Nina Karalija
Nina Sundström
Telefon
090-785 40 28

Sjukhusingenjör, docent samt adjungerad universitetslektor i medicinsk teknik. Inriktning: rörelseanalys, tryck- och flödesdynamik, kvalitetsregister. Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Olof Lindahl
Telefon
090-785 40 20
Per Fransson
Telefon
090-786 63 53

Jag är docent i onkologisk omvårdnad med förenad anställning hos Cancercentrum, NUS. 

Petra Sandberg
Telefon
090-786 74 14

Jag forskar om kognitiv träning över livsspannet, med huvudfokus på episodiskt minne och minnesstrategier. Jag är även involverad i projekt som rör människans luktsinne.

Petter Holmlund

Jag jobbar som postdoktor inom Umeå Hydrocephalus Reseach Group. Jag arbetar framförallt med forskning inom Medicinsk Teknik, med specifikt fokus på cererbospinalvätskesystemet och dess dynamik

Pia Grahn
Telefon
072-084 87 14
Pia Granlund
Telefon
090-785 28 54
Robin Rohlén

Min forskning handlar om att utveckla nya metoder för att använda ultraljud till att identifiera och analysera motorenheter i muskelvävnad.

Sai San Moon Lu
E-post
sai.lu@umu.se
Sofia Möckelind
Stefan Bergström
Susanna Jakobson Mo
Telefon
090-785 31 79
Thierry Deschamps
Telefon
090-786 66 46
Tomas Vikner
Tommy Lidström
Torbjörn Näsmark

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med fokus på DECT-baserade metoder för vävnadskaraktärisering inför protonterapi. Arbetar även med strålskyddsfrågor.

Tufve Nyholm
Telefon
090-786 72 92

Professor i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som sjukhusfysiker. Min forskning berör strålbehandling med inriktning mot imaging, prostatacancer, AI och beslutstöd. 

Urban Wiklund
Telefon
090-785 40 21

Docent i medicinsk teknik och adj. universitetslektor, inriktning mot signalanalys av biologiska signaler. Forsknings- och utvecklingsresurs vid Medicinsk teknik FoU, VLL.

Wendy Yi-Ying Wu
Telefon
070-279 76 43
Yvonne Jonsson
Telefon
090-785 19 15