Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för strålningsvetenskaper. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempelvis emeriti, forskarstuderande och timlärare, klickar du på länken Visa anknutna medarbetare.

Anställda medarbetare

Anders Eklund, professor, förenad anställning
Anders Garpebring, bitr universitetslektor, komb klinisk anst
Anders Wåhlin, övrig/annan befattning, forskare
Anna Dahlin, forskningsingenjör, förste
Bethany van Guelpen, biträdande universitetslektor, ST-läkare
Carl Wibom, forskningsingenjör, förste
Daniel Öhlund, biträdande universitetslektor, ST-läkare
Elin Wallsten, doktorand

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning på kvantitativa metoder för PET/CT och PET/MR.

Fredrik Öhberg, övrig/annan befattning, universitetslektor, adjungerad
Helena Grip, övrig/annan befattning, universitetslektor, adjungerad
Håkan Hedman, forskare (tjänstledig), professor, adjungerad
Jonna Wilen, universitetslektor, förenad anställning
Karen-Helene Stoverud, övrig/annan befattning, postdoktor
Katrine Riklund, professor/överläkare

Jag är prorektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, och även för samverkan och internationalisering inom områdena.

Linda Köhn, forskningsingenjör, förste
Mikael Bylund, doktorand (tjänstledig)
Minh Hoang Vu, övrig/annan befattning, doktorand
Nina Sundström, övrig/annan befattning, universitetslektor, adjungerad
Pia Granlund, administratör, institution
Robin Myte, forskningsassistent, övrig/annan befattning
Sophia Harlid, forskningsingenjör, förste
Susanna Jakobson Mo, bitr universitetslektor, specialistutbildad läkare (tjänstledig)
Thomas Asklund, universitetslektor/överläkare (tjänstledig)
Tommy Löfstedt, forskningsingenjör, förste
Tora Dunås, övrig/annan befattning
Tufve Nyholm, professor/sjukhusfysiker

Professor i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som sjukhusfysiker vid Norrlands universitetssjukhus. 

Urban Wiklund, universitetslektor, adjungerad
Wendy Yi-Ying Wu, forskningsingenjör, förste