Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för strålningsvetenskaper. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempelvis emeriti, forskarstuderande och timlärare, klickar du på länken Visa anknutna medarbetare.

Anställda medarbetare

Anders Eklund, professor, förenad anställning
Anders Garpebring, bitr universitetslektor, komb klinisk anst
Anders Widmark, professor, senior

I min forskning vill jag föbättra behandling av prostatacancer. SPCG-7 studien visar att tillägget av strålbehandling vid lokal högrisktumör halverar risken att avlida i prostatacancer. 

Anders Wåhlin, övrig/annan befattning, forskare (tjänstledig)
Anna Dahlin, forskningsingenjör, förste
Bethany van Guelpen, biträdande universitetslektor, ST-läkare
Carl Wibom, forskningsingenjör, förste
Christer Grönlund, universitetslektor, adjungerad

Mitt forskningsfokus är metodutveckling för medicinsk ultraljudsavbildning, med tillämpningar på kärl och skelettmuskulatur.

Daniel Öhlund, biträdande universitetslektor, ST-läkare
Elin Wallsten, doktorand

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning på kvantitativa metoder för PET/CT och PET/MR.

Fredrik Öhberg, universitetslektor, adjungerad

Jag jobbar med forsknings- samt utvecklingsprojekt och har en docentur i medicinsk teknik sedan 2015. Jobbar främst med att utveckla nya biomekaniska modeller för studier av kroppsrörelser.

Greger Orädd, fysiker

Jag jobbar med fysikrelaterade frågor rörande kärnmagnetisk resonans samt kvalitetskontroll och databehandling för funktionell hjärnavbildning.

Helena Grip, universitetslektor, adjungerad

Sjukhusingenjör, docent i medicinsk teknik och adjungerad universitetslektor, inriktning mot medicinsk teknik och rörelseanalys. Knuten till Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Jarkko Johansson, forskningsingenjör, förste
Jonna Wilen, universitetslektor, förenad anställning

Min forskning handlar om elektromagnetiska fält och säkerhetsaspekter  vid magnetkameraundersökningar.

Jag är också studierektor. 

Karen-Helene Stoverud, övrig/annan befattning, postdoktor
Katrine Riklund, professor/överläkare

Jag är prorektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, och även för samverkan och internationalisering inom områdena.

Lars Nyberg, professor

Lars Nyberg arbetar som professor i neurovetenskap. Hans forskning handlar om att med funktionell hjärnavbildning koppla hjärnsystem till olika minnesprocesser.  

Linda Köhn, forskningsingenjör, förste
Maria Boström, administratör

Arbetar med administration gällande Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Övrig administration framförallt inom allmänmedicin.

Mikael Bylund, doktorand (tjänstledig)
Nina Sundström, universitetslektor, adjungerad

Sjukhusingenjör, docent samt adjungerad universitetslektor i medicinsk teknik. Inriktning: rörelseanalys, tryck- och flödesdynamik, kvalitetsregister. Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Pia Granlund, administratör, institution
Robin Rohlén, doktorand

Min forskning handlar om att utveckla nya metoder för att använda ultraljud till att analysera motorenheter i muskelvävnad.

Sara Qvarlander, övrig/annan befattning, forskningsingenjör, förste

Jag är forskare inom Umeå Hydrocephalus Research Group, främst med inriktning på modellering och analys av hjärnans tryck- och flödesdynamik.

Sophia Harlid, forskningsingenjör, förste
Stefan Bergström, universitetslektor, adjungerad
Susanna Jakobson Mo, bitr universitetslektor, specialistutbildad läkare (tjänstledig)
Tommy Löfstedt, forskningsingenjör, förste
Tora Dunås, övrig/annan befattning

Forskar på hjärnans åldrande och hur hjärnavbildning kan användas för att förutsäga kognitiva förändringar, samt om dessa biomarkörer för åldrande är kopplade till livsstilsfaktorer.

Tufve Nyholm, professor/sjukhusfysiker

Professor i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som sjukhusfysiker vid Norrlands universitetssjukhus. 

Urban Wiklund, universitetslektor, adjungerad

Docent i medicinsk teknik och adj. universitetslektor, inriktning mot signalanalys av biologiska signaler. Forsknings- och utvecklingsresurs vid Medicinsk teknik FoU, VLL.

Wendy Yi-Ying Wu, forskningsingenjör, förste