"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för strålningsvetenskaper. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempelvis emeriti, forskarstuderande och timlärare, klickar du på länken Visa anknutna medarbetare.

Anställda medarbetare

Alexandra Lorenzzi Löfgren
Anders Eklund
Telefon
090-785 40 24
Anders Garpebring
Telefon
090-785 38 91

Docent i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som MR-fysiker. Min forskning är inriktad mot imaging med fokus på kvantitativ MR, AI och tillämpningar inom strålbehandling.

Anders Widmark

I min forskning vill jag förbättra behandling av prostatacancer. SPCG-7 studien visar att tillägget av strålbehandling vid lokal högrisktumör halverar risken att avlida i prostatacancer. 

Anders Wåhlin
Telefon
090-786 79 11

Jag är docent i medicinsk teknik och forskar på nya hjärnavbildningsmetoder för neurologiska sjukdomar.

Angsana Keeratijarut Lindberg
Anna Dahlin
Telefon
090-785 28 65

Jag är forskare i onkologi. Målet med min forskning är att få en bättre förståelse för varför vissa barn utvecklar en hjärntumör.

Anna-Maria Eriksson
Telefon
090-786 70 40

Jobbar som institutionsadministratör på institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. 

Annika Holmberg
Telefon
090-785 19 15
Attila Simko
Axel Vikström

Forskar om prediktion av cerebral perfusion.

Beatrice Melin

Forskar om hjärntumörer. Huvudprojektledare för PREDICT fall-kohort. 

Bertil Axelsson
Telefon
063-10 62 29
Bethany van Guelpen
Telefon
090-785 28 09
Camilla Thellenberg Karlsson
Telefon
090-785 28 59
Carl Wibom
Telefon
090-786 53 04

Delprojektledare för forskningsplattformen PREDICT med fokus på datahantering.

Telefon
090-786 62 12

Professor i Åldrande med inriktning Kognitiv Neurovetenskap

Cedric Patthey
Telefon
070-534 85 26
Charlotte Nordström
Telefon
090-785 19 15
Christer Grönlund
Telefon
090-785 40 85

Mitt forskningsfokus är metodutveckling för medicinsk ultraljudsavbildning, med tillämpningar på kärl och skelettmuskulatur.

Daniel Öhlund

Bitr. universitetslektor och onkolog

Wallenberg Molecular Medicine Fellow

Wallenberg Clinical Fellow

Erik Bovinder Ylitalo
Fredrik Öhberg
Telefon
090-785 40 27

Jag arbetar med biomekaniska studier av kroppsrörelser och av det respiratoriska systemet. Samt med diagnostiska metoder baserade på artificiell intelligens (AI).

Gunn Hedman-Borg
Helena Grip
Telefon
090-785 40 29

Sjukhusingenjör (Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten) samt docent i medicinsk teknik och adjungerad universitetslektor, inom medicinsk teknik och rörelseanalys.

Heléne Andersson
Telefon
090-786 75 77

Jobbar som kommunikatör på Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, samt 25% på Institutionen för Strålningsvetenskaper. 

Håkan Hedman
Telefon
090-785 28 81
Håkan Jonsson
Telefon
090-785 24 19

Statistiker och docent. Registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för mammografiscreening. Huvudområdet inom forskning är bröstcancerscreening. 

Idah Sandqvist
Telefon
090-786 55 61

Arbetar som institutionsadministratör på Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

Jarkko Johansson
Jennifer Frankel

Postdoktor på Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI). Min forskning handlar om den åldrande hjärnan och hur den påverkas av fysisk träning.

Jonas Nilsson
Telefon
090-785 85 61

Vår grupp driver projekt för anpassa cancermedicin och avkoda tumörinformation till kunskap som leder till bättre behandlingar.

Jonna Wilén
Telefon
090-785 17 12

Min forskning handlar om elektromagnetiska fält och säkerhetsaspekter  vid magnetkameraundersökningar.

Jag är också studierektor. 

Joshua Cumming
Katharina Wulff

Neurovetenskapsman. Min forskning handlar om att använda bärbar teknologi för att förstå sömn och dygnsrytmer hos människor i samband med klimatanpassningsprocesser.

Katrine Riklund

Jag är prorektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin, naturvetenskap och teknik, och även för samverkan och internationalisering inom områdena.

Jag jobbar som specialistläkare/BUL på klinisk kemi i Umeå. Inom klinisk kemi är jag särskilt intresserad av koagulationsanalyser och utredningar av trombospredisposition och blödningsrubbningar.

Lars Nyberg
Telefon
070-609 27 75

Lars Nyberg arbetar som professor i neurovetenskap. Hans forskning handlar om att med funktionell hjärnavbildning koppla hjärnsystem till olika minnesprocesser.  

Linda Forsell
Telefon
090-785 16 01
Linda Vidman
Telefon
090-786 88 26
Margareta Marklund
Telefon
090-786 77 21
Maria Sandström
Telefon
090-786 67 20

Jag är kurssamordnare för klinisk kurs 2 för läkarstudenterna och överläkare på Cancercentrum, där jag framför allt arbetar med hjärntumörer, lungcancer och sköldkörtelcancer.  

Maria Wing
Telefon
090-786 66 98

Jag är ekonomiadministratör hanterar fakturor, projekt, budget, prognoser och reseräkningar.
Samt institutionens forskarutbildning och webbredaktör för institutionens externa webb.

Marie Eriksson
Telefon
090-786 56 72

Jag är HR stöd för institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap och institutionen för klinisk vetenskap.

Maryam Zarei
Matilda Rentoft

Delprojektledare för forskningsplattformen PREDICT med fokus på biomarkörsanalys

Michael Bergqvist
Telefon
090-786 50 77
Mikael Johansson
Telefon
090-786 98 48
Minh Hoang Vu
Miriam Rutegård
Mitesh Dongre
Telefon
090-785 17 28
Nina Sundström
Telefon
090-785 40 28

Avd.chef CIMT, RVB. Sjukhusingenjör, docent, adj. lektor i medicinsk teknik, UMU. Inriktning: rörelseanalys, AI, tryck- och flödesdynamik, kvalitetsregister.

Paolo Soda
Parniyan Maneshi
Per Fransson
Telefon
090-786 63 53

Jag är professor i onkologisk omvårdnad med förenad anställning hos Cancercentrum, NUS. 

Pia Grahn
Telefon
072-084 87 14
Pia Granlund
Telefon
090-785 28 54
Sai San Moon Lu
E-post
sai.lu@umu.se
Sara Strandberg

Jag är universitetslektor och överläkare i röntgen och nuklearmedicin. Min forskning fokuserar på validering av bilddiagnostiska metoder, främst inom hybrid imaging.

Sophia Harlid
Telefon
090-785 28 45

Jag forskar om kopplingen mellan genetik, miljö och hälsa.

Soufien Sghari
Susanna Jakobson
Telefon
090-785 31 79
Tommy Lidström

Jag jobbar som post-doc i grupp Jonas Nilsson. Vår grupp forskar kring utveckling av precisionsmedicin, utveckling av individanpassade cancer vaccin med lipid nanopartiklar. 

Torbjörn Näsmark

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med fokus på DECT-baserade metoder för vävnadskaraktärisering inför protonterapi. 

Tufve Nyholm
Telefon
090-786 72 92

Professor i medicinsk strålningsfysik med förenad anställning som sjukhusfysiker. Min forskning berör strålbehandling med inriktning mot imaging, prostatacancer, AI och beslutstöd. 

Urban Wiklund
Telefon
090-785 40 21

Docent i medicinsk teknik och adj. professor, inriktning mot signalanalys av biologiska signaler. Forsknings- och utvecklingsresurs vid Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

William Holmlund

Doktorand i medicinsk strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling av prostatacancer.

Arbetar även med strålskyddsfrågor.

Yvonne Jonsson
Telefon
090-786 65 35
Zara Hansson
Telefon
090-786 69 97
Senast uppdaterad: 2022-04-04