Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Medicinsk teknik

Ingenjörsutbildning i medicinsk teknik

Medicinsk teknik är en snabbt utvecklande bransch och behovet av ingenjörer som kan kombinera teknik med kroppens funktioner är därför stort. Medicinsk teknik handlar om teknik med människan i centrum. Med kunskaper inom matematik, fysik, teknik och medicin är du redo att utveckla och förbättra produkter och tekniker som förbättrar människors hälsa och räddar liv.

Sverige har en god tradition inom medicinsk teknik och har på många sätt bidragit till en förbättrad sjukvård med kända uppfinningar som pacemakern, hjärt-lungmaskinen, strålkniven och utrustning för ultraljudsdiagnostik. Särskilt inom det radiologiska området, det vill säga röntgen, magnetkamera, och strålbehandling, har Sverige ett högt internationellt anseende.

Vi utbildar högskoleingenjörer med specialisering mot medicinsk teknik samt tekniska fysiker med medicinteknisk profil. Teknikens komplexitet och snabba utveckling borgar för ett intressant och utvecklande arbete efter dina studier. Som färdig civilingenjör inom det medicintekniska området kan du arbeta med bland annat medicinsk signalbehandling, medicinsk bildanalys och biosensorer inom näringsliv, sjukvård eller universitet. Som högskoleingenjör kan du till exempel arbeta med drift och service, både inom sjukvården och på de etablerade företagen.

Under utbildningen kommer du att möta yrkesverksamma lärare och laborera på utrustning i mångmiljonklassen på sjukhuset där också huvuddelen av kurserna i medicinsk teknik ges. Studiebesök på sjukhuset ger en inblick i dagens medicinteknik. Detta ger dig redan under utbildningen närkontakt med en viktig framtida arbetsplats. Utbildningen är också tvärvetenskaplig. Du kommer att studera grundläggande anatomi och fysiologi för bättre kunna kommunicera med annan vårdpersonal. Studier i fysik ger dig förståelse för fysikaliska principer, till exempel hur strålningen uppför sig och kan mätas så att du kan jobba noggrant och säkert. Naturligtvis ingår också elektronik och teknik inom det radiologiska/medicintekniska området.

Här kan du se en översikt av våra kurser samt när de ges

Läs mer om utbildningen Civilingenjör i teknisk fysik
Läs mer om den medicintekniska profilen inom programmet
Läs mer om utbildningen Högskoleingenjör i elektronik och datorteknik/medicinsk teknik

Övriga länkar:
Branschen medicinsk teknik
Medicinteknisk FoU vid Norrlands universitetssjukhus
Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik vid Norrlands universitetssjukhus

Kontaktperson