Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Sjukhusfysik

Profilen sjukhusfysik ges som ett alternativ på civilingenjörsprogrammet teknisk fysik alternativt fysikerprogrammet.

Inriktningen mot sjukhusfysik siktar främst in sig på den medicintekniska industrin och sjukvårdens behov av sjukhusfysiker. Den ger även en bredd i utbildningen genom en kompetens som inte många andra har.

För industrin är inte kraven lika strikta som för sjukvården där även ett antal kurser utöver profilkurserna krävs för att få en sjukhusfysikerexamen. Här är utbildningen vid Umeå universitet unik genom möjligheten att samtidigt bli både sjukhusfysiker och civilingenjör i teknisk fysik.

Utbildningen är tvärvetenskaplig till sin karaktär med inslag av kemi, biologi och miljöaspekter. Tonvikten ligger dock hela tiden på fysik och teknik med ett tydligt fokus på de praktiska tillämpningarna. De laborativa momenten är därför centrala i utbildningen och syftar till att ge praktisk erfarenhet inför den framtida yrkesrollen. Därför sker också utbildningen i ett nära samarbete med sjukvården. Ett flertal yrkesaktiva sjukhusfysiker undervisar på kurserna och sjukhusets utrustning används för laborationer, t ex magnetkamera, datortomograf och strålbehandlingsutrustning. Det handlar om teknik med människan i centrum. Forskning inom strålningsfysik bedrivs i Umeå främst inom områdena dosimetri och strålbehandling av cancer.

För att få sjukhusfysikerexamen och därmed kunna arbeta som sjukhusfysiker krävs specialisering inom medicinsk strålningsfysik. Efter examen, kan socialstyrelsen, efter ansökan, utfärda legitimation, på samma sätt som för läkare.

Typiska yrken
Ett typiskt yrke efter examen är främst sjukhusfysiker, men även utvecklingsingenjör inom den medicintekniska industrin, strålskyddsexpert på strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, mm.

Kontaktperson