Hoppa direkt till innehållet
printicon

Energieffektivisering

Under de senaste åren har både klimatproblemet och problemet med begränsade resurser blivit konkret och tydligt för alla. Allt effektivare användning av våra begränsade resurser krävs för en hållbar utveckling, både lokalt och globalt.

Begränsade tillgångar på fossila bränslen och stor klimatpåverkan vid förbränning av dessa bränslen samt större användning av el på grund av överkonsumtion och ökad levnadsstandard har gjort att man satsar mer och mer på effektivare energianvändning. Byggnadssektorn globala energianvändning utgör ungefär 40 procent och ungefär samma förhållande gäller även för Sverige. Det finns många sätt att minska energianvändningen i en byggnad utan att samtidigt försämra komforten. Energieffektivisering för byggnader innebär: mindre miljöpåverkan, lägre totalkostnad, högre bekvämlighet, försäkran mot höjda energipriser och uppfyllande av lagar och krav.

Energieffektivisering av byggnader

Energieffektiviseringsgruppen (EEG) har en mångårig och bred kompetens och erfarenhet inom området energieffektivisering. Den pågående forskning och utvecklingsverksamhet som bedrivs inom gruppen har sin tyngdpunkt mot slutanvändning av energi i byggnader, men också mot industri och fjärrvärme. Huvudfokus är effektivisering av energianvändning och värmeöverföring. Arbetet baserat på laborativa undersökningar och fältmätningar i nybyggda och åtgärdade byggnader. Viktiga områden som också ingår är studier av inomhusmiljö och hur olika aktörer agerar. Syftet är att utveckla kraftfullare metoder och metodik för utvärdering, validering och styrning mot ökad energieffektivitet. Många av våra forskningsprojekt är tvärvetenskapliga och berör ofta flera olika discipliner inom energi- och byggteknik, alltifrån primär energiomvandling (produktion), distribution och slutanvändning av energi.

Forskningsprojekt

 

Kontaktinformation

Thomas Olofsson
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, B221

Tel:  +46 90 7866710

Mobil:  070-340 64 21

 

Gruppinformation

Professor

Thomas Olofsson
Professor i Energieffektivisering

 

Docent

Anders Ohlsson
Docent i markvetenskap/analytisk kemi

Staffan Andersson
Docent i Energiteknik

 

Universitetslektor

Anders Åstrand
Universitetslektor i Energiteknik

Gireesh Nair
Universitetslektor i Energiteknik

Jimmy Vesterberg
Universitetslektor i Energiteknik

Mohsen Soleimani-Mohseni
Universitetslektor i Energiteknik

Ronny Östin
Universitetslektor i Energiteknik

Åke Fransson
Universitetslektor i Energiteknik

 

Forskarassistent

Bin Yang
Forskar assistent i Energieffektivisering

 

Universitetsadjunkter

Lars Bäckström
Universitetsadjunkt i Energiteknik

Mark Murphy
Universitetsadjunkt i Energiteknik

 

Doktorander

Anjan Rao Puttige
Doktorand i Energieffektivisering

Christian Brembilla
Doktorand i Energieffektivisering

Helena Nydahl
Doktorand i Energieffektivisering

Ingrid Allard
Doktorand i Energieffektivisering

Shoaib Azizi
Doktorand i Energieffektivisering

Archana Ansolia
Besökande doktorand i energieffektivisering

 

Tekniker

Fredrik Holmgren
Tekniker

 

Forskningsmedel

Forma

Energimyndigheten

E2B2

Kempestiftelserna

SBUF

Interreg Nord

Nordic Periphery Arctic Program

Kolactic

Horizon 2020

Tillväxtverket

VinnovaBotnia-Atlantica

Länsstyrelsen i Västerbotten

Företagsforskarskolan vid Umeå Universitet

AB Bostaden I Umeå

Umeå Energi