Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Anthonia Lundberg, amanuens
Ellenor Persson, amanuens
Emil Bergqvist, systemadministratör, IT (tjänstledig)
Felicia Rödén, amanuens
Florian Schmidt, forskare, forskarassistent

Forskarassistent i tillämpad laserspektroskopi

 

Keni Ren, forskningsassistent

Doktorand i signalbehandling och interaktionsteknik

Markus Broström, universitetslektor

Universitetslektor (docent) med forskning och undervisning i energiteknik och termisk processkemi som arbetsområde.

Nils Skoglund, forskare

Min forskning fokuserar på resursåtervinning inom hållbara energisystem och innefattar analyser med röntgenbaserade metoder, vid universitetet och på synkrotroner.

Per Kvarnbrink, universitetslektor

Studierektor med ansvar för bemanning av kurser samt inköp av materiel till kurser och lärare. Lektor i medieteknik.

Stig Byström, universitetsadjunkt

Huvudområden som jag jobbar inom är Datakommunikation, Analog elektronik och Projektledning.