Hoppa direkt till innehållet
printicon

Publikationer

Publikationer gjorda 2012 eller senare
kan hämtas här

2011

BVM NR 49.

HÖGSKOLEPROVET VÅREN 2011. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat. Christina Stage, Gunilla Ögren

2010

BVM NR 43.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN OCH HÖSTEN 2010. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat. Christina Stage, Gunilla Ögren

BVM NR 42.
ETT NYTT HÖGSKOLEPROV. Bakgrund och konsekvenser. Christina Stage, Gunilla Ögren

2009

BVM NR 40.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN OCH HÖSTEN 2009. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat. Christina Stage, Gunilla Ögren

2008

BVM NR 34.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN OCH HÖSTEN 2008. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat. Christina Stage, Gunilla Ögren

2007

BVM NR 31.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN OCH HÖSTEN 2007. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat. Christina Stage, Gunilla Ögren

BVM NR 29.
SEKVENTIELLA EFFEKTER I HÖGSKOLEPROVET AVSEENDE DELPROVET NOG. Anders Lexelius

2006

BVM NR 25.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN OCH HÖSTEN 2006. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat. Christina Stage, Gunilla Ögren

BVM NR 19.
VIKTNING AV DELPROVEN I HÖGSKOLEPROVET. Christina Stage, Mats Hamrén, Christina Jonsson

2005

BVM NR 17.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN OCH HÖSTEN 2005. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat. Christina Stage, Gunilla Ögren

BVM NR 11.
SOCIALGRUPPSSKILLNADER I RESULTAT PÅ HÖGSKOLEPROVET. Christina Stage

2004

BVM NR 8.
HÖGSKOLEPROVET OCH DE MÅLRELATERADE BETYGEN. En studie av de första eleverna med de nya gymnasiebetygen.
Anders Lexelius

BVM NR 7.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN OCH HÖSTEN 2004. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat.
Christina Stage, Gunilla Ögren

BVM NR 4.
ATT MÄTA SKRIVFÖRMÅGA. En forskningspresentation om provformat, reliabilitet, validitet samt sociala aspekter.
Marit Sigurdson

BVM NR 2.
ORDFÖRSTÅELSE. En litteraturstudie med anknytning till högskoleprovets ORD-prov.
Sandra Scott

PM NR 193.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN OCH HÖSTEN 2003. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat.
Christina Stage, Gunilla Ögren

PM NR 192.
GRUPPSKILLNADER I RESULTAT PÅ HÖGSKOLEPROVET.
Christina Stage

2003

PM NR 188.
MODELLERER FÖR JUSTERING AV UTPRÖVNINGSDATA FÖR DELPROVEN ORD OCH NOG.
Anders Lexelius, Christina Jonsson

PM NR 185.
NORMERING, EKVIVALERING ELLER KALIBRERING AV DELAR AV HÖGSKOLEPROVET.
Christina Stage

PM NR 184.
VAN-PROVET. Ett utvecklingsarbete av ett verbalt analytiskt prov.
Gunilla Ögren, Anders Lexelius

PM NR 180.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN OCH HÖSTEN 2002. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat.
Christina Stage, Gunilla Ögren

2002

PM NR 172.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN OCH HÖSTEN 2001. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat.
Christina Stage, Gunilla Ögren, Lena Konradsson

2001

PM NR 170.
ÖKAR RELIABILITETEN VID DIFFERENTIELL POÄNGSÄTTNING?. En delstudie av delproven NOG och LÄS i högskoleprovet.
Anders Lexelius, Stig Eriksson

PM NR 169.
HÖGSKOLEPROVETS UTVECKLING UNDER ÅREN 1977-2000. Provets sammansättning och provdeltagargruppens sammansättning och resultat.
Christina Stage, Gunilla Ögren

2000

PM NR 163.
En översikt av forskningsrapporter om högskoleprovet 1969-1999.
Stig Eriksson

PM NR 162.
Placering av uppgifter och rätt svarsförslag i högskoleprovet. Positionens betydelse för svårighetsgraden. Ewa Andersson (red)

1999

PM NR 161.
Att mäta språkförmågan. Rapport från en konferens i Umeå 10 juni 1999. Kerstin Andersson

PM NR 160.
DTK-provet Ett andra försök avseende antalet uppgifter och antalet svarsförslag.Gunilla Ögren

PM NR 159.
HÖGSKOLEPROVET HÖSTEN 1999. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat. Christina Stage, Gunilla Ögren, Lena Konradsson

PM NR 154.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN 1999. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat. Christina Stage, Gunilla Ögren, Lena Konradsson

PM NR 151.
100 PROVDELTAGARE MED 2,0 - VAD BLEV DET AV DEM? En intervjustudie av 100 personer som våren 1992 fick 2,0 på högskoleprovet, Kerstin Andersson

PM NR 148.
RÄTT ELLER FEL? Ett försök med ett nytt verbalt prov för högskole-provet, Kerstin Andersson

1998

PM NR 147.
HÖGSKOLEPROVET HÖSTEN 1998. Provdeltagargruppens samman-sättning och resultat, Christina Stage, Gunilla Ögren, Lena Konradsson

PM NR 146.
KVINNOR OCH MÄN PÅ EKONOM- OCH LÄKARLINJEN. - En studie av antagna och deras studieprestationer på några utbildningsorter, Ewa Andersson, Anders Lexelius, Kristian Ramstedt

PM NR 140.
UTPRÖVNING AV UPPGIFTER TILL HÖGSKOLEPROVET. Utvärdering av försöksverksamheten med en ny utprövningsmodell, Gunilla Ögren

PM NR 139.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN 1998. Provdeltagargruppens samman-sättning och resultat, Christina Stage, Gunilla Ögren, Lena Konradsson

PM NR 137. HANDBOK INFÖR HÖGSKOLEPROVET, Birgitta Wallin

1997

PM NR 131.
HÖGSKOLEPROVET HÖSTEN 1997. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat, Christina Stage, Gunilla Ögren, Charlotta Jarl

PM NR 128. NÅGRA JÄMFÖRELSER MELLAN HÖGSKOLEPROVEN HÖSTEN 1995 OCH HÖSTEN 1996. Kristian Ramstedt, Christina Stage

PM NR 125.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN 1997. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat, Christina Stage, Gunilla Ögren, Charlotta Jarl

PM NR 123. KVANTITATIVA UPPGIFTER I ANTAGNINGSPROV. Några nationella och internationella exempel på uppgiftstyper som mäter kvantitativ förmåga.
Gunilla Ögren, Anders Lexelius

1996

PM NR 121. HÖGSKOLEPROVET HÖSTEN 1996. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat.
Christina Stage, Gunilla Ögren, Charlotta Jarl

PM NR 120. ETT FÖRSÖK MED FYRA SVARSFÖRSLAG PER UPPGIFT ISTÄLLET FÖR FEM I DTK-PROVET.
Gunilla Ögren

PM NR 119. ETT FÖRSÖK MED OLIKA ANTAL UPPGIFTER PER FIGURUPPSÄTTNING I DTK-PROVET.
Gunilla Ögren

PM NR 116. EN STATISTISK MODELL FÖR BESKRIVNING AV DATA. En studie av TIMSS-data med LISREL-metodik.
Anna Hofslagare

PM NR 115.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN 1996. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat.
Christina Stage, Charlotta Jarl

PM NR 113. SAMMA POÄNG - SAMMA PRESTATION? En jämförelse på delprovs- och uppgifts- nivå mellan män och kvinnor med samma totalresultat på högskoleprovet.
Christina Stage

PM NR 111. HUR KLARAR SIG STUDENTER SOM ANTAGITS VIA HÖGSKOLEPROV?
Simon Wolming

1995

PM NR 110.
HÖGSKOLEPROVET HÖSTEN 1995. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat.
Christina Stage, Charlotta Jarl

PM NR 109. ETT TEORETISKT PROV FÖR ARBETSMARKNADSVERKETS (AMV) REGIONALA BASUTBILDNING. En beskrivning av arbetet med att utveckla ett teoretiskt basprov på uppdrag av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).
Ewa Andersson, Tomas Grysell, Christina Stage

PM NR 108. HANDBOK INFÖR HÖGSKOLEPROVET
Birgitta Wallin

PM NR 107. FÖRSÖK INFÖR FÖRÄNDRING AV HÖGSKOLEPROVETS UTPRÖVNINGSRUTI NER
Gunilla Ögren, Christina Stage, Kerstin Åström, Anders Lexelius

PM NR 106. UTPRÖVNING AV PROVUPPGIFTER. Förändring av högskoleprovets utprövningsruti ner
Christina Stage

PM NR 104. EN BESKRIVNING AV FEM UTBILDNINGAR VID UMEÅ UNIVERSITET. En genomgång av ekonomlinjen, sociala linjen, teknisk fysik, läkarlinjen samt ämneslärarlinjen med avseende på organisation och utformning
Ewa Andersson, Tomas Grysell

PM NR 102.
HÖGSKOLEPROVET VÅREN 1995. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat
Christina Stage, Charlotta Jarl

PM NR 96. LUCKPROV MED FLERVALSUPPGIFTER. Ett alternativt ORD-prov?
Christina Stage, Ingegerd Jonsson

1994

PM NR 95. HÖGSKOLEPROVET HÖSTEN 1994. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat
Christina Stage

PM NR 94. UPPGIFTSFORMATETS BETYDELSE FÖR KÖNSSKILLNADER I PROVPRESTA TION. Ett andra försök med öppna frågor i DTK-provet
Anita Wester, Gunilla Ögren

PM NR 91. HÖGSKOLEPROVETS HISTORIA. Några bidrag
Sten Henrysson

PM NR 89. HÖGSKOLEPROVET VÅREN 1994. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat
Christina Stage, Annika Johansson

PM NR 83. CENTRALA PROVET I FYSIK 1994. Resultat och kommentarer
Jan-Olof Lindström, Kristian Ramstedt, Monika Kriström

PM NR 82. PROVTID OCH KÖN. En studie av LÄS-provet
Kristian Ramstedt, Widar Henriksson

PM NR 81. FÖRSÖK MED UTÖKAD PROVTID PÅ LÄS-PROVET
Widar Henriksson, Stig Eriksson

1993

PM NR 79. HÖGSKOLEPROVET HÖSTEN 1993. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat
Peter Ingerskog, Christina Stage

PM NR 77. VAD TYCKER PROVDELTAGARNA OM HÖGSKOLEPROVET 1993-04-17?
Hans Kolmodin

PM NR 76. HÖGSKOLEPROVET VÅREN 1993. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat
Christina Stage

PM NR 72. HÖGSKOLEPROVET HÖSTEN 1992. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat
Christina Stage

1992

PM NR 70. EFFEKTEN AV UPPREPAT PROVTAGANDE. En studie av poängförändringar från första till andra provgenomförandet.
Widar Henriksson, Kenny Bränberg

PM NR 69. META-ANALYSEN SOM METOD FÖR ATT INTEGRERA RESULTAT FRÅN STUDIER AVSEENDE ÖVNING OCH INSTRUKTION
Widar Henriksson

PM NR 67. STUDENTERS SYN PÅ STUDIEFRAMGÅNG. En pilotstudie inför studier av studieframgångskriteriet inom ramen för prognosprojektet vid Högskoleprovet
Ewa Andersson, Tomas Grysell

PM NR 66. TÅNAGELAREANS BETYDELSE FÖR KROPPSMEDELVÄRDET. Några metaforiska aspekter på betyg som urvalsinstrument
Kristian Ramstedt

PM NR 65. NÅGOT OM UPPGIFTSBANKER
Kristian Ramstedt

PM NR 64. MODELL FÖR PROGNOS AV PROVUTFALL UTIFRÅN DELPROVSSPECIFIKA ANKARUPPGIFTER
Widar Henriksson

PM NR 63. HÖGSKOLEPROVET VÅREN 1992. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat
Christina Stage

PM NR 62. SKILLNADER MELLAN BETYG OCH HÖGSKOLEPROVSRESULTAT 1991
Christina Stage

PM NR 61. CENTRALA PROVEN I FYSIK FÖR KOMVUX 1992. Resultat och kommentarer
Kristian Ramstedt, Kjell Gisselberg

PM NR 60. CENTRALA PROVET I KEMI 1992. Resultat och kommentarer
Olof Hofslagare, Hans Mattsson

PM NR 59. HÖGSKOLEPROVET HÖSTEN 1991. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat
Christina Stage

PM NR 58. LÄS 92. LÄS-prov med sex texter
Widar Henriksson, Stig Eriksson

PM NR 57. CENTRALA PROVET I FYSIK 1992. Resultat och kommentarer
Kjell Gisselberg, Hans Mattsson, Kristian Ramstedt

PM NR 56. ETT FÖRSÖK MED ÖPPNA FRÅGOR I DTK-PROVET. En jämförelse mellan öppna frågor och flervalsfrågor avseende könsskillnaden i prestation på DTK-provet
Anita Wester-Wedman

PM NR 55. LÖSNINGSSTRATEGI I DTK-PROVET. En studie av relationen lösningsstrategi och uppgiftsbias avseende kön hos uppgifter i DTK-provet
Anita Wester-Wedman

PM NR 54. FÖRLÄNGD PROVTID PÅ DTK-PROVET. En studie av effekten av förlängd provtid på könsskillnaden i prestation på DTK-provet
Anita Wester-Wedman

PM NR 53. BETYG OCH HÖGSKOLEPROV
Christina Stage

PM NR 52. ETS INVITATIONAL CONFERENCE 1991. Sex Equity in Educational Opportunity, Achievement, and Testing. New York 1991-10-26
Christina Stage

PM NR 51. HUR TÄNKER PROVTAGARNA - EGENTLIGEN? En studie av lösningsprocessen vid genomförandet av DTK-prov
Anita Wester-Wedman

PM NR 50. LÄS 91 - ETT NYTT FÖRSÖK. En studie av textmängdens betydelse
Widar Henriksson, Stig Eriksson

1991

PM NR 49. LUCK-PROVET. Ett försök med ett nytt verbalt prov
Christina Stage, Widar Henriksson, Ingemar Wedman, Anita Wester-Wedman

PM NR 48. HÖGSKOLEPROVET VÅREN 1991. Provdeltagargruppens sammansättning och resultat
Christina Stage

PM NR 47. CENTRALA PROVEN I FYSIK FÖR KOMVUX 1991. Resultat och kommentarer
Kristian Ramstedt, Kjell Gisselberg

PM NR 46. CENTRALA PROVET I KEMI 1991. Resultat och kommentarer
Olof Hofslagare, Hans Mattsson

PM NR 45. CENTRALA PROVET I FYSIK 1991. Resultat och kommentarer
Kjell Gisselberg, Hans Mattsson, Kristian Ramstedt

PM NR 44. RESULTAT FRÅN PRÖVNING MED HÖGSKOLEPROVET 1990
Christina Stage

PM NR 43. RESULTAT FRÅN PRÖVNING MED HÖGSKOLEPROVET 1989
Christina Stage

PM NR 42. KÖNSSKILLNADER I RESULTAT PÅ HÖGSKOLEPROVET VÅREN 1990
Christina Stage

PM NR 41. TEXTMÄNGDENS BETYDELSE FÖR PRESTATIONEN PÅ LÄS-PROVET
Widar Henriksson, Stig Eriksson, Ingegerd Jonsson, Christina Stage, Ingemar Wedman, Anita Wester-Wedman

PM NR 40. EFFEKTER AV UPPREPAT PROVDELTAGANDE
Widar Henriksson

PM NR 39. GRUPPDIFFERENSER OCH BIAS
Christina Stage

1990

PM NR 38. NYTT TEORIPROV 1990 - STATISTISK BESKRIVNING AV KÖRKORTSPROVET, VÅREN 1990
Hans Mattsson

PM NR 37. CENTRALA PROVET I KEMI 1990
Olof Hofslagare, Hans Mattsson

PM NR 36. VAD TYCKER PROVDELTAGARNA OM HÖGSKOLEPROVET 1990-05-05
Anita Wester-Wedman

PM NR 35. CENTRALA PROVEN I FYSIK FÖR KOMVUX 1990
Kristian Ramstedt, Kjell Gisselberg

PM NR 34. CENTRALA PROVET I FYSIK 1990
Kjell Gisselberg, Hans Mattsson, Kristian Ramstedt

PM NR 33. CENTRALA PROVET I KEMI 1989
Olof Hofslagare, Hans Mattsson

PM NR 32. STUDIEFÄRDIGHETSPROVETS (STUF) BETYDELSE I HÖGSKOLEPROVET - En studie av simulerat utfall med och utan STUF-provet
Anita Wester-Wedman

1989

PM NR 31. CENTRALA PROVEN I FYSIK FÖR KOMVUX 1989
Kristian Ramstedt, Kjell Gisselberg

PM NR 30. KVANTITATIV BESKRIVNING AV KUNSKAPS- OCH FÄRDIGHETSUTVECK LINGEN PÅ NÅGRA 2-ÅRIGA LINJER I GYMNASIESKOLAN
Mona Ladfors, Ingemar Wedman

PM NR 29. DIAGNOSTISKA PROV FÖR DE 2-ÅRIGA YRKESLINJERNA I GYMNASIESKOLAN
Mona Ladfors, Ingemar Wedman

PM NR 28. STUDIETEKNISKA FÄRDIGHETER OCH LÖSNINGSFREKVENS - Ett försök med STUF
Internt arbetsmaterial
Maj-Britt Lindberg

PM NR 27. SÖKSTRATEGI OCH PROBLEMLÖSNING I STUF-PROVET - En jämförande analys av uppgifter med höga respektive låga p-värden på vissa komponenter i STUF-provet. Internt arbetsmaterial
Maj-Britt Lindberg, Anita Wester-Wedman

PM NR 26. HÖGSKOLEPROVET - Delprov 4: DTK - Beskrivning av provets sammansättning och utfall 1980-1987
Internt arbetsmaterial
Widar Henriksson, Ingegerd Jonsson

PM NR 25. CENTRALA PROVET I FYSIK 1989
Kjell Gisselberg, Hans Mattsson, Kristian Ramstedt

PM NR 24. AO-PROVET 1980-1987: PROVUPPGIFTERNAS TEXTMÄNGD OCH INFORMA TIONSVÄRDE
Kerstin Salomonsson, Ingemar Wedman

PM NR 23. VAD TYCKER PROVDELTAGARNA OM HÖGSKOLEPROVET 1988-05-07?
Anita Wester-Wedman

1988

PM NR 22. CENTRALA PROVET I FYSIK 1988
Kjell Gisselberg, Hans Mattsson, Kristian Ramstedt

PM NR 21. MÄTTEKNISK BESKRIVNING AV HÖGSKOLEPROVET 1985-88 Anders Lexelius, Ingemar Wedman

PM NR 20. NÅGRA KRITISKA REFLEXIONER KRING HÖGSKOLEPROVET FRÅN EN VERKSAMHETSTEORETISK UTSIKTSPUNKT
Lars-Åke Lindberg

PM NR 19. ALFRED BINET OCH INTELLIGENSTESTS UTVECKLING
Sara Henrysson

1987

PM NR 18. RESULTAT FRÅN PRÖVNING MED HÖGSKOLEPROVET 1987
Christina Stage

PM NR 17. RESULTAT FRÅN PRÖVNING MED HÖGSKOLEPROVET 1986
Anders Lexelius, Ingemar Wedman

PM NR 16. RESULTAT FRÅN PRÖVNING MED HÖGSKOLEPROVET 1985
Anders Lexelius, Ingemar Wedman

PM NR 15. HÖGSKOLEPROVET - Konstruktion, resultat och erfarenheter
Christina Stage (red)

PM NR 14. LÄS-PROV MED FYRA ELLER SEX TEXTER?
Stig Eriksson, Widar Henriksson, Christina Stage

PM NR 13. MANLIGT - KVINNLIGT - En översikt av LÄS-uppgifter med stora könsdifferenser
Stig Eriksson

PM NR 12. ANALYS AV NOG-UPPGIFTER MED AVSEENDE PÅ KÖNSSKILLNADER I RESULTAT
Christina Stage

PM NR 11. SKATTNING AV KÖNSSKILLNADER I RESULTAT PÅ ALLMÄNORIENTERINGSUPPGIFTER
Christina Stage

1986

PM NR 10. SAMMA UPPGIFT MEN OLIKA INNEHÅLL - En studie av NOG-provet
Widar Henriksson, Christina Stage, Anders Lexelius

PM NR 9. KÖNSSKILLNADER I RESULTAT PÅ SEX HÖGSKOLEPROV
Christina Stage

PM NR 8. INNEHÅLLETS BETYDELSE FÖR PRESTATIONEN PÅ ETT KVANTITATIVT-NUMERISKT PROV
Widar Henriksson

PM NR 7. EFFEKTER AV EN TYPOGRAFISK FÖRÄNDRING AV LÄSPROVET
Widar Henriksson

1985

PM NR 6. FÖRSÖK MED ETT NYTT NUMERISKT PROV
Widar Henriksson, Anders Lexelius, Mats Hamrén

PM NR 5. STUDIE AVSEENDE STRATEGI FÖR PROVGENOMFÖRANDE - Ett försök med delprovet STUF
Widar Henriksson

PM NR 4. STUDIE AVSEENDE PROVTIDER
Widar Henriksson

PM NR 3. VAD TYCKER PROVDELTAGARNA OM HÖGSKOLEPROVET 1985-05-04?
Anders Lexelius, Ingemar Wedman

PM NR 2. EKVIVALERING AV PROVPOÄNG - Ett försök att studera högskoleprovpoängens jämförbarhet
Hans Mattsson

PM NR 1. MÄTTEKNISK BESKRIVNING AV HÖGSKOLEPROVET 1980-84
Anders Lexelius, Ingemar Wedman