Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

IT-enheten

IT-enheten har det strategiska ansvaret för utvecklingen av IT-användningen vid Umeå universitet. Utgångspunkten är en ändamålsenlig infrastruktur och att universitetets verksamhetsprocesser stöds på ett tillfredsställande sätt. IT-enheten är en del av verksamhetsområde IT vid Umeå universitet.

IT-enheten har ett beställaransvar för samtliga av universitetets gemensamma IT-system och samverkar i huvudsak med ITS som leverantör, men också med ett antal externa leverantörer. Både IT-enheten och ITS, IT-stöd och systemutveckling ingår i verksamhetsområde IT vid Umeå universitet. 

IT-enheten ska:

  • Initiera och utveckla genom att i tid identifiera och förutse behov i verksamheten
  • Stödja universitetets verksamhetsprocesser och stödprocesser
  • Samordna tillgängliga it-resurser för att skapa en effektiv och enhetlig IT-miljö. Föra dialog med ledningen och verksamheten beträffande IT-verksamheten
  • Styra IT-säkerhetsarbetet så att en väl avvägd och tillgänglig säkerhetsnivå uppnås.

 

Anställda medarbetare

Ali Foroutan-Rad, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 57 58
Johan Carlsson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 69 54
Magnus Eriksson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 69 57

Arbetar med förvaltning och utveckling av umu.se

Niklas Lundgren, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 74 29
Per Hörnblad, konsult
Telefon
090-786 50 52

Jobbar som IT-arkitekt med övergripande arkitekturfrågor inom universitetet.