Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

HR Excellence in Research (HRS4R)

Umeå universitet är en arbetsgivare som uppfyller de krav som ställs i den europeiska stadgan för forskare och följer riktlinjerna för rekrytering av forskare. Målet med att implementera stadgarna är att Umeå universitet ska bli en ännu bättre arbetsplats för våra forskare. Det ska vara enkelt att börja arbeta här, att röra sig framåt i sin forskning och att i en bra arbetsmiljö se en möjlighet att bedriva forskning med hög kvalitet.

FAKTA: HRS4R

Human resources strategy for research (HRS4R) är en  process för att säkerställa att ett lärosäte lever upp till principerna i den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare.

Processen leder fram till en ansökan om utmärkelsen Human Resources Excellence in Research.

När ett lärosäte tar emot utmärkelsen så förbinder man sig också att fortsätta arbeta med förbättringar av forskares arbetsvillkor och attraktiva karriärmöjligheter.

Framstegen i arbetet följs upp i interna och externa utvärderingar.

Umeå universitet har erhållit utmärkelsen HR Excellence in Research och följer stadgar och riktlinjer enligt EU-kommissionens verktyg HR-strategi för forskare (HRS4R).

Vi tillämpar en transparent och rättssäker rekryteringsprocess och arbetar för att erbjuda en stimulerande och gynnsam arbetsmiljö med fokus på karriärutveckling för forskare i alla skeden av forskarkarriären.

HR Excellence in Research vid Umeå universitet

Här hittar du information om Umeå universitets implementering av HRS4R

Kontakta oss

Carina Mattsson
HR-strateg
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 31
Rosita Nilsson
HR-strateg
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 69