Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

HR Excellence in Research

Umeå universitet är en arbetsgivare som uppfyller de krav som ställs i den europeiska stadgan för forskare och följer riktlinjerna för rekrytering av forskare. Vi tillämpar en transparent och rättssäker rekryteringsprocess och arbetar för att erbjuda en stimulerande och gynnsam arbetsmiljö med fokus på karriärutveckling för forskare i alla skeden av forskarkarriären.

FAKTA: HRS4R

Human resources strategy for research (HRS4R) är en  process för att säkerställa att ett lärosäte lever upp till principerna i den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare.

Processen leder fram till en ansökan om utmärkelsen Human Resources Excellence in Research.

När ett lärosäte tar emot utmärkelsen så förbinder man sig också att fortsätta arbeta med förbättringar av forskares arbetsvillkor och attraktiva karriärmöjligheter.

Framstegen i arbetet följs upp i interna och externa utvärderingar.

Umeå universitet har erhållit utmärkelsen HR Excellence in Research och följer stadgar och riktlinjer enligt EU-kommissonens verktyg HR-strategi för forskare (HRS4R).

Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och bra villkor för forskare samt kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa områden.

HR Excellence in Research vid Umeå universitet

Här hittar du information om Umeå universitets implementering av HRS4R

Kontakta oss

Carina Mattsson
HR-strateg
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 31
Rosita Nilsson
HR-strateg
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 69