"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Process för HRS4R vid Umeå universitet

Allt fler europeiska lärosäten har anslutit sig till stadgan och riktlinjerna genom att söka om utmärkelsen HR Excellence in Research. Det innebär att ett enskilt lärosäte ingår i en formell process för att visa hur de i praktiken lever upp till de 40 principerna som stadgan och riktlinjerna omfattar. Så här arbetar vi på Umeå universitet med processen HR Excellence in Research (HRS4R)

Processen

Implementeringen av HRS4R består av tre faser:

1. Inledande fas för ansökan om "HR Excellence in Research Award". 

2. Implementeringsfas:
• Genomförande av aktiviteter i den inledande handlingsplanen. Detta sker under 2 år efter att HR-utmärkelsen beviljades och åtföljs av en utvärdering av EU.
• Genomförande av aktiviteter i reviderade handlingsplanen. Detta sker under de kommande 3 åren efter utvärderingen.

3. Förnyad tilldelning av utmärkelse
• Förnyelseprocessen inkluderar ett besök på Umeå universitet från EU. Detta sker fem år efter att den första HR-utmärkelsen delades ut.
• Förnyelse, utan besök på lärosätet, sker efter ytterligare 3 år. 

Umeå universitet befinner sig nu i fas två: Genomförande av aktiviteter i handlingsplanen.

Gap-analys och handlingsplan

Inför ansökan om utmärkelsen genomfördes en gap-analys. Den gav svar på frågorna: Var är vi nu? och Vart vill vi? Gap-analysen gav oss en tydlig bild av utvecklingsbehoven, samtidigt som den identifierade brister att åtgärda.

Åtgärderna som sker i den första fasen återfinns i handlingsplanen som sträcker sig fram till och med slutet av 2022. 

Här kan du läsa gap-analysen (dokumentet är på engelska). 

Här kan du läsa om de pågående aktiviteterna i handlingsplanen (dokumentet är på engelska).

Bakgrund, stadgar och riktlinjer

På vår internwebb har vi samlat information om bakgrunden till vår ansökan samt de stagar och riktlinjer som vi följer. 

Här hittar du mer information och projektplanen.

 

 

Kontakta oss

Carina Mattsson
HR-strateg
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 31
Boel Elmroth
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 37
Senast uppdaterad: 2022-06-22