Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i naturgeografi med fokus på fluvial geomorfologi, miljöseismologi och isdynamik

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Ansök

senast

2022-12-22

  • Typ av anställning Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer här

Institutionen för ekologi och miljövetenskap vid Umeå universitet söker en doktorand i naturgeografi med fokus på användning av miljöseismologi för att förstå effekter av isdynamik på fluviala geomorfologiska processer. Startdatum är 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 22 december 2022.

Projektbeskrivning
Doktorandnätverket “Studying the Earth’s surface with seismic methods” (EnvSeis) finansieras av EU-kommissionens Marie Skłodowska-Curie Actions. Genom att sammanföra tio ledande forskargrupper från sju länder stödjer EnvSeis tolv individer i början av deras forskarkarriärer inom det nya fältet miljöseismologi inom vilket seismiska metoder används för att studera processer vid eller nära jordens yta såsom jordskred, transport av sediment i vattendrag, samt glaciala och marina processer.  Projekten i nätverket binds samman av gemensam metodik, samordnad träning och nätverksaktiviteter. Mer information finns på projektets hemsida www.envseis.eu.

Vi, EnvSeis-nätverket, inbjuder dig härmed att ansöka om en eller flera ESR (early stage researcher, dvs. doktorand) tjänster av intresse och ber att du om du söker flera positioner, i din ansökan listar dessa i prioritetsordning. Behörighetsreglerna följer EU kommissionens Marie Skłodowska-Curie Actions mobilitetsregler. Kandidater får inte ha varit bosatta eller ha haft sin huvudsakliga sysselsättning (arbete, studier osv.) i värdlandet under mer än 12 månader under de 36 månader som omedelbart föregår rekryteringsdatumet. I anställningen ingår en förlängd utstationering utomlands (minst 6 månader).

Inom ramen för projektet “Klimatförändringars effekter på isrelaterad sedimenttransport och erosion i vattendrag”, (som är en del av EnvSeis-nätverket), vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet,kommer doktoranden att använda miljöseismologi för att kvantifiera den roll is spelar vid sedimenttransport vid olika typer av isregimer. I nordliga vattendrag på hög höjd kan istäcken under vintersäsong ha stor effekt på stranderosion och sedimenttransport. Klimatförändringar förväntas påverka framtida isregimer genom att minska längden på istäckestiden, ändra antalet fluktuationer kring 0° C och därmed också islossningar och den tidpunkt vid vilka dessa inträffar i förhållande till höga flöden. För att förstå hur klimatförändringar kommer att påverka isrelaterad stranderosion och sedimenttransport är det nödvändigt att jämföra resultat av kontinuerlig monitorering av sedimenttransport under is och påföljande islossning med erosion och sedimenttransportprocesser under höga flöden med och utan istäckta vattendragsstränder. Mätningar av sedimenttransport och strandkantserosion har tidigare varit nästintill omöjliga att genomföra på grund av praktiska och metodologiska problem och säkerhetsmässiga överväganden under fältarbete. Preliminära studier har visat att miljöseismologiska tekniker kan kvantifiera sedimenttransport under is såväl som vid islossning. Seismiska nätverk kommer att installeras längs flera vattendrag vilka spänner över en klimatmässig gradient i norra Sverige (60–68° N) i syfte att kalibrera seismiska signaturer för olika isrelaterade processer med fältobservationer av sedimenttransport och stranderosion under is såväl som i öppna vattendrag. Tajmingen för sedimenttransport i relation till vattendragsrelaterade isprocesser kommer att användas för att fastställa olika isregimers betydelse för vattendragens form.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att kombinera direkta fältobservationer av morfologiska förändringar i vattendrag, sedimenttransport i istäckta och öppna vattendrag och isdynamik med analyser av seismiska data. Potentiella områden för fältstudier är lokaliserade i närheten av Umeå och Abisko i Sverige. Projektet kommer att inkludera en vistelse (forskningsutbyte), under minst 6 månader, vid Université Grenoble Alpes (Frankrike) hos Dr. Florent Gimbert, en ‘stakeholder’ utlokalisering på Länsstyrelsen i Västerbotten, och ett vetenskapligt kommunikationsprojekt på Curiosum (populärvetenskapligt center drivet av Umeå universitet).

Handledare kommer att vara Dr. Lina Polvi Sjöberg (PI) och Dr. Florent Gimbert (UGA).

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i naturgeografi krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för naturgeografi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng. Rekryteringen sker inom de villkor som regleras i Högskoleförordningen kapitel 5 och 7. Behörighetskraven ska ha uppnåtts när anställningen tillträdes.

Vi söker en person med intresse för att utforska isdynamikens roll i fluviala geomorfologiska processer. Vi söker dig med erfarenhet av fältarbete och erfarenhet av eller vilja att lära sig applicering av miljöseismologiska metoder. Den sökande ska ha akademisk bakgrund inom geomorfologi, naturgeografi eller liknande. Ytterligare krav är god förmåga att skriva och tala på engelska, goda kunskaper i kvantitativ datahantering och analys, kreativitet, initiativförmåga, självständighet samt god social kompetens och samarbetsförmåga.

Kunskap och/eller tidigare erfarenhet av ett eller flera av projektets kunskapsområden (fluvial geomorfologi och miljöseismologi) är starkt meriterande samt erfarenhet av GIS och statistik och ett B-körkort.

Bedömningarna kommer att baseras på ansökan, referenstagning och intervju.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 22 december 2022. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska.

  1. Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för anställningen
  2. Curriculum vitae (CV)
  3. Styrkt kopia av examensbevis
  4. En lista på dina universitetskurser, med betyg
  5. Kopior på examensarbete samt eventuella publikationer
  6. Namn och kontaktinformation till tre referenspersoner

Ansökningshandlingarna ska vara i PDF format.

Kontakt
Om du har frågor angående denna anställning är du välkommen att kontakta Lina Polvi Sjöberg, lina.polvi@umu.se

Faktaruta

Tillträde

2023-03-01

Löneform

Fast månadslön

Ansök senast

2022-12-22

Diarienummer

AN 2.2.1-1743-22

Kontaktperson

Lina Polvi Sjöberg

090-7866190

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.