Hoppa direkt till innehållet
printicon

1:e forskningsingenjör, Kamflet-Taft parametrar eutekter/ joniska vätskor

Kemiska institutionen

Ansök

senast

2018-12-14

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Kemiska institutionen söker nu en förste forskningsingenjör med expertis i bestämning av Kamflet-Taft parametrar för reversibla jonvätskor samt eutektiska lösningsmedel för diverse tillämpningar från fraktionering av lignocellulosa till syntes av kemikalier. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 2 år. Sista ansökningsdag är 2018-12-14.

Projektbeskrivning
Vi söker nu en specialist i bestämning av Kamflet-Taft parametrar för eutekter och reversibla (”switchable”) joniska vätskor som tillämpas i fraktioneringsprocesser av lignocellulosa samt kemikaliesyntes.

Uppdraget avser bestämning av Kamflet-Taft parametrar samt utveckling, syntes och karakterisering av relevanta reversibla joniska vätskor för fraktionering av linocellulosa (framförallt träd) samt syntes av kemikalier. Fraktionerna som härmed utvinns kan vidarebearbetas bl.a. för syntes av platformskemikalier eller som beståndsdelar av olika slags kompositmaterial. Detta innebär även genomförande av studier i flödesreaktorer i syftet att producera olika kemikalieströmmar av intresse för förnybar ekonomi. Detta innefattar experimentell design, MS-analys, identifiering av reaktionsprodukter, kvantifiering och efterföljande optimering av för att generera framtidens kemikalier, drivmedel och material. Projektet ska även bidra till ökad förståelse av mekanismerna bakom diverse omvandlingar av biomassa under fraktionering samt upplösningsprocesser. Projektet innefattar ett nära samarbete med forskare från Wallenberg Wood Science Center (wwsc.se) samt Bio4Energy konsortiet (www.bio4energy.se/) och laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik (www.abo.fi/institution/tekniskkemi). Dessutom eftersträvar vi att samarbeta med andra forskargrupper inom kemiteknik, katalys- och reaktionsteknik i Sverige och andra länder. All nödvändig utrustning för fraktionering, syntes, karakterisering och analys kommer att finnas tillgänglig vid Kemiska institutionen, Umeå universitet samt vid samarbetsuniversiteten såsom Åbo Akademi i Finland. Du kommer även att inom projektet interagera med forskare och andra forskningsprojekt inom forskningsinriktningen Teknisk kemi vid Kemiska institutionen (www.chemistry.umu.se/forskning/teknisk-kemi/). Vår forskning har också starka relationer till industrin såsom t.ex. SP Processum Biorefinery Initiative sfären i Örnsköldsvik (www.processum.se).

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innehåller bestämning av Kamflet-Taft parametrar samt syntes och karakterisering av joniska vätskor och deras analoger (djupa eutekter) i kombination till ”reversibel kemi”. Deltagande i projektmöten, skriva peer-rewiew artiklar samt handledning till studenter i lab förekommer också.

Kompetenskrav
För behörighet krävs en doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av ämnena kemi, kemiteknik, materialvetenskap, skoglig kemi eller motsvarande. En gedigen bakgrund och kunskap om de fysikaliska, kemiska och materialvetenskapliga metoder som är relevanta för användning av joniska vätskor krävs. Vidare krävs dokumenterad praktisk erfarenhet inom bestämning av Kamflet-Taft parametrar samt syntes och karakterisering av djupa eutektiska blandningar eller joniska vätskor för syntes av kemikalier. Dessutom krävs dokumenterad praktisk erfarenhet av fraktionering av lignocellulosa och tillämpningar för de erhållna fraktionerna, liksom kunskaper i analys av lignocellulosafraktioner. Du ska vara starkt motiverad och intresserad av att lära dig att utveckla nya metoder, samt av att verka i en internationell miljö.

Erfarenhet av användning av flödesreaktorer i laboratorieskala är meriterande liksom kunskaper och erfarenheter av metodutveckling av för kemitekniken relevanta analysmetoder (t.ex. GC-MS och HPLC och NMR). Det är önskvärt att du har dokumenterad erfarenhet från forskning rörande användning och utveckling av fraktioneringsprocesser med hjälp av eutekter samt reversibla joniska vätskor i andan av ’grön kemi’.

Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav. Internationell postdoktorerfarenhet är meriterande.

Anställningen är tidsbegränsad till två år heltid (730 dagar) med start 1 maj 2019, eller enligt överenskommelse.

Ansökan
En komplett ansökan ska innehålla:

  • ett följebrev som sammanfattar dina kvalifikationer, forskningsintressen och motiv för ansökan (max 2 sidor),
  • en meritförteckning med publikationslista,
  • kopior av din doktorsavhandling och relevanta publikationer,
  • kopior av examensbevis eller motsvarande,
  • namn och aktuella kontaktuppgifter till två-tre referenspersoner.

Sista ansökningsdag är 2018-12-14. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Ansök via knappen längst ner på sidan. Ansökan skall skrivas antingen på engelska eller svenska.

Närmare upplysningar lämnas av Prof. Jyri-Pekka Mikkola, 090-786 5000, jyri-pekka.mikkola@chem.umu.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC, www.kbc.umu.se) vid Umeå universitet är en kreativ och interaktiv miljö, som omfattar sex institutioner och två forskningsenheter, med egen tillgång till utmärkta instrument och anläggningar. Kemiska institutionen har ca 200 anställda och institutionen bedriver forskning och utbildning samt har en omfattande samverkan med omgivande samhälle. För mer information, se www.chemistry.umu.se.

Tillträde

2019-05-01, eller enligt överenskommelse

Diarienummer

AN 2.2.1-1787-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-12-14