Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Biträdande universitetslektor i kulturgeografi

Geografi

Ansök

senast

2020-06-03

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Biträdande universitetslektor i kulturgeografi med inriktning mot ekonomisk geografi

Institutionen för geografi utlyser en anställning som universitetslektor i kulturgeografi med inriktning mot ekonomisk geografi med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär vetenskaplig och pedagogisk meritering och är tidsbegränsad till fyra år.  Den vetenskapliga meriteringen omfattar 70 % och ska bedrivas inom fältet ekonomisk geografi med inriktning mot arbetsmarknad och regional utveckling. Den pedagogiska meriteringen omfattar 30 %. Undervisning avser grundnivå och avancerad nivå. Innehavaren av anställningen förväntas ansvara för kurser inom ekonomisk geografi, men undervisning utanför dessa områden kan komma att ingå, företrädesvis kvantitativa metoder. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar inklusive kursutveckling och administrativa göromål.                     

Placeringsort för anställningen är Umeå.  

Behörighet
Enligt anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-57-18)  är den behörig att anställas som biträdande universitetslektor som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i kulturgeografi med en inriktning mot ekonomisk geografi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Lika stor omsorg ska vid bedömningen ägnas den ägnas vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten.

Vid avvägningen mellan de olika bedömningsgrunderna vid anställning av biträdande universitetslektor ska den vetenskapliga skickligheten tillskrivas störst vikt. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje inom fältet ekonomisk geografi med inriktning mot arbetsmarknad och regional utveckling. Erfarenhet av arbete med projektansökningar för forskning samt erhållna bidrag i nationell och internationell konkurrens är meriterande. Stor vikt kommer även att läggas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Särskild vikt läggs vid erfarenheter av undervisning inom ekonomisk geografi.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som biträdande universitetslektor baseras dels på visat intresse för pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde, dels på eventuell erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan. Kompetensen kan kompletteras genom högskolepedagogisk utbildning.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan.

Mer om institutionen för geografi
Institutionen för geografi vid Umeå universitet har omkring 40 anställda och här bedrivs en omfattande forskningsverksamhet inom ämnet kulturgeografi. Vad gäller undervisning är institutionen värd för utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom samhällsplanering och turism samt ämneslärarutbildning i geografi. För mer information om vår verksamhet, se: https://www.umu.se/institutionen-for-geografi/

Tillträde

Snarast eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Prefekt Emma Lundholm, emma.lundholm@umu.se

+46 90 786 71 72

Diarienummer

AN 2.2.1-608-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

+46 90 786 53 65, +46 70 268 87 67

ST

+46 90 786 54 31

SEKO

+46 90 786 52 96

Ansök

senast

2020-06-03

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.