Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biträdande universitetslektor i kulturgeografi

Geografi

Ansök

senast

2021-12-06

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Biträdande universitetslektor i kulturgeografi

Institutionen för geografi vid den samhällsvetenskapliga fakulteten söker nu en biträdande universitetslektor i kulturgeografi med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär vetenskaplig och pedagogisk meritering och är tidsbegränsad till fyra år. Den vetenskapliga meriteringen omfattar minst 60% och ska bedrivas inom ämnet kulturgeografi och bidra till att stärka och utveckla befintliga forskningsinriktningar vid institutionen. Forskningen vid institutionen karaktäriseras av en stor bredd, både vad gäller teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt. Några centrala teman i forskningen är arbetskraftsförsörjning, turism, regional utveckling, regionala flyttningar, internationell migration, fritidshusturism, landsbygdens villkor, städers dynamik och klimatanpassning.

Vad gäller undervisning är institutionen värd för utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom samhällsplanering och turism samt ämneslärarutbildning i geografi. Undervisning avser grundnivå och avancerad nivå och omfattar minst 20% av arbetstiden. Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling och kursadministration inom ramen för de kulturgeografiska kurser och utbildningsprogram som ges vid institutionen.

Placeringsort för anställningen är Umeå. I arbetsuppgifterna ingår ett aktivt deltagande i institutionens verksamhet.

Behörighet
Enligt anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-1134-21) är den behörig att anställas som biträdande universitetslektor som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Behörighet avser avlagd doktorsexamen i kulturgeografi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Som bedömningsgrund vid anställning av en biträdande universitetslektor kommer i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt att handledning och examination. Erfarenhet av att undervisa på svenska och engelska är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid originalitet och potential att utveckla en självständig framgångsrik forskarlinje. Erfarenhet av arbete med projektanställningar för forskning samt erhållna bidrag i nationell och internationell konkurrens är meriterande. Stor vikt kommer även att läggas vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet avgör vilken kandidat som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de aktuella arbetsuppgifterna samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid institutionen.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Mer om institutionen för geografi
Institutionen för geografi vid Umeå universitet har omkring 40 anställda och här bedrivs en omfattande forskningsverksamhet inom ämnet kulturgeografi. Forskningen vid institutionen karaktäriseras av en stor bredd, både vad gäller teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt. Några centrala teman i forskningen är arbetskraftsförsörjning, turism, regional utveckling, regionala flyttningar, internationell migration, fritidshusturism, landsbygdens villkor, städers dynamik och klimatanpassning. Vad gäller undervisning är institutionen värd för utbildningsprogram på grundläggande och avancerad nivå inom samhällsplanering och turism samt ämneslärarutbildning i geografi. För mer information om vår verksamhet, se https://www.umu.se/institutionen-for-geografi/

   Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Prefekt Emma Lundholm, emma.lundholm@umu.se

090-786 71 72

Diarienummer

AN 2.2.1-1454-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-12-06

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.