Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Biträdande universitetslektor i människocentrerad artificiell intelligens (AI) med inriktning mot hälsa, autonomi och välbefinnande

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Ansök

senast

2021-02-10

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Denna anställning är finansierad av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS), ett program initierat och generöst finansierat av Wallenbergsstiftelserna. WASP-HS vision är att realisera excellent forskning och bygga kompetens rörande utmaningar och konsekvenser av artificiell intelligens och autonoma system för individ och samhälle. För mer information, se http://wasp-hs.org/. Umeå universitet har också beslutat om en egen tioårig satsning på interdisciplinär forskning inom artificiell intelligens och autonoma system.

Ämne

Människocentrerad artificiell intelligens (AI) med inriktning mot hälsa, autonomi och välbefinnande

Med människocentrerad AI (Human-centered AI) avses ett fokus på hur AI-baserade system kan utvecklas för att samarbeta med människor på ett sätt som stärker mänskliga förmågor och hjälper människor att nå sina mål. Det är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som adresserar komplexiteten i samarbete mellan människa och AI för att förbättra livsvillkor. Denna anställning ingår i forskningsmiljön UMeHealth, som fokuserar på intelligenta, individanpassade interventioner inom eHälsa och system för beteendeförändring och beslutsstöd. Det inkluderar frågeställningar som hur individer kan påverka och samarbeta med AI-system, i deltagande designprocesser och i det dagliga livet; vilka risker för självbestämmande och autonomi som kan uppstå och hur de kan motverkas; hur tillit, transparens och känsla av kontroll kan främjas; och hur individer relaterar socialt, kulturellt och känslomässigt till AI-system i sin vardag.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är forskare inom ett ämne med tillämpning inom människocentrerad AI och som vill vara med och utveckla Umeå universitets AI-profil med inriktning mot hälsa, autonomi och välbefinnande. Umeå universitet satsar tillsammans med det nationella forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) på studier av artificiell intelligens och autonoma system och dess effekter för människa och samhälle.


Syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt inom människocentrerad AI för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Anställningen som biträdande universitetslektor är i huvudsak, till minst 80 procent, inriktad mot vetenskaplig meritering, resterande tid ska främst vara inriktad mot pedagogisk meritering.

I arbetsuppgifterna ingår således framförallt forskning, men även undervisning och handledning, inom människocentrerad AI, med inriktning mot hälsa, autonomi och välbefinnande. Ledning av personal och verksamhet ingår då den biträdande universitetslektorn förväntas bygga upp och leda egen forskargrupp. Undervisning sker på engelska men myndighetens språk är svenska och kommunikation utöver undervisning kan delvis komma att ske på svenska. Administrativa uppgifter kan ingå.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.

För denna anställning i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö kan behörighetsgivande doktorsexamen eller motsvarande vara inom t.ex. arbetsterapi, etnologi, filosofi, fysioterapi, informatik, kognitionsvetenskap, omvårdnad, psykologi, sociologi eller andra områden som är relevanta för hur människor – individuellt och i sociala sammanhang – uppfattar, förstår och agerar i förhållande till AI-baserade verktyg som utvecklas och används för att förbättra hälsa, autonomi och välbefinnande.

För att vara behörig för anställning ska den sökande behärska god skriftlig och talad engelska. Sökande som inte talar svenska, förväntas tillägna sig talad svenska till en god nivå inom en treårsperiod, för att t.ex. kunna delta i administrativ utbildningsplanering inom fakulteten samt ge basal undervisning på svenska.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av biträdande universitetslektor beaktas vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

 

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3) och pedagogisk skicklighet (2). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att leda personal och verksamhet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje inom människocentrerad AI för hälsa, autonomi och välbefinnande. Genomförd postdoktoral forskning, särskilt utanför den forskningsmiljö där den sökande avlagt sin doktorsexamen är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av planering, utveckling och genomförande av konferenser, leda forskningsprojekt, utveckla och leda andra m.m. 

Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning är särskilt meriterande.

Meriterande är: Erfarenhet av forskning inom e-hälsa, beteendeförändringssystem, deltagande designmetodik av AI-system, människa-AI samarbete, autonomi i relation till AI-system samt sociala, kulturella och emotionella aspekter på människans relation till AI-system.

 

Mer om anställningen

Anställningen avser stärka den tvärvetenskapliga forskningsmiljön UMeHealth vid Umeå universitet. Miljön engagerar forskargrupper inom hela universitetet liksom samhällsorganisationer som vård och kommuner. UMeHealth har sin fysiska mötesplats vid UMeHealth Lab, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Den som tillträder tjänsten kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av området AI-baserad e-hälsa vid Umeå universitet som en del av denna forskningsmiljö. Kandidaten förväntas också utveckla samarbete över fakultetsgränser inom och utanför universitetet och inom WASP-HS.

Anställningen finansieras inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS, https://wasp-hs.org/) och inkluderar ett generöst startpaket i form av budget för rese- och materialutgifter samt två doktorander, eller en doktorand och en postdok, i den biträdande lektorns forskningsgrupp

Anställningens organisatoriska placering inom universitetet beslutas av arbetsgivaren i samband med anställning, med sökandes egna önskemål som vägledning.

Anställningen är en visstidsanställning enligt 4 kap 12a högskoleförordningen i 5 år på heltid med rätt att bli prövad för en befordran till universitetslektor. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

En pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan kommer att upprättas i samband med anställning och en pedagogisk och två vetenskapliga mentorer kommer utses som stöd i genomförandet av planerna.

Vid frågor kring denna rekrytering, kontakta Ingeborg Nilsson, ingeborg.nilsson@umu.se

 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2021-02-10. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Ingeborg Nilsson

090-7866133

Diarienummer

AN 2.2.1-1663-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-02-10

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.