Hoppa direkt till innehållet
printicon

Biträdande universitetslektor i sexuell och reproduktiv hälsa med möjlighet till kombinerad anställning som barnmorska

Institutionen för omvårdnad

Ansök

senast

2020-01-23

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Vid institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt forskarutbildning/forskning inom tre huvudämnen; omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa. Vi söker nu en biträdande universitetslektor i sexuell och reproduktiv hälsa med möjlighet till kombinerad anställning som barnmorska. Sista ansökningsdag 2020-01-23.

Arbetsuppgifter

Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och utgör det första steget i ett karriärsystem vid Umeå universitet. En anställning som biträdande universitetslektor är tidsbegränsad till fyra år och i huvudsak, till minst 80 procent, inriktad mot vetenskaplig meritering. Resterande tid ska främst vara inriktad mot pedagogisk meritering. Syftet med anställningen är att den biträdande universitetslektorn ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare, och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt inom sexuell och reproduktiv hälsa för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. 

Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans och kan ske på svenska och engelska. Administrativa uppgifter kan ingå.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen som biträdande universitetslektor kan efter överenskommelse, och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande, kombineras med anställning som legitimerad barnmorska vid Region Västerbotten, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.

Doktorsexamen ska avse sexuell och reproduktiv hälsa eller närliggande område.

Eftersom anställningen är med möjlighet till förenad anställning som barnmorska och undervisningen är riktad till blivande barnmorskor är legitimation som barnmorska ett krav för att kunna anställas och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.

Doktorsexamen ska avse sexuell och reproduktiv hälsa eller närliggande område.

Eftersom anställningen är med möjlighet till förenad anställning som barnmorska och undervisningen är riktad till blivande barnmorskor är legitimation som barnmorska ett krav för att kunna anställas och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av biträdande universitetslektor beaktas vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, klinisk skicklighet samt administrativ skicklighet.  

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver ska gälla graden av klinisk skicklighet och administrativ skicklighet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje inom sexuell och reproduktiv hälsa. Genomförd postdoktoral forskning utanför det universitet där den sökande avlagt sin doktorsexamen är meriterande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterad god klinisk kompetens.

Mer om anställningen

Anställningen är en visstidsanställning enligt 4 kap 12a högskoleförordningen i fyra år på heltid med rätt att bli prövad för en befordran till universitetslektor. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

En pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan kommer att upprättas i samband med anställning och en pedagogisk och två vetenskapliga mentorer kommer utses som stöd i genomförandet av planerna.

Befordringskriterier

Som befordringskriterier för denna anställning gäller:

1. Att den biträdande universitetslektor inom sin forskning utvecklat vetenskaplig självständighet verifierad genom (a) publicerade originalarbeten i vilka det framgår att personen haft en ledande roll och genom (b) att personen vid ansökan om befordran som huvudman innehar projektanslag för sin forskning erhållna i nationell och internationell konkurrens.

2. Att den biträdande universitetslektorn (a) inhämtat dokumenterade kunskaper i sitt undervisningsämne motsvarande den högsta nivån som fakulteten erbjuder inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt uppnått vidare fördjupning inom undervisningsämnet under lärararbete, samt (b) uppnått högskolepedagogisk kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp. Häri ingår kompetens rörande planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.

3. Att den biträdande universitetslektorn (a) genomgått ordinarie kursutbud vid UmU för forskarhandledning samt (b) registrerats som huvudhandledare eller biträdande handledare för minst en doktorand.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2020-01-23. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Britt-Marie Lindgren, prefekt

090-786 92 61

Diarienummer

AN 2.2.1-2037-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-01-23

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.