Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biträdande universitetslektor i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete

Ansök

senast

2021-12-06

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Biträdande universitetslektor i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete utlyser två anställningar som biträdande universitetslektor i socialt arbete.
Anställningen är en meriteringsanställning som är tidsbegränsad till fyra år och den anställde kan ansöka om att bli prövad för befordran till universitetslektor. Kriterierna för befordran till universitetslektor är desamma som för anställning som universitetslektor.

Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro på arbetsplatsen under arbetstid.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär vetenskaplig meritering i socialt arbete samt pedagogisk meritering och utveckling av ämneskompetens i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor i socialt arbete kan uppnås. Detta ska ske genom undervisning, planering av undervisning, kursansvar, kursadministration samt kursutveckling, på såväl grundläggande som avancerad nivå i kurser som ges av institutionen för socialt arbete och i kurser som institutionen medverkar i. Vidare ingår annan pedagogisk meritering, t.ex. genom högskolepedagogiska kurser. Den vetenskapliga meriteringen har en omfattning om minst 51%.  

I anställningen ingår samverkan med andra forskare inom området. I arbetsuppgifterna ingår att, i samverkan med institutionens forskare och doktorander medverka i utvecklingen av institutionens forskning.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.

Behörigheten avser doktorsexamen i socialt arbete.

Bedömningsgrunder
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Som bedömningsgrunder vid anställning av biträdande universitetslektor beaktas vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet. En allmän bedömningsgrund för biträdande universitetslektor är potentialen till meritering för anställning som universitetslektor i socialt arbete.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är följande; bredd och djup i forskningen; kvalitet och omfattning; originalitet i forskningen; produktivitet; bidrag till det internationella vetenskapssamhället; uppdrag inom vetenskapssamhället och samverkan med omgivande samhälle.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som biträdande universitetslektor baseras dels på erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom ämnesområdet socialt arbete dels på erfarenhet av pedagogisk utveckling inom ämnesområdet socialt arbete. Kompetensen kan kompletteras genom högskolepedagogisk utbildning.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid anställningen läggs särskild vikt vid vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och samarbetsförmåga inom ämnesområdet socialt arbete. Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom ämnesområdet socialt arbete. Eftersom undervisningen vid institutionen för socialt arbete bedrivs i lärarlag, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, ställer anställningen höga krav på personlig lämplighet och på samarbetsförmåga och respekt för andra personers och yrkeskategoriers kunskaper och erfarenhet. Erfarenhet av lärarlagsarbete är därför meriterande.

Vid bedömningen av den administrativa skickligheten kommer stor vikt att läggas vid erfarenhet av kursplanering och kursadministration. Stor vikt kommer även att läggas vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Ytterligare bedömningsgrund är dokumenterad yrkeserfarenhet av professionellt socialt arbete och här är socionomexamen meriterande. Egna nätverk inom det sociala arbetets praktik och forskning är meriterande.

Särskild vikt kommer att läggas vid att sökanden ska kunna genomföra pedagogiska och administrativa arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse och bruk av svenska språket.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Om institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ca 70 anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som

exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns på vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-socialt-arbete/

Välkommen med din ansökan!   Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Prefekt Anna-Lena Perdahl

090-786 71 06, anna-lena.perdahl@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1453-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-12-06

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.