Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biträdande universitetslektor i sociologi

Sociologiska institutionen

Ansök

senast

2021-11-22

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Biträdande Universitetslektor i sociologi

Sociologiska institutionen utlyser en anställning som biträdande universitetslektor i sociologi med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att bedriva egen forskning. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att publicera och kommunicera forskningsresultat med omgivande samhälle, initiera nya forskningsprojekt och att aktivt arbeta med ansökningar för att erhålla extern finansiering. Forskningen kan vara inom något av institutionens forskningsområden eller inom en inriktning som bidrar till att utveckla institutionens verksamhet. I anställningen ingår en mindre andel (c:a 25%) undervisning. Undervisningen kan omfatta kurs/momentansvar, examination, handledning och kursutveckling på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen genomförs i huvudsak på svenska, såväl på campus som i form av distansundervisning. Viss undervisning kan ske på engelska. Vi förväntar oss närvaro på arbetsplatsen och aktivt deltagande i institutionens verksamhet.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet gälla.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas särskild vikt. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet.

Särskilt meriterande är förmåga att självständigt genomföra och publicera forskning av hög kvalitet inom det angivna området samt att erhålla externa forskningsmedel. Meriterande är erfarenhet av forskningsledarskap samt förmåga att kommunicera forskning med omgivande samhället.

Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån visat intresse för pedagogisk utveckling inom ämnesområdet samt erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande.

Bedömningsgrunder för befordran
Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och den anställde kan ansöka om att bli prövad för befordran till Universitetslektor.

Kriterierna för befordran till Universitetslektor är desamma som för anställning som universitetslektor.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Om oss
Sociologiska institutionen bedriver utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå inom såväl sociologi som biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet.

Institutionen har för närvarande c:a 60 anställda, varav 12 doktorander. Forskning bedrivs inom områden som Arbete, familj och jämställdhet, Digital sociologi, Ekonomisk brottslighet, Hållbar utveckling, arbete och globalisering, Invandringsattityder, nationalism och rasism, Miljöattityder och miljöbeteenden, Subjektivt välbefinnande, Vetenskapsstudier, Välfärd, politik och social stratifiering och Äldreforskning. Denna forskning är till stor del externfinansierad och utförs både i större forskargrupper och av enskilda forskare. Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida; https://www.umu.se/sociologiska-institutionen/   Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Prefekt Jenny-Ann Danell, jenny-ann.danell@umu.se

090-786 98 14

Diarienummer

AN 2.2.1-1339-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-11-22

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.