Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biträdande universitetslektor i valfritt ämne vid Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten

Ansök

senast

2022-09-30

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Medicinska fakulteten utlyser en anställning som biträdande universitetslektor inom valfritt ämne inom fakultetens forskningsområden och utbildningsprogram. Anställningen kommer att tillsättas med den sökande som i konkurrens bedöms ha de bästa meriterna inom vetenskap och pedagogik och bedöms ha potentialen att utveckla en framgångsrik forskning oavsett ämne. Med anställningen följer ett startpaket för driftsmedel till din forskning (med 800 000 kronor/år i fyra år).

Välkommen med din ansökan senast 30 september!

 

Arbetsuppgifter

Anställningen riktar sig till forskare tidigt i karriären och syftet med anställningen är att en biträdande universitetslektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare, och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt inom sitt ämnesområde för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Anställningen som biträdande universitetslektor är i huvudsak, till minst 80 procent, inriktad mot vetenskaplig meritering, resterande tid ska främst vara inriktad mot pedagogisk meritering.

Undervisning kan delvis komma att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. Administrativa uppgifter kan ingå.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att föreläsa/undervisa på engelska. Den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsätts erhålla denna förmåga under anställningstiden.

Bedömningsgrunder

Eftersom anställningen riktar sig till forskare tidigt i karriären bör, i enlighet med högskoleförordningen 4 kap 4a§, främst den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen.

Vidare är bedömningsgrunderna för anställning som biträdande universitetslektor: Vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet.  

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet viktas högst (3), och därefter pedagogisk skicklighet (2) och administrativ skicklighet (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje inom sitt ämnesområde. Genomförd postdoktoral forskning utanför det universitet där den sökande avlagt sin doktorsexamen är starkt meriterande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m. 

Mer om anställningen

Anställningen kommer organisatoriskt att tillhöra en institution vid Medicinska fakulteten. Institutionsplacering sker i samråd med dig utifrån vart din forskning passar bäst in; ange gärna önskemål om institutionsplacering i din ansökan. Med anställningen följer ett startpaket på 800 000 kronor/år i fyra år. En pedagogisk och en vetenskaplig utvecklingsplan kommer att upprättas i samband med anställning och en pedagogisk och två vetenskapliga mentorer kommer utses som stöd i genomförandet av planerna. Befordringskriterier för anställningen fastställs i samband med tillträdet.

Anställningen är en visstidsanställning enligt 4 kap 12a § högskoleförordningen i 5 år på heltid med rätt att bli prövad för en befordran till universitetslektor. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2022-09-30. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Lisa Berg

lisa.berg@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-971-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Ansök

senast

2022-09-30

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.