Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i beräkningsmetoder för vågfenomen

Department of Mathematics and Mathematical Statistics

Ansök

senast

2021-11-28

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning matematik. Sista ansökningsdag 2021-11-28.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Det finns många utmaningar i att simulera vågutbredning med realistiska geologiska modeller. Till exempel förökar sig vågor under många perioder i en stor domän i förhållande till våglängden, vilket kräver skalbara metoder av hög ordning som är lämpliga för implementering på moderna parallella datorer; komplex geometri vid sprickor, materialgränssnitt och gränser medför svårigheter att generera ett beräkningsnät av hög kvalitet; heterogena materialegenskaper med diskontinuiteter och multiskal-egenskaper kräver speciella tekniker för att uppnå hög noggrannhetsordning. Exempelvis modellerar den elastiska vågekvationen seismiska vågor genererades av jordbävningar som sprids genom jordlagren och på jordytan. Ytvågorna ger upphov till markskakningar och kan orsaka enorma skador. Tillförlitlig simulering av vågutbredningen är ett viktigt verktyg för att mildra sådana seismiska faror. Detta kan modelleras genom ett system av hyperboliska partiella differentialekvationer.

I detta projekt kommer vi att utveckla numeriska metoder som tacklar ovanstående utmaningar genom att kombinera effektiviteten hos finita differensmetoden och flexibiliteten hos diskontinuerlig Galerkin metoden. Fokus kommer att läggas på det numeriska analysperspektivet, såsom stabilitetsanalys, feluppskattningar, konditionering och tidsstegsbegränsning. Vi kommer att implementera och verifiera de utvecklade metoderna genom att lösa storskaliga benchmarkproblem inom geofysik.

Kvalifikationer
Doktoranden kommer att antas i forskarutbildningsämnet beräkningsvetenskap med inriktning matematik.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i matematik, numerisk analys, datavetenskap samt relevanta kurser i fysik och geologi. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Dokumenterade kunskaper i numeriska metoder för partiella differentialekvationer krävs. Ett krav är även kunskaper i programmering företrädesvis Matlab eller Python. Erfarenheter i C/C++/Fortran och parallellberäkningar är meriterande. Dokumenterade kunskaper i geofysik är också meriterande.

Du förväntas att ta en aktiv roll i utveckling av doktorandprojektet och i arbete på institutionen, samt ha en vetenskaplig och resultatinriktad strategi till ditt arbete. Du bör därför ha en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du kan arbeta på ett  strukturerat, flexibelt och lösningsorienterat sätt.

Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till motsvarande fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Lön är i enlighet med fastställd lönetrappa för doktorander. Tillträde våren 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-28. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande:

  • Personligt brev med kort beskrivning av din akademisk bakgrund. Motivera varför du söker denna anställning samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta för projektet och kraven. (max 1 sida)
  • Curriculum vitae.
  • Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg.
  • Uppsatser och publikationer med relevans för anställningen ska bifogas i de fall det finns sådana. Om du inte har slutfört examensarbetet, skicka in en sammanfattning. Sammanfattningen av examensarbetet kan vara högst 5 sidor inklusive figurer och referenser (teckenstorlek 11).
  • Kontaktinformation till två referenspersoner.

Sökande med examen från ett utländskt universitet uppmuntras att tillhandahålla testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.

Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information
Ytterligare information ges av biträdande universitetslektor Siyang Wang, siyang.wang@umu.se alternativt prefekt Åke Brännström, ake.brannstrom@umu.se.

Mer om institutionen: https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Våren 2022 enligt överenskommelse

Kontaktperson

Siyang Wang, biträdande universitetslektor

090-7867032, siyang.wang@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1340-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-11-28

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.