Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i beräkningsvetenskap för AI

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Ansök

senast

2020-01-31

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Vi utlyser en anställning som doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot matematik med tillämpning inom artificiell intelligens. I anställningen ingår forskarstudier motsvarande heltid i sammanlagt 48 månader. Annat arbete, som exempelvis undervisning eller administrativt arbete, kan förekomma upp till 20% av anställningen. Sista ansökningsdag 2020-01-31.

Projektbeskrivning
Artificiell intelligens och speciellt djupa neurala nätverk har varit enormt framgångsrika på ett antal tidigare olösta dataanalysproblem. Trots det är den matematiska förståelsen för hur och varför dessa metoder fungerar mycket begränsad. I detta projekt utvecklar vi matematiska metoder och verktyg för att studera och vidareutveckla djupa neurala nätverk. Vi kommer speciellt att studera skalseparation i djupa neurala nätverk som en väg mot ökad robusthet och förklaringsbarhet. Forskningsprojektet involverar utveckling av matematiska metoder och algoritmer samt praktisk tillämpning och testning med state-of-the-art programvara. Projektet är en del av AI/Math spåret inom Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP) och doktoranden kommer delta i WASP forskarskola, se https://wasp-sweden.org/graduate-school/ för mer information.

Behörighetskrav
Den sökande ska ha grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp ska vara på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har minst 90 hp beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 hp på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik samt relevanta kurser i biologi, ekologi, fysik och kemi. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kompetenskrav
Den sökande ska ha utmärkt kommunikationsförmåga på engelska och ska kunna arbeta både självständigt och med andra. Den sökande ska också ha ett genuint intresse för, men nödvändigtvis inte dokumenterad kunskap om programmering, exempelvis i MATLAB, C++ eller Python. Industriell erfarenhet av programmering är meriterande. En god bakgrund inom matematik, numerisk analys, optimering, partiella differentialekvationer, finita elementmetoder och/eller något programmeringsspråk är meriterande.

Om anställningen
Anställningen är avsedd för forskarstudier syftande till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning (max 20%). Deltagande i WASPs forskarskola ingår i studierna. Tillträde under våren 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

  • ett personligt brev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker anställningen samt dina kontaktuppgifter
  • ett curriculum vitae
  • en kopia av en lista med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg samt uppsatser med relevans för anställningen, exempelvis ett examensarbete
  • kontaktinformation till minst en tillfrågad referensperson

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Bifogade dokument ska vara i Word eller PDF-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem (logga in via knappen längst ner) och vara inkommen senast 2020-01-31.

Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information
För frågor rörande doktorandprojektet eller anställningen, vänligen kontakta professor Mats G. Larson, 070-2680923, mats.larson@umu.se, eller universitetslektor Karl Larsson, 090-7867816, karl.larsson@umu.se. För ytterligare frågor kan du även kontakta prefekt Åke Brännström på ake.brannstrom@umu.se.

Vid Institutionen för matematik och matematisk statistik bedrivs forskning inom matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns bl.a. internationella forskargrupper, institutioner med forskning inom i biologi och skog, Handelshögskolan i Umeå och industrin. Se även http://www.math.umu.se/       

Tillträde

Våren 2020 eller enligt överenskommelse.

Kontaktperson

Mats G Larson, professor, mats.larson@umu.se

070-2680923

Karl Larsson, universitetslektor

090-7867816, karl.larsson@umu.se

Åke Brännström, prefekt, ake.brannstrom@umu.se

090-7867862

Diarienummer

AN 2.2.1-2069-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-01-31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.