Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i beräkningsvetenskap, inr. metoder för vågutbredning

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Ansök

senast

2022-05-31

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i ett projekt om beräkningsmetoder för vågutbredning. Anställningen omfattar fyra års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är 31 maj 2022.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Det finns många utmaningar i att simulera vågutbredning med realistiska modeller. Till exempel förökar sig vågor under många perioder i en stor domän i förhållande till våglängden, vilket kräver skalbara metoder av hög ordning som är lämpliga för implementering på moderna parallella datorer. Komplex geometri vid materialgränssnitt och gränser medför svårigheter att generera ett beräkningsnät av hög kvalitet. Heterogena materialegenskaper med diskontinuiteter och multiskal-egenskaper kräver speciella tekniker för att uppnå hög noggrannhetsordning. Exempelvis modellerar den elastiska vågekvationen seismiska vågor genererade av jordbävningar som sprids genom jordlagren och på jordytan. Ytvågorna ger upphov till markskakningar och kan orsaka enorma skador. Tillförlitlig simulering av vågutbredning är ett viktigt verktyg för att mildra sådana seismiska faror. Detta kan modelleras genom ett system av hyperboliska partiella differentialekvationer.

I detta projekt kommer vi att utveckla, analysera och implementera snabba och pålitliga numeriska metoder för vågutbredningsproblem. Fokus kommer att läggas på det numeriska analysperspektivet, såsom stabilitetsanalys, feluppskattningar, konditionering och tidsstegsbegränsning. Projektet kommer att genomföras i samarbete med beräkningsmatematikgruppen vid Umeå universitet och våra externa samarbetspartners.

Kvalifikationer
Doktoranden kommer antas i forskarutbildningsämnet beräkningsvetenskap med inriktning matematik.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 hp beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 hp på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i engelska krävs. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter i numeriska metoder för partiella differentialekvationer krävs. Ett krav är även kunskaper i programmering, till exempel Matlab, Python eller Julia. Erfarenheter i C/C++/Fortran och parallellberäkningar är meriterande. Dokumenterade kunskaper i geofysik och astrofysik är också meriterande. 

Du förväntas att ta en aktiv roll i utveckling av doktorandprojektet och i arbete på institutionen, samt ha en vetenskaplig och resultatinriktad strategi till ditt arbete. Du bör därför ha en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du kan arbeta på ett strukturerat, flexibelt och lösningsorienterat sätt. 

Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning eller annat institutionsarbete (upp till 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Månadslön enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet. Tillträde 1 september, 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 31 maj, 2022. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

  • Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker utbildningsplatsen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta för anställningen. Högst 2 sidor.
  • Curriculum vitae.
  • Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och eventuellt andra intyg.
  • Examensarbete och publikationer med relevans för anställningen ska bifogas i de fall det finns sådana. Om du inte har slutfört examensarbetet, skicka in en sammanfattning på högst 5 sidor inklusive figurer och referenser.
  • Testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.
  • Kontaktinformation till två referenspersoner.

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information
För mer information om anställningen kontakt biträdande universitetslektor Siyang Wang (siyang.wang@umu.se)

Mer information om institutionen för matematik och matematisk statistik:
https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Tillträde

2022-09-01 eller enlig överenskommelse

Kontaktperson

Siyang Wang, biträdande universitetslektor

siyang.wang@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-756-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

siyang.wang@umu.se

SEKO

090-7865365

ST

090-7865296

Ansök

senast

2022-05-31

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.