Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 9 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i biokemi - mekanismer bakom autofagi

Kemiska institutionen

Ansök

senast

2020-04-29

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Kemiska institutionen söker en doktorand inom projektet mekanismer bakom autofagi. Ansök senast 2020-04-29.

Laboratoriet finns vid Kemiskt biologiskt centrum (https://www.umu.se/kemiskt-biologiskt-centrum/) som erbjuder en utmärkt infrastruktur, inkluderat avancerad utrustning och plattformar i en kreativ, inspirerande, internationell och höggradigt interaktiv miljö. Infrastrukturen inkluderar Proteinexpertisplattformen (PEP), Röntgenkristallografiplattformen, Proteomikplattformen, NMR (850-400 MHz), Cryo-EM och Biochemical Imaging Centre (confocal, FLIM, spinning disk, TIRF, STORM). De senaste forskningsgenombrotten från Umeå universitet inkluderar identifiering av de molekylära mekanismerna i det bakteriella CRISPR-Cas9-systemet som har tagits vidare till ett standardverktyg för genetisk manipulering.

Projektbeskrivning
Autofagi är en evolutionärt konserverad självätandeprocess, huvudsakligen för att eliminera eller återvinna dysfunktionella cellulära organeller eller oanvändbara proteiner. Autofagi spelar en viktig roll inom fysiologi, inklusive utveckling och åldrande, och har associerats med olika mänskliga sjukdomar, såsom cancer neurodegeneration, hjärthypertrofi och infektion. Modulering av autofagi ingår i behandling av sjukdomar såsom neurodegenerering och cancer. Trots omfattande forskning är modellerna för autofagosombildning och autofagireglering ännu inte fastställda. Vårt laboratorium har belyst grundläggande mekanismer som ligger till grund för autofagosombildning och nya mekanismer för autofagireglering (eLife 2017, Angew Chem 2017, Nat Chem Biol 2019).

Vi kommer att kombinera cellbiologiska, biokemiska, nya kemiska och kemo-optogenetiska metoder för att förstå mekanismen för för autofagisk membranmorfogenes och bakteriell interation med värd autofagi. Doktoranden kommer att fokusera på cellmikroskopi, western blotting, knock-out/down, analys av cellulära fenotyper, proteinuttryck och rening av proteiner samt biokemisk och strukturell karaktärisering. Projektet finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projektet är tvärvetenskapligt med starka samarbeten mellan olika vetenskapliga discipliner.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att du har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå.

Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Erfarenhet av cellmikroskopi, western blotting, molekylär kloning, siRNA, CRISPR-Cas och/eller proteinuttryck och proteinrening är starkt meriterande.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
En komplett ansökan ska innehålla följande: 

  • Ett personligt brev där du beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen och en motivering om varför du söker anställningen (max 2 sidor)
  • CV
  • Kopior av examensbevis eller motsvarande inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser samt erhållna betyg
  • Namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 2020-04-29. För mer information är du välkommen att kontakta professor Yaowen Wu, e-post: yaowen.wu@umu.se, https://www.umu.se/personal/yaowen-wu/. Hemsida: https://www.biostruct.umu.se/principal-investigators/yaowen-wu/

Om oss
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och Biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi, se: www.umu.se/kemiska-institutionen. För mer information om forskarutbildning i kemi, se: https://www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Tillträde

Enigt överenskommelse

Diarienummer

AN 2.2.1-294-20

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-04-29

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.