Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i bioorganisk kemi med fokus på kolhydratsyntes

Kemiska institutionen

Ansök

senast

2022-02-01

 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Vi söker en doktorand med hög motivation och ett stort intresse för att utforska den kemiska biologin bakom mucin O-glykosylering och dess roll vid bakterieinfektioner.


Bakgrund och arbetsuppgifter

Muciner är en klass av proteiner med en hög andel av O-glykosylering och förekommer både i membranbunden och sekreterad form. Mucinerna täcker epitelcellernas yta och som en huvudkomponent i mucus så fungerar sekreterade muciner som en skyddande barriär mot invaderande bakterier och virus. Även om en större andel av dessa patogener hindras från att utveckla en infektion så har många bakterier genom evolutionens gång utvecklat strategier att undgå kroppens immunförsvar och lyckas med att penetrera mucusbarriären. Därmed orsakas inflammationer och infektioner av vårt cellepitel.

Doktorandprojektet innefattar syntes av kolhydrater och glykopeptider med målsättningen att studera interaktionerna mellan våra mucin glykaner och bakterier som orsakar infektioner av epiteliala vävnader. Därmed så hoppas vi få en bättre förståelse av orsakssambanden mellan mucin glykosylering och bakterieinflammation samt infektion i mag-tarmsystemet. Ny syntesmetodik och skyddsgruppkemi kommer att utvecklas för att kunna syntetisera sulfaterade mucin O-glykaner och glykopeptider. Glykaner, glykopeptider och glykoproteiner kommer att immobiliseras på ”microarray slides” för att studera bindningsinteraktioner till bakterielektiner (kolhydratbindande protein), mucinaser och glykosidaser. Projektet kommer även att inkludera masspektrometri och metodutveckling inom glykoproteomikanalys.

Doktoranden kommer att jobba med syntes av glykosylerade aminosyror, automatiserad Fmoc-fastfas peptidsyntes (Fmoc-SPPS), enzymsyntes och skyddsgruppkemi.  Kolonnkromatografi, analytisk och preparativ HPLC-separation, NMR-spektroskopi och masspektrometri är metoder som kommer att användas för upprening och karakterisering av de syntetiska molekylerna. Microarray-analys kommer att användas för att kartlägga kolhydrat-proteininteraktioner.


Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har:

 • Grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har:

 • Grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom organisk kemi, bioorganisk kemi eller motsvarande, ingå.

Därutöver så ska den sökande ha:

 • kunskap i organisk kemi och praktisk erfarenhet av syntes. Erfarenhet av kolhydratsyntes är en fördel men inget krav.
 • grundläggande kunskaper av analytiska och biokemiska metoder.
 • en hög motivation för forskningsprojektet
 • förmåga att samarbeta
 • goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs.


Villkor för anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

 

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Ett personligt brev där du beskriver dina forskningsintressen samt dina skäl att söka utbildningsplatsen
 • Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 1 februari 2022. Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Ulrika Westerlind vid Institutionen för kemi, ulrika.westerlind@umu.se, https://www.umu.se/en/staff/ulrika-westerlind/.

Vi ser fram emot att mottaga din ansökan!


Information om oss

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Ulrika Westerlind

090-786 93 15

Diarienummer

AN 2.2.1-1991-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2022-02-01

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.