Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i ekologi med inriktning mot fjärranalys av arktiska terrestra ekosystem

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Ansök

senast

2022-02-14

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, utlyser en doktorandanställning i ämnet fjärranalys av arktiska terrestra ekosystem. Anställningen är en av tre doktorandanställningar inom projektet ”Säsongsvariation i arktiska växt-mark-mikrobinteraktioner från molekyler till landskapsskala” vid Climate Impacts Research Centre i Abisko, och vid Umeå universitet. Startdatum enligt överenskommelse. Ansökan ska vara inlämnad senast 14/2 2022.

 

Projektbeskrivning
Doktorandanställningen är en del av ett större tvärvetenskapligt projekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2021–2026 (https://kaw.wallenberg.org/en/research/winter-studies-arctic-yield-new-insights-greenhouse-gas-emissions). Projektet syftar till att förstå och kvantifiera hur processer under den arktiska vintern påverkar helårsåterkopplingen av arktisk tundra till det globala klimatet. Arktiska ekosystem lagrar stora mängder organiskt kol i växter och mark. Upptag av kol av arktiska växter är starkt begränsade av deras tillgång på näringsämnen, speciellt kväve, på grund av konkurrensen från mikrober. Helårsbalansen av kol och kväve beror därför på systemets säsongsmässighet och synkronisering. Effekterna av klimatförändringarna är störst under höst, vinter och vår, och kan därför minska synkronin mellan olika processer, och därigenom orsaka ökade förluster av kol och kväve och därigenom positiva återkopplingar på klimatet. Det här stora tvärvetenskapliga projektet kommer att förbättra vår grundläggande kunskap om synkronier mellan aktiviteten hos växter och mikrober under den kalla säsongen. Projektet kommer vidare att identifiera ekosystemprocesser och egenskaper hos ekosystemen som kan användas för att skala upp och förutsäga effekten av asynkronier på helårsbalansen av kol och kväve i tundran.

 

Arbetsuppgifter
Vi utlyser nu en doktorandanställning inom det ovan beskrivna projektet. Innehavaren av anställningen kommer att använda fjärranalysverktyg (drönare och satelliter) för att undersöka hur säsongsvariationen i kol- och kväveomsättningen i olika vegetationstyper kan skalas upp till landskapsskalor.

Projektet är ett samarbete mellan växtekologer vid Umeå universitet och svamp- och mikrobiella ekologer vid SLU i Uppsala, och kommer att använda tekniker från växtekologi, molekylär markbiologi, biogeokemi (inklusive isotopbaserade metoder), och uppskalning från drönare och satellitbilder. Projektet kommer att bestå av en forskargrupp på ca elva seniora forskare och postdoktorer, fyra doktorander och två forskningsingenjörer. Anställningen kommer att vara placerad i Umeå, med experimentellt arbete i fjällekosystem nära Climate Impacts Research Centre och Abisko naturvetenskapliga station i norra Sverige.

Anställningen är finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Umeå universitet. Dr. Ellen Dorrepaal och professor Johan Olofsson kommer att vara handledare.

 

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i ekologi krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för ekologi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng.

Rekryteringen sker inom de villkor som regleras i Högskoleförordningen kapitel 5 och 7. Behörighetskraven ska ha uppnåtts när anställningen tillträdes.

Vi söker en person med erfarenhet av fältarbete och intresse för fjärranalys av terrestra ekosystem med satelliter och drönare, och en akademisk bakgrund i ekologi, naturgeografi eller liknande ämnen. Ytterligare krav är god kunskap kring tekniker som används inom fjärranalys av naturliga ekosystem samt dokumenterad erfarenhet av fältarbete. En framgångsrik kandidat ska även ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, vara kreativ, initiativrik, självständig, ha god kommunikationsförmåga och god förmåga att samarbeta. Meriterande är kunskap om arktiska terrestra ekosystem, studier av ekologiska processer med fjärranalys, erfarenhet av att hantera drönare (UAV), erfarenhet av utomhusaktiviteter i ett arktiskt vinterklimat, samt körkort för personbil.

Urvalet kommer att baseras på ansökningar, referenser och intervjuer.

 

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

 

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den XXX. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska.

  1. Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för anställningen
  2. Curriculum vitae (CV)
  3. Styrkt kopia av examensbevis
  4. En lista på dina universitetskurser, med betyg
  5. Kopior på eventuella publikationer/examensarbete
  6. Namn och kontaktinformation till tre referenspersoner

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF.

 

Kontakt
Om du har frågor angående anställningen, vänligen kontakta Ellen Dorrepaal, ellen.dorrepaal@umu.se eller Johan Olofsson, johan.olofsson@umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 120 medarbetare, varav 24 är doktorander. För mer information, se https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/. Climate Impacts Research Centre (CIRC) är en centrumbildning inom institutionen som bedriver forskning kring hur klimatförändringar påverkar ekosystemen i norr. En del av de anställda vid CIRC är baserade året runt i Abisko, Kiruna kommun. För vidare information se www.arcticcirc.net

Tillträde

Enligt överenskommelse

Diarienummer

AN 2.2.1-39-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2022-02-14

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.