"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i ekonomisk historia

Ekonomisk historia

Ansök

senast

2023-06-15

  • Typ av anställning Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Enheten för ekonomisk historia söker nu en doktorand. Anställningen är en tidsbegränsad anställning för fyra år med start hösten 2023 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl egen forskning samt deltagande i forskarutbildningskurser. Du kommer att ingå i institutionens forskningsarbete där du arbetar nära forskare vid enheten. Doktorandanställningen genomförs som ett självständigt arbete inom egen vald inriktning. Därför fästs stor vikt vid den bifogade avhandlingsplanen. I viss omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på våran enhet. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid. Anställningstiden utökas i så fall i motsvarande utsträckning till högst fem år.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i 4 år från hösten 2023 vid enheten för ekonomisk historia, Umeå Universitet. Placeringsort är Umeå och vi söker en doktorand som kommer vara en del av vår dagliga verksamhet vid enheten. Lönesättning sker i enligt med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar. Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap). 

Behörighet
Behörig att anställas som doktorand i ekonomisk historia kräver avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §). För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i ekonomisk historia krävs att den sökande har genomgått 90 högskolepoäng i ekonomisk historia varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i ekonomisk historia med ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Bedömningsgrund
Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, se studieprogram för forskarutbildningen i ekonomisk historia. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: 
• Kvalitet och innehåll i den sökandes tidigare arbete, till exempel mastersuppsats. 
• Förmåga att aktivt deltaga i institutionens forskningsmiljö. 
• Bedömd förmåga till självständigt vetenskapligt arbete. 
• Avhandlingsplan 
• Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. 
• Relevant utbildningsbakgrund. 
• Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga krav
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Ansökan 
Ansökan ske via rekryteringssystemet Varbi och din ansökan ska innehålla:
• En avhandlingsplan (maximalt tre sidor)
• Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen (maximalt tre sidor)
• Curriculum Vitae (CV)
• Betyg och examensbevis
• Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå
• Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa
• Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner

Enheten för ekonomisk historia
Enheten för ekonomisk historia är forskningsintensiv och sysselsätter ca 20 personer:professorer, lektorer, teknisk/ administrativ personal och doktorander. Forskningen inom ämnet publiceras regelbundet i svenska och utländska tidskrifter och utnyttjar både kvantitativa och kvalitativa metoder som viktiga verktyg. Ekonomisk historia har väl utvecklade forskningssamarbeten på lokal, nationell och internationell nivå inom följande områden: näringslivshistoria, miljö- och energihistoria, finanshistoria, ekonomisk tillväxt och omvandling, politisk ekonomi samt agrarhistoria. Mer information finns på hemsidan: https://www. umu.se/enheten-for-ekonomisk-historia/forskning

Välkommen med din ansökan!

Faktaruta

Tillträde

2023-09-01

Löneform

Månadslön

Ansökningsdatum

2023-06-15

Diarienummer

AN 2.2.1-272-23

Kontaktperson

Fredrik Olsson-Spjut

090-7866034

Magnus Lindmark

090-7867935

Tina Lundmark

090-7866438

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.