Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i energiteknik - solvärmeproduktion

Energiteknik

Ansök

senast

2022-08-26

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100 %
  • Ort Umeå

Vi söker en doktorand inom energiteknik med fokus på solvärmeenergiproduktion vid Umeå universitet. Startdatum är förhandlingsbart, men vi förväntar oss att doktoranden kan ansluta till gruppen någon gång mellan september och november 2022. Sista ansökningsdag är den 26 augusti 2022.

Projektbeskrivning
Solenergi är en viktig förnybar energiresurs som kan användas för olika termiska tillämpningar som för uppvärmning och tappvarmvatten i bostadshus. För att integrera solenergi i fjärrvärmesystem (FJV) behövs medelhöga temperaturer som skulle kunna erhållas från en koncentrerad solfångare även på sådana breddgrader som de nordiska länderna. En sådan integration skulle kunna bidra till att minska våra koldioxidutsläpp genom att ersätta biomassa- och fossilbaserade energiresurser i svenska FJV och samtidigt öka energisäkerheten. Syftet med denna doktorandutlysning är att använda en systemansats för att undersöka miljöeffekterna och de ekonomiska effekterna av solvärmeanvändning i svenska FJV.

Doktoranden kommer att få möjlighet att delta i experiment/försök, både i laboratoriemiljö och vid fullskaliga värmeproduktionsanläggningar. Doktoranden kommer att utveckla och implementera numeriska simuleringsverktyg för att analysera integrationen av solvärme i FJV-nät med hänsyn till olika förhållanden såsom värmeproduktionsteknologier, värmeproduktionens skala, typ av bränsle och klimat. Samarbetet med etablerade projektpartners är en viktig del av projektet.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i energiteknik med inriktning mot energieffektivisering alternativt energiteknik med inriktning mot termisk processkemi, krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 120 högskolepoäng inom området energiteknik, närliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för forskarutbildningen. Sökande som på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands, har förvärvat i stort sett motsvarande kunskaper är också berättigade. Kraven måste vara uppfyllda vid antagningen till forskarutbildning och behöver inte uppfyllas vid ansökningstidpunkten.

Den sökande ha förmåga att arbeta systematiskt, noggrant och självständigt likväl som i samarbete med andra. Vidare ska den sökande vara förtrogen med teoretiska ingenjörsvetenskapliga verktyg och ha goda praktiska kunskaper om forskningsområdet. Det planerade arbetet kräver ett analytiskt och kreativt arbetssätt.

Den sökande bör vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Dokumenterad kunskap och/erfarenhet inom solenergiområdet är särskilt meriterande. Dokumenterad erfarenhet av arbete med energisimuleringar och statistiska metoder är meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen förväntas resultera i en doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppdrag är således att vara aktiv i forskning, studera doktorandkurser och eventuellt delta i undervisning i kurser på grundnivå. Anställningen är begränsad till motsvarande fyra år på heltid eller upp till fem år, varav undervisning eller annat avdelningsarbete kan utgöra max 20%. Lönen sätts utifrån den fastställda lönenivån för doktorander vid Umeå universitet.

Ansökan
En komplett ansökan ska innehålla följande:

  1. Ett personligt brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivation för att ansöka och dina kontaktuppgifter (max 2 sidor)
  2. Curriculum vitae.
  3. Beskrivning av dina framtida forskningsplaner som är relevanta för positionen (max. 3 sidor)
  4. Styrkta kopior av relevant examensbevis och certifikat.
  5. En lista över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande så bör betygssystemet förklaras i korthet.
  6. En kopia av examensarbete och eventuella publikationer.

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 26 augusti 2022.

Information
Närmare upplysningar lämnas av:
Docent Gireesh Nair, 090-786 88 04, gireesh.nair@umu.se eller
Professor Thomas Olofsson, 090-786 67 10, thomas.olofsson@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2022-10-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Thomas Olofsson

090-7866710

Gireesh Nair

090-7868804

Diarienummer

AN 2.2.1-1217-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Ansök

senast

2022-08-26

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.