Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i experimentell fysik med inriktning mot organisk elektronik

Institutionen för fysik

Ansök

senast

2018-02-26

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning inom exempelvis organisk elektronik, kondenserade materiens fysik, nanoteknik, fotonik, och teoretisk fysik. För mer information se www.physics.umu.se/forskning.

Institutionen för fysik söker nu en doktorand i Experimentell fysik för ett projekt inom ämnesområdet organisk elektronik. Sista ansökningsdag är 26 februari, 2018. Tillträde i mars 2018 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
Kandidaten kommer att arbeta inom området organisk elektronik. Studierna kommer att vara fokuserade på undersökning, förståelse och utveckling av nya typer av elektroniska och ljusemitterande komponenter baserade på organiska elektroniska material. Forskargruppen, The Organic Photonics and Electronics Group, utvecklar i dagsläget ett antal olika komponenter, exempelvis ljusemitterande elektrokemiska celler, solceller och fälteffektstransistorer. Mer information om gruppens pågående forskningsaktiviteter finns på: www.physics.umu.se/english/research/photonics/organic-electronics

Anställningen som doktorand syftar till en doktorsexamen och huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid.

Kompetenskrav
Den sökande ska ha en masterexamen i fysik, eller en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, eller motsvarande kvalifikationer. Kompetens och erfarenhet av experimentell forskning, framförallt inom ämnesområdet organisk elektronik, är meriterande. Specifik och dokumenterad erfarenhet av utveckling av organiska ljusemitterande komponenter är speciellt relevant och därför speciellt meriterande.

Den sökande bör vara mycket motiverad, målinriktad, och ha en förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter såväl självständigt som i samarbete med en forskargrupp. Ett krav är att den sökande måste ha mycket goda färdigheter i både talad och skriven engelska.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i experimentell fysik krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet fysik om minst 120 högskolepoäng. Kraven ska vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildningen och behöver inte vara uppfyllda vid söktillfället. 

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
1. Ett följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker.
2. En meritförteckning.
3. Kopior av examensbevis.
4. En lista på universitetskurser med betyg.
5. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
6. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Information
För ytterligare information, kontakta Professor Ludvig Edman, ludvig.edman@umu.se Ansökningar skickas in via e-rekryteringssystemet Varbi.
Sista ansökningsdag är 2018-02-26.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Mars 2018 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Ludvig Edman

090-786 57 32

Diarienummer

AN 2.2.1-197-18

Löneform

Enligt fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

ST

090-786 54 31

SEKO

090-786 52 96

Ansök

senast

2018-02-26