Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i experimentell fysik

Institutionen för fysik

Ansök

senast

2020-01-20

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Vid institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t.ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, och biologisk fysik. För mer information se http://www.physics.umu.se/forskning

Institutionen för fysik söker nu en doktorand i experimentell fysik för ett projekt ämnat mot karakterisering och detektion av biologiska och kemiska stridsmedel. Doktorandanställningen ingår i företagsforskarskolan och projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Svenskt medborgarskap är ett krav! Tillträde i februari 2020 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 20 januari, 2020.

Projektbeskrivning
Sporbildande bakterier som orsakar sjukdomar, förstör mat och ger upphov till matförgiftning utgör en fara och belastar samhället med enorma kostnader. Sporerna är dessutom mycket motståndskraftiga mot värme, strålning och kemikalier vilket gör dem mycket svåra att avdöda. Sporers motståndskraft, robusthet och sjukdomsalstrande förmåga, är en utmaning för exempelvis sjukvården och livsmedelsindustrin att hantera, och möjliggör att de kan användas som biologiska stridsmedel.

För att hantera dessa utmaningar, är det viktigt att vi förstår sporernas uppbyggnad och att det finns pålitliga sanerings- och indikeringsmetoder. Vi vill i detta tvärvetenskapliga projekt lösa en rad forskningsfrågor som kommer ge oss ökad kunskap om bakteriernas livscykel och tidsskala inom de molekylära processer verkar när sporer dels utvecklas och dels avdödas genom exempelvis behandling med i kemikalier, strålning eller värme. Denna kunskap kommer öka vår insikt om sporernas robusthet och hur vi ska detektera dem, samt insikt om mekanismer på molekylär nivå. Sammantaget ger detta oss uppslag till nya strategier för bekämpning av patogena sporbildande bakterier.

Du kommer att arbeta inom ett projekt som drivs av ”Biophysics and Biophotonics group” vid institutionen för fysik, Umeå universitet; B- och C-indikeringsgruppen vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) i Umeå; samt i nära samarbete med en forskningsgrupp vid Cardiff University. Projektet fokuserar på att använda olika tekniker som t.ex., optisk pincett (Nobelpriset i fysik, 2018), Ramanspektroskopi, transmissions och svepelektronmikroskopi (TEM, SEM), atomkraftmikroskopi (AFM). I projektet arbetar vi dessutom med teknik- och metodutveckling inom forskningsområden som berör optik, machine-learning, 3D-skrivare, mikrofluidik, samt fysikalisk modellering.

Kompetenskrav
Den sökande ska ha en masterexamen i fysik, eller en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, eller motsvarande kvalifikationer. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i experimentell fysik krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet fysik om minst 120 högskolepoäng.

Ett krav är att den sökande måste ha mycket goda färdigheter i både talad och skriven engelska. Intresse av experimentellt arbete är ett krav.

Kompetens och erfarenhet av experimentell forskning, inklusive mikroskopi, Ramanspektroskopi, och data simuleringar är meriterande. Den sökande bör vara mycket motiverad, målinriktad, och ha en förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter såväl självständigt som i samarbete med en forskargrupp.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan
En komplett ansökan ska innehålla:
1. Ett följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker.
2. En meritförteckning/CV.
3. Kopior av examensbevis.
4. En lista på universitetskurser med betyg.
5. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
6. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 2020-01-20.
För mer information är du välkommen att kontakta Magnus Andersson, magnus.andersson@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Tillträde i februari 2020 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Magnus Andersson

090-786 63 36

Diarienummer

AN 2.2.1-2022-19

Löneform

Enligt fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

ST

090-786 54 31

SEKO

090-786 52 96

Ansök

senast

2020-01-20

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.