Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i informatik inom människocentrerad AI

Institutionen för informatik

Ansök

senast

2021-09-30

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Denna anställning vid institutionen för Informatik är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS), som syftar till att förverkliga excellent forskning och utveckla kompetens om konsekvenserna och utmaningarna av artificiell intelligens och autonoma system för mänskligheten och samhället. Detta tioåriga program initieras och finansieras av Marianne och Marcus Wallenberg Foundation (MMW) med 660 miljoner kronor. Utöver detta får programmet stöd från samverkan med industrin och från deltagande universitet. För mer information om forskningen och andra aktiviteter som bedrivs inom WASP-HS, besök; WASP-HS

Doktoranden kommer att delta i WASP-HS forskarskola som leds av framstående forskare inom området. Forskarskolan ger grundläggande kunskaper, perspektiv och insyn i aktuell forskning inom de olika disciplinerna. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildande av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt nätverk mellan doktorander, forskare och praktiker inom området. Det ger därmed ett mervärde utöver de befintliga doktorandprogrammen vid partneruniversiteten, vilket ger unika möjligheter för deltagarna.

Forskningsinriktning
AI-baserade system spelar en allt viktigare roll i vår vardag. Människocentrerad AI-forskning fokuserar på att samarbeta med människor, förbättra den mänskliga förmågan och ge människor möjlighet att bättre uppnå sina mål. Detta inkluderar frågor som hur individer kan påverka och samarbeta med AI-baserade system, i deltagande designprocesser och som en del av vardagen; vilka risker som kan uppstå när det gäller självbestämmande och autonomi och hur de kan mildras; hur förtroende, transparens och känsla av kontroll kan främjas; och hur individer relaterar socialt, kulturellt och känslomässigt till AI-system i deras vardag.

Det finns ett behov av att förstå och kritiskt reflektera över design och implementering av AI-system i vårt samhälle och dess konsekvenser för människan. Kunskapen måste fördjupas både i förståelsen av hur teknik skapas och används i en social värld, och hur den bidrar till att skapa nya världar. Framväxande teknik och dess implikationer för människors hälsa och välbefinnande måste belysas på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kandidaten kommer att bedriva forskning och genomlysa designprocesserna för att öka kunskapen om sociala, kulturella och etiska aspekter av teknikanvändning inom hälsa och människors välbefinnande. Lärdomar av denna forskning kommer att återföras till designen av AI-baserade system. Vi tror att du som kandidat har ett intresse för etik, estetik och/eller design, och helst har visat förmåga att engagera sig i områden som biodata/biosensorer, maskininlärning och/eller andra former av AI.

Vi söker en doktorand som vill arbeta med människocentrerad AI och vill vara med och utveckla Umeå universitets AI-profil. Denna speciella position är en del av UMeHealth-forskningsmiljön (https://www.umu.se/en/research/infrastructure/umehealth/) som fokuserar på AI för att stödja och förbättra människors välbefinnande.

Anställningen
Du kommer att bli anställd av och antagen som doktorand vid institutionen för Informatik, Umeå Universitet. Anställningen löper under fyra år på heltid och innebär att du genomför dina doktorandstudier inom institutionens verksamhet med doktorsexamen som mål. Anställningen kan innehålla upp till 20% av andra aktiviteter (t.ex. undervisning). Lön utgår enligt fastställd stege för doktorander och höjs i takt med studieframsteg. Tillträdesdag är hösten 2021 eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten förväntas du utföra ditt arbete vid institutionen för Informatik. 

Behörighet
Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i informatik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom informatik om minst 90 högskolepoäng, samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom informatik (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda även av den som på annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer
Vid urval bland behöriga sökande läggs stor vikt vid förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat samt den inskickade forskningsplanens kvalitet. I övrigt hänvisas till bestämmelser om anställning som doktorand (kap. 5) samt tillträde till utbildningen (kap. 7) i högskoleförordningen.

Ansökan
Ansökan måste vara komplett för att den ska behandlas i rekryteringsprocessen. Ansökan ska göras via E-rekryteringssystemet Varbi.

Tillträde

Hösten 2021

Kontaktperson

Katrin Jonsson

090-786 93 87

Tina Lundmark

090-7866438

Diarienummer

AN 2.2.1-1273-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-09-30

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.