Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i kulturgeografi

Geografi

Ansök

senast

2022-02-28

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för geografi utannonserar nu en befattning som doktorand i kulturgeografi som vill bidra till vår forskning om hållbar omställning och alternativa ekonomier inom bärindustrin. Anställningen innebär arbete inom ett befintligt forskningsprojekt som handlar om hur förändrad organisation och planering samt hållbara, diversifierade ekonomier inom matproduktion, genom exemplet vilda bär, kan bidra till landsbygdsutveckling, förändrade migrationsmönster samt social rättvisa och stärkt identitet för marginaliserade grupper. Anställningen påbörjas 2022-05-01 eller enligt överenskommelse för fyra år på heltid.

Institutionen för geografi är en forskningsmiljö med drygt 40 anställda. Exempel på forsknings- och undervisområden är planering, ekonomisk geografi, turism och naturresursanvändning. För mer information, besök vår hemsida https://www.umu.se/institutionen-for-geografi/ Projektet är ett samverkansprojekt mellan Institutionen för geografi, Umeå universitet, och Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Arbetsbeskrivning

Det aktuella doktorandprojektet kommer att bedrivas inom ramen för ett nystartat forskningsprojekt som tar ett brett grepp på hur hållbar omställning och alternativa, diversifierade ekonomier kan skapas inom bärindustrin i relation till planering och företagande, samt hur det bidrar till förändrade migrationsmönster och till utveckling på svensk landsbygd. Du som doktorand kommer att ingå i en befintlig forskargrupp som arbetar i skärningspunkten mellan samhällsplanering, migration och ekonomisk geografi, och som träffas regelbundet för att utveckla forskningsområdet. Inom ramen för projektet har du som doktorand möjlighet att själv forma din egen inriktning, som på olika vis kan handla om hållbar omställning och alternativa ekonomier av bärindustrin i relation till antingen ett governance/institutionellt perspektiv eller diversifierade ekonomier och entreprenörskap. Beroende på hur du väljer att utforma ditt projekt kan du exempelvis använda dig av metoder som system-/policyanalys, intervjuer, fältarbete, samt fallstudier.

Förslag på specifika ämnen av särskilt intresse, som samtliga inriktas mot exemplet bärindustri, är:

·       hållbar omställning och politisk styrning av globala matproduktionssystem,

·       hållbar organisation av förädlingsindustrier och dess koppling till svensk landsbygdsutveckling.

·       arbetskraftsmigration som en del av ett hållbart globalt livsmedelssystem,

·       gräsrotsinnovationer och entreprenörskap, samt

·       hur olika marginaliserade grupper kan bidra till diversifierade ekonomier.

Anställningen kräver att doktoranden deltar aktivt i att kommunicera forskningsresultat i internationella akademiska sammanhang och till olika samhällsaktörer samt deltar i institutionens övriga verksamheter. Eftersom datainsamlingen sker i Sverige är det en stor fördel om du kan genomföra intervjuer samt analysera textmaterial på svenska.

Om anställningen

Anställningen syftar till doktorsexamen och är i normalfallet tidsbegränsad på heltid i fyra år med start 2022-05-01 eller enligt överenskommelse. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Om institutionstjänstgöring (exempelvis undervisning) kan erbjudas (max 20% av heltid) förlängs anställningstiden med motsvarande tid. Placering är Institutionen för geografi vid Umeå universitet.

Behörighet

För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning i kulturgeografi. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt minst 90 högskolepoäng i kulturgeografi eller motsvarande eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer

Sökanden ska behärska det engelska språket i tal och skrift och ha insikt i forskning inom det samhällsvetenskapliga området, särskilt kulturgeografi. Det är en stor fördel om den sökande har kunskaper i det svenska språket motsvarande att kunna genomföra egna intervjuer. Kunskap om och erfarenhet av kvalitativa data såsom system-/policyanalys, intervjuer och/eller fältarbete är meriterande.

Om den sökande uppfyller behörighetskraven kommer i första hand förmåga att formulera en forskningsskiss med koppling till utlysningens tema och kulturgeografisk litteratur bedömas tillsammans med tidigare forsknings- och/eller studieresultat, följt av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta i grupp och självständighet samt kritisk förmåga).

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

1. Forskningsskiss över det tänkta området (max 3 sidor exklusive referenser), som ska innehålla

·         Beskrivning av forskningsidé

·         Motivering av projektet utifrån utlysningstextens tema

·         Syfte och frågeställningar

·         Koppling till relevant kulturgeografisk litteratur

2. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen (max 2 sidor)

3. CV/meritförteckning

4. Examensbevis

5. Uppsatser/övriga publikationer.

6. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

 

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Din ansökan ska vara registrerad i universitetets e-rekryteringssystem senast 2022-02-28.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

 

Närmare upplysningar lämnas av docent Charlotta Hedberg (projektledare), tfn 090-786 5602, e-post charlotta.hedberg@umu.se eller docent Aina Tollefsen (studierektor för forskarutbildningen), tfn 090-786 7884, e-post aina.tollefsen@umu.se

 

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

1 Maj 2022 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Charlotta Hedberg

090-786 56 02

Aina Tollefsen

090-786 78 84

Diarienummer

AN 2.2.1-1951-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2022-02-28

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.