Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i matematisk statistik inom programmet WASP AI

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Ansök

senast

2019-08-30

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en doktorand i matematisk statistik med inriktning mot statistisk inlärning med gleshet och djupa nätverksmodeller. Anställningen omfattar 4 års forskningstid. Sista ansökningsdag 2019-08-30.

Bakgrund
Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) är i ett brett perspektiv ett av de mest spännande framstegen under 2000-talet och den öppnar för nya möjligheter, men innebär även stora utmaningar. Centrumet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) lanserar ett program för att utveckla matematiken inom AI, med målet att stärka kompetensen inom AI i Sverige. Utlysningen av denna doktorandanställning är en del av detta program. WASPs vision är att uppnå och upprätthålla forskningsexcellens och industriell relevans inom dessa områden. För mer information se http://wasp-sweden.org/

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
När det gäller industrirobotar, autonoma bilar, algoritmer för aktiehandel och djupa nätverkassisterad utvärdering av medicinska bilder, krävs i ständigt växande omfattning att intelligenta och automatiserade beslut kan fattas i realtid från komplexa och heterogena data. Detta medför oöverträffade teoretiska och algoritmiska utmaningar och möjligheter för forskare när det gäller intelligent insamling och omvandling av data till information, prediktion och intelligenta beslut.

Modern statistisk inlärning ligger i framkant när det gäller dessa framsteg. Huvudsyftet med detta doktorandprojekt är att utveckla banbrytande matematiska och statistiska teorier och nästa generation av beräkningsverktyg till de ovanstående utmaningarna med betoning på statistisk inlärning med gleshet och andra framväxande datamodeller samt att utforska dess tillämpningar inom AI, inklusive medicinsk avbildning, automatiserad kvalitetskontroll och självkörande bilar. Teorier och verktyg kommer att utvärderas på både simulerade och verkliga data.

Att förstå och nyttja gleshet och struktur för att extrahera användbar information från stora datamängder i syfte att fatta optimala beslut kommer att vara den huvudsakliga forskningsinriktningen för denna anställning, där vi undersöker datamodeller alltifrån gleshet och rangrestriktion, till djupa nätverksmodeller såsom generativa kontradiktoriska nätverk.

Det övergripande målet med detta projekt är att utveckla nya matematiska, statistiska och beräkningsvetenskapliga metoder för gles och strukturerad signalbehandling samt att utveckla det teoretiska ramverket och utforska relaterade tillämpningar inom AI. Doktoranden förväntas även delta i samarbeten i våra pågående AI-relaterade projekt.

Behörighetskrav
Den sökande ska ha grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp ska vara på avancerad nivå. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematisk statistik krävs att den sökande har minst 90 hp inom huvudområdet matematisk statistik, varav minst 30 hp på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationer
Du har en magisterexamen i matematisk statistik eller tillämpad matematik, civilingenjörsexamen eller motsvarande examen inom ett relaterat fält. Utmärkta kunskaper i programmering (företrädesvis MatLab, Python eller R) krävs. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter i signalbehandling och bildanalys är meriterande.

Du förväntas att ta en aktiv roll i detta tvärvetenskapliga samarbete och ha en vetenskaplig och resultatinriktad strategi till ditt arbete. Du bör därför ha en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad.

Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Sökande med examen från ett utländskt universitet uppmuntras att tillhandahålla resultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS tester om tillgängligt.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år heltid eller upp till 5 år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde hösten 2019 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på svenska eller engelska:

  • ett personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker utbildningsplatsen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta för anställningen
  • ett curriculum vitae
  • styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev andra intyg
  • examensarbete och publikationer ska bifogas i de fall det finns sådana
  • kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem Varbi, logga in via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 2019-08-30. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information
Ytterligare information ges av professor Jun Yu, 090-7865127, jun.yu@umu.se

Tillträde

Hösten 2019 eller efter överenskommelse.

Kontaktperson

Jun Yu, jun.yu@umu.se

090-786 51 27

Åke Brännström, ake.brannstrom@umu.se

090-7867862

Diarienummer

AN 2.2.1-1132-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-08-30

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.