"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i matematisk statistik

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Ansök

senast

2023-10-20

  • Typ av anställning Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i matematisk statistik, med fokus på icke-parametrisk regressionsmodellering. Anställningen omfattar fyra års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är 20 oktober 2023. 

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter 
Vilka effekter har klimatförändringarna på mångfalden av landfåglar? Hur många pälssälar finns kvar i Antarktis efter häckningssäsongen? Överför flugor "bi"-parasiten på blommor via avföring? Statistik är till för att besvara dessa storskaliga och småskaliga frågor och för att förstå världen omkring oss, varandra och oss själva. När man analyserar sambanden mellan en respons och dess prediktorer kan det vara naturligt att anta att vissa relationer följer vissa formbegränsningar, såsom monotoni och konvexitet.

Formbegränsade generaliserade additivmodeller (SCAM) tillhandahåller ett allmänt och kraftfullt ramverk för semi-parametrisk regressionsmodellering med formbegränsningar, där det visats vara både effektiva och praktiska inom många tillämpningar. SCAMs popularitet ligger i den attraktiva balansen mellan tillämpbarhet och tolkningsbarhet. Befintliga metoder stöder dock inte modeller med stora datamängder som blir alltmer ovärderliga och viktiga eftersom tekniska framsteg inom vetenskap och industri genererar enorma mängder data. Dessutom är effektiv och robust beräkning för närvarande endast möjlig i standard exponentiellfamiljen.

Projektet syftar till att ta itu med dessa begränsningar genom att i) utveckla metoder för att anpassa SCAM till att kunna hantera mycket större datamängder och mer komplexa modellstrukturer än vad som hittills varit möjligt; ii) utveckla metoder för modeller med responsfördelning utöver standard fallen; iii) utveckla mjukvara med öppen källkod som implementerar de nya metoderna och möter behoven hos vetenskapliga och industriella användare inom relevanta områden.

Projektet är delvis finansierat av Vetenskapsrådet.

Kvalifikationer 
Doktoranden kommer att antas i forskarutbildningsämnet matematisk statistik. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematisk statistik krävs att den sökande har minst 60 hp inom ämnesområdena matematisk statistik, statistik och matematik varav minst 15 hp på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Goda kunskaper i R-programmering krävs. God kommunikationsförmåga i både skrift och tal på engelska är också ett krav. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter i regressionsmodellering, generaliserade linjära modeller, generaliserade additiva modeller, blandad modellering och beräkningsstatistik är meriterande.

Du förväntas ta en aktiv roll i detta projekt och i arbete på institutionen. Du har ett vetenskapligt förhållningssätt, kan arbeta självständigt och är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad. Framför allt är du fast besluten att kontinuerligt utveckla dina färdigheter och bidra till forskning om icke-parametrisk regressionsmodellering.

Bedömningen av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om anställningen 
Anställningen syftar till en doktorsexamen. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning eller annat institutionsarbete (upp till 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Månadslön sätts enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet. Tillträde till anställningen sker under vintern 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan 
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 20 oktober 2023. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska i PDF eller Word-format:

  • Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker anställningen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta.
  • Curriculum vitae.
  • Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg samt eventuellt andra intyg.
  • Examensarbete och publikationer med relevans för anställningen bifogas i de fall det finns sådana. Om du ännu inte har slutfört ditt examensarbete, skicka in en sammanfattning på högst 5 sidor inklusive figurer och referenser.
  • Testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.
  • Kontaktinformation till minst två referenspersoner. 

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande till befattningen. 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Mer information 
Ytterligare information ges av universitetslektor Natalya Pya Arnqvist, natalya.pya@umu.se och professor Jun Yu, jun.yu@umu.se. Du kan också kontakta prefekten, professor Åke Brännström, ake.brannstrom@umu.se, för ytterligare frågor.

Mer information om institutionen för matematik och matematisk statistik: 
https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/ 

Faktaruta

Tillträde

Vintern 2023 eller enligt överenskommelse

Löneform

Månadslön

Ansökningsdatum

2023-10-20

Diarienummer

AN 2.2.1-1383-23

Kontaktperson

Natalya Pya Arnqvist, universitetslektor

natalya.pya@umu.se

Jun Yu, professor

jun.yu@umu.se

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.