Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i medicinisk vetenskap med inriktning mot molekylär medicin

Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)

Ansök

senast

2018-12-31

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Ansökan om doktorandtjänst gäller Dr. Changchun Chen’s laboratorium vid Umeå universitet, som studerar syrgasdetektion i nematoden C. elegans.  Laboratoriet är affilierat till Wallenbergs centrum för Molekylär Medicin  (WCMM) och lokaliserat vid Umeå Centrum för Molekylär Medicin (UCMM).

Beskrivning av projektet

Forskningsprojektet syftar till att identifiera de molekylära mekanismer som medierar syrgasdetektion och i detalj studera de neurala kretsar som kontrollerar de beteendeförändringar som sker i respons till variationer i syrgasnivåer.  Projektet innebär bland annat studier av hur cytokiner kan påverka funktionen av neurala kretsar vid förändringar i syrgasnivåer där både C. elegans och odlade nervceller från däggdjur används.  Projektet involverar storskaliga genetiska screener, genomics, biokemi, mätning av kalcium signalering, opto-genetik samt RNA-profilering av enstaka nervceller.

Kompetenskrav

Grundläggande behörighet har den som genomgått grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng (hp) inklusive 60 hp på avancerad nivå eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande ska därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, ha uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom cell-/molekylärbiologi, samt ha erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling, däribland erfarenhet av grundläggande biokemiska analysmetoder. Det är meriterande om den sökande kan visa sina laborativa kunskaper genom publicerade artiklar i internationella tidskrifter. 

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs goda språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd forskarutbildningsgrupp.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen kan fås av Changchun Chen UCMM/WCMM, Umeå Universitet, 901 87 Umeå, Sverige eller via e-post: changchun.chen@umu.se.

Besök gärna även vår hemsida: https://www.umu.se/en/research/groups/changchun-chen/


Ansökan

Ansökan ska innehålla:

• ett personligt följebrev med beskrivning av din forskningserfarenhet, ditt forskningsintresse och varför du är lämpad för forskarutbildningsplatsen,

• en meritförteckning som inkluderar examina och tidigare anställningar,

• styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg,

• kopior på examensarbete och eventuella publikationer,

• kontaktinformation till minst två referenspersoner

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem och vara inkommen senast XXXX-XX-XX

Löneplacering

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Övrig information

http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/doktorandhandboken/

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Changchun Chen, changchun.chen@umu.se

090-786 71 35

Diarienummer

AN 2.2.1-2095-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-12-31