Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Doktorand i medicinsk vetenskap

Avdelningen för fysioterapi

Ansök

senast

2021-04-06

 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100%
 • Ort Umeå

Som doktorand kommer du att ingå i EU-konsortiet Health CASCADE, som är ett Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network. Detta konsortium omfattar sju universitet och fjorton partnerorganisationer från åtta europeiska länder; Belgien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Nederländerna, Skottland, Spanien och Sverige. Samarbetet syftar till att utveckla kompetens och expertis inom samskapande metodologier genom att utbilda en ny generation av forskare som kan arbeta tvärvetenskapligt och hälsofrämjande inom områdena folkhälsa, samhällsvetenskap och digital teknik. Läs mer på www.healthcascade.eu

Beskrivning

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste kroniska och handikappande sjukdomarna med väsentlig sjuklighet och dödlighet. KOL ökar stadigt, sjukdomen är nu den tredje största dödsorsaken i världen  och förekommer i lika hög grad hos män och kvinnor. Icke-farmakologiska ingrepp som pulmonell rehabilitering (PR) rekommenderas starkt i behandlingsriktlinjer eftersom de förbättrar hälsan och minskar vårdbehovet hos personer med KOL. Trots detta erbjuds endast en liten del av KOL drabbade PR och som en följd av detta finns ett behov av nya strategier, inklusive olika e-hälsoverktyg för att öka tillgången till PR. Ett e-hälsaverktyg, Min KOL, har nyligen utvecklats vin Umeå universitet i samskapande med personer med stabil KOL, deras släktingar och vårdpersonal. Processer för samskapande i utvecklingen av ett lämpligt e-hälsaverktyg har dock inte studerats hos personer med KOL som nyligen behandlats på sjukhus

I det aktuella projektet ”Co-creation of an eHealth application for people with, COPD, in a hospital context” kommer vi att vidareutveckla Min KOL för att även passa personer med KOL som nyligen varit på sjukhus på grund av en förvärring. Projektet kommer att genomföras i samarbete mellan Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten.

Kvalifikationer

Högskoleutbildning (motsvarande magister) omfattande 240 hp inom för projektet relevant område, varav minst 60 hp på avancerad nivå. Legitimerad vårdpersonal eller liknande, till exempel fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska eller relaterade områden. Det är önskvärt att sökanden har erfarenhet av kliniskt arbete med lungsjukdomar och / eller kliniska verktyg för e-hälsa. På grund av de samskapningsmetoder som tillämpas i projektet är det meriterat att kunna kommunicera på skandinaviska språk. Sökanden måste vara tillgänglig för att påbörja sin anställning hösten 2021.

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har

 • Nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning
 • Erfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet
 • Nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför handledare och institutionens forskarutbildningsgrupp innan formell antagning kan göras.
 • Kandidaten måste vara inom de första fyra åren (heltidsekvivalent forskningserfarenhet) i sin forskarkarriär och ännu inte ha tilldelats en doktorsexamen.
 • Vid tidpunkten för rekryteringen får kandidaten inte ha bott eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdagen. Obligatorisk nationell tjänst och / eller kortare vistelser som semester tas inte med i beräkningen.

Så här ansöker du

Din ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande:

 • Curriculum Vitae, styrkt
 • En kort beskrivning av dig själv, varför du är intresserad av positionen och hur du kan bidra till forskningen. Inkludera eventuella tidigare forskningsresultat och / eller kvalifikationer av särskilt intresse för den nuvarande positionen (max 2 sidor) och lista eventuella publikationer
 • Kopior av examensbevis
 • En lista med tre referenspersoner inklusive deras titlar och kontaktuppgifter

Övrig  information  http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/ doktorandhandboken/

Tillträdesdag 210901 eller enligt överenskommelse.

Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställd.

Vi ser fram emot din ansökan!

Tillträde

210901 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Karin Wadell

090-7869887

Diarienummer

AN 2.2.1-187-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-04-06

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.