Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Ansök

senast

2020-10-26

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom ämnena anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi samt urologi och andrologi. Vi söker nu en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi för studier inom projektet Allvarliga skadehändelser i vägtunnlar. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till motsvarande fyra år på heltid. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser etc.

Projektbeskrivning

Forskargruppen studerar allvarliga skadehändelser i extrema miljöer, till exempel underjordsmiljöer som tunnlar och gruvor. Målsättningen är förbättra det prehospitala omhändertagandet och om möjligt minska tiden till sjukhusvård. Projektet genomförs i samarbete med blå-ljusorganisationer och Trafikverket och består av delstudier som innefattar såväl kvalitativa som kvantitativa studier. Doktoranden kommer att vara delaktig i samarbetet, genomföra intervjuer, analyser och manusförfattande, samt i samråd med parterna utveckla och utvärdera en utbildningsmodell.

Antagningskrav

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.

Övriga kvalifikationer

Särskilt meriterande är goda teoretiska kunskaper inom det katastrofmedicinska området och goda kunskaper och praktisk erfarenhet inom den prehospitala akutsjukvården. För att kunna göra ett bra arbete är du initiativtagande och har lätt för att samarbeta. 

Upplysningar

För ytterligare information, kontakta professor Britt-Inger Saveman: britt-inger.saveman@umu.se

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

1. Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad till forskarutbildningsplatsen.

2. En meritförteckning.

3. Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg.

4. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.

5. Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

 

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Britt-Inger Saveman

britt-inger.saveman@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1286-20

Löneform

Månadslön enligt doktorandavtalet

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-10-26

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.