Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot Molekylärbiologi

Institutionen för molekylärbiologi

Ansök

senast

2018-02-28

 • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
 • Omfattning 100
 • Ort Umeå

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi med intresse inom bioinformatik och bakteriella stressresponser till institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start snarast eller enligt överenskommelse.

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter:

När bakterier utsätts för stressfulla förhållanden så omprogrammeras den intracellulära fysiologi för att öka chansen att överleva tills miljön blir gynnsam igen. Ett sätt att göra detta är att producera intracellulära signalmolekyler som ppGpp och pppGpp, som ändrar genuttrycksprofilen i cellen. (p)ppGpp produceras av enzymer av  RelA-SpoT Homologue (RSH) superfamiljen.

Det aktuella projektet gäller den del av RSH superfamiljen bestående av s.k. Small Alarmone Synthetases (SASs). Man har hittat 12 olika klasser av SAS, som har utvecklats genom gen-duplicering och horisontell genöverföring. Flera av dessa SAS klasser kan förekomma i samma bakterie. Det är inte känt varför bakterier bär flera SAS, och vad deras funktion är in vivo. Nyligen har detaljer kring SAS-regleringen uppmärksammats och det har visats att SAS RelQ från Entercoccus faecalis regleras in vitro både av enkelsträngat RNA och dess produkt pppGpp. Detta väcker frågor angående hur generell denna typ av reglering är bland olika SAS, vilka sekvens- och strukturregioner som är inblandade samt vilka RNA de binder i levande celler. Vi kommer att försöka besvara dessa frågor genom bioinformatiska analysmetoder, som att genomföra analyser av den molekylära evolutionen av SAS samt analysera NGS-data från SAS-bundna RNA-fragment.

Behörighet

Du ska ha en universitetsexamen motsvarande en magisterexamen i molekylärbiologi från ett europeiskt universitet vid tidpunkten för rekryteringen, eller motsvarande utbildningsnivå som har förvärvats i Sverige eller utomlands.

Kompetenskrav

Du bör vara mycket motiverad, ha mycket god kommunikationsförmåga med gruppledare och kollegor samt förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt.

Du har tidigare erfarenhet av bioinformatik och dator programmering (t.ex. Python Perl) och har erfarenhet av fylogenetiska analyser av proteinsekvenser. Du måste vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp.

Utvärderingen av förmågan och potentialen att prestera bra baseras främst på:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.
 2. Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
 3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.

Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning.

Ett beslut om antagning kommer att fattas av fakultetens studierektor först när en individuell studieplan har godkänts av institutionens forskningsutbildningskommitté.

 Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om

deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

 Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

 Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas

 

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

 • En CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.
 • Kopior på examensbevis
 • Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst
 • Kontaktuppgifter för en till tre referenser.

 

Facklig information lämnas av SACO, + 46- (0) 90-786 53 65, SEKO, + 46- (0) 90-786 52 96 och ST, + 46- (0) 90-786 54 31.

 

För frågor om tjänsten kontakta Gemma Atkinson, e-post: gemma.atkinson@umu.se

Mer om oss

Mer information om oss finner du på:  http://www.molbiol.umu.se/english  och www.ucmr.umu.se

 

 

 

Tillträde

2018-04-01

Diarienummer

AN 2.2.1-232-18

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2018-02-28