Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi

Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)

Ansök

senast

2019-10-23

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Beskrivning

Vi söker en väl motiverad doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot cell- och molekylärbiologi med intresse för nervberoende mekanismer i cancer, till Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin (WCMM) och Umeå Centrum för Molekylär Medicin (UCMM) vid Umeå universitet.

Anställningen finansieras av Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin (WCMM) vid Umeå universitet. WCMM grundades som en del av en nationell satsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) för att stärka life science-forskningen i Sverige. WCMM vid Umeå universitet bygger på ett nära samarbete med Region Västerbotten , övriga WCMM centra i Sverige samt SciLifeLab.

Forskargruppen är baserad på Umeå Centrum för Molekylär Medicin (UCMM) vid Umeå universitet. Vid enheten finns stark forskning inom neurovetenskap, cancer, genetik, metabolism och imaging. Centret har tillgång till god infrastruktur och är väl försett med nödvändig utrustning. I laboratoriet finns en stark bakgrund i genreglering och 3D-kromatinorganisation, musgenetik och grundläggande cancerforskning. Vi söker en entusiastisk och motiverad doktorand till Silvia Remeseiros forskningsgrupp för att studera nervberoende mekanismer vid cancer i allmänhet och vid glioblastom i synnerhet.

Arbetsuppgifter

Ökande bevis pekar på att axonogenes stimuleras av maligna celler och bidrar till cancertillväxt och metastas i olika tumörer vilket tyder på nervberoende mekanismer i cancer. Glioblastom är den vanligaste formen av alla primära hjärntumörer och den är också den mest aggressiva och dödliga . Huvudfokus kommer att ligga på att studera hur det regulatoriska genomet bidrar till att integrera signaler från neuroner i den omgivande tumörmikromiljön för att reglera genuttryck i glioblastom, hur kommunikationen mellan nervceller och gliomceller påverkar tumörtillväxt och invasivitet, och om samma nervberoende mekanismer gäller för andra typer av solida tumörer.

Kandidaten kommer att utföra odling av olika cancercellinjer (2D- och 3D-kulturer), genetisk manipulering (CRISPR/Cas9), mikroskopi (live-cell imaging, konfokal) och arbetet inkluderar också musmodeller. 

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som forskarutbildningskurser. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.Kvalifikationer

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp ska vara på avancerad nivå, eller på annat sätt inom och utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs för särskild behörighet minst 15 hp inom cellbiologi, 15 hp inom molekylärgenetik och 15 hp inom huvudområdet molekylärbiologi. Därutöver krävs 45 hp på avancerad nivå inom det cell- och molekylärbiologiska ämnesområdet, inkluderande ett självständigt arbete om minst 45 hp. För särskild behörighet krävs också nödvändiga kunskaper i engelska vilket kontrolleras genom att man på institutionen eller för institutionens forskarutbildningsgrupp håller ett antagningsseminarium på engelska.

Den sökande skall ha erfarenhet av forskningsfälten tumörbiologi och molekylärbiologi. Det är meriterande om du har erfarenhet av 3D-kulturer och cell odling av olika cancer cellinjer samt färdighet av mikroskopi (epifluorescens och konfokal mikroskopi). Erfarenhet av immunofluorescens, flödescytometri, vävnads-mikroarray och immunblot är också meriterande. Anställningen kräver mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift samt god förmåga till kommunikation, liksom förmåga att arbeta med och integrera i grupper. Bedömningen av de sökande baseras på deras kvalifikationer samt deras förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.Villkor

Ansökan ska innehålla:

-      Ett personligt brev där den sökande beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt en motivering till varför den sökande är intresserad av tjänsten  (max en sida).

-      Curriculum vitae (CV) inkluderande tidigare positioner, publikationslista samt laboratorieteknisk expertis.

-      Kopior av examensbevis.

-      Kontaktinformation till två referenspersoner. 

Ansökan ska skickas in via Umeå universitetets digitala rekryteringssystem Varbi senast 14 oktober 2019.

Rekryteringsförfarandet för denna position är i enlighet med högskoleförordningen (12 kap., §2) och beslutet angående anställning kan inte överklagas.

Ytterligare information:

För ytterligare information, vänligen kontakta biträdande universitetslektor Silvia Remeseiro, UCMM / WCMM, via silvia.remeseiro@umu.se

Tillträde

Efter överenskommelse

Kontaktperson

Silvia Remeseiro

090-7866547

Diarienummer

AN 2.2.1-1382-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2019-10-23

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.