Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot onkologi

Institutionen för strålningsvetenskaper

Ansök

senast

2020-01-23

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Placeringen för anställningen är vid Institutionen för strålningsvetenskaper. Du kommer också att tillhöra Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet. WCMM ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning (wcmm.umu.se).

Anställningen är finansierad av Marie-Sklodowska-Curie Innovative Training Network “PRECODE - PancREatic Cancer OrganoiDs rEsearch Network” som är en del av Europeiska kommissionens forskningsprogram Horizon 2020. PRECODE är ett konsortium uppbyggt av universitet, institut, och företag i Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, och Tyskland.

Utbytesnätverk kommer att utvecklas, där doktorander bereds goda möjligheter att interagera och arbeta med forskare från andra forskargrupper inom PRECODE.

Beskrivning av projektet:

Bukspottkörtelcancer (pankreascancer) har en mycket hög dödlighet och i dagsläget finns det inte några effektiva behandlingsmetoder att tillgå. Unikt för sjukdomen är det uttalade fibrotiska stroma som omger tumörcellerna. Tumörstromat består av ett extracellulärmatrix (ECM) och fibroblaster som tillsammans förser cancercellerna med viktiga signaler som reglerar tumörtillväxten. Detta gör tumörstromat intressant ur ett behandlingsperspektiv, men avsaknaden av kunskap om stromats komplexitet har försvårat utvecklingen av läkemedel som angriper tumörstromat.

I detta projekt kommer du som doktorand att arbeta med att utveckla isolerings- och odlingsprotokoll för metoder där humana pankreas- och stromaceller samodlas. Genom att manipulera uttrycket av extracellulärmatrixprotein (ECM) i celler som ingår i samodlingsmodellen och studera de biologiska effekter detta leder till förväntas bidra till en ökad förståelse för pankreascancerstromats funktion. Detta kommer att hjälpa oss att definiera stromala element som bidrar olika till patofysiologin av pankreascancer. Denna kunskap kommer sedan att användas för att utveckla och testa nya läkemedel som selektivt inhiberar tumörfrämjande interaktioner mellan cancerceller och ECM. 

Som doktorand kommer du att vara involverad i det utbildnings- och utbytesprogram som är etablerat inom PRECODE-samarbetet, vilket inkluderar praktik och placering i andra forskargrupper, samt deltagande i utbildningsaktiviteter, workshops och konferenser. 

Kompetenskrav:

Grundläggande behörighet har den som genomgått grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng (hp) inklusive 60 hp på avancerad nivå eller som i någon annan ordning har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Denna högskoleexamen får inte vara äldre än 4 år vid datumet för ansökans registrering. Vidare är den sökande skyldig att uppvisa trans-nationell mobilitet vid anställningen. Vid tiden för ansökan får därför inte den sökande ha bott, arbetat eller studerat i Sverige i mer än 12 månader de 3 senaste åren. Kortare besök såsom semester räknas ej.

Den sökande ska därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, ha uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom biomedicin eller cell-/molekylärbiologi, samt ha erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling, däribland erfarenhet av grundläggande biokemiska analysmetoder.

Praktisk erfarenhet av cellodling och djurförsök är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och den sökandes förmåga att samverka inom en forskargrupp.

Särskild behörighet:

För särskild behörighet gäller följande krav för medicine studerande och läkare: Godkänt kursmoment i onkologi på läkarprogrammet eller motsvarande. 

Följande gäller för studerande med annan bakgrund än studier på läkarprogrammet:  prövar i varje enskilt fall den sökandes reella kunskaper och ifall dessa anses motsvara de förkunskaper som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildningen kan sökanden antas. 

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs även goda språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd forskarutbildningsgrupp. 

Upplysningar:

Biträdande lektor Daniel Öhlund, Institutionen för strålningsvetenskaper/Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin, Umeå universitet, 901 87 Umeå, Sverige eller via e-post daniel.ohlund@umu.se 

Ansökan:

Ansökan ska innehålla:

  • ett personligt följebrev med beskrivning av din forskningserfarenhet, ditt forskningsintresse och varför du är lämpad för forskarutbildningsplatsen,
  • en meritförteckning som inkluderar examina och tidigare anställningar,
  • styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg,
  • kopior på examensarbete och eventuella publikationer,
  • kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2020-01-23.

Tillträdesdag:

Enligt överenskommelse.                                                                                     

Löneplacering:

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandbefattningar.

Övrig information: 

https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/forskarutbildning/doktorandhandboken/

 

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Daniel Öhlund

070-555 40 86

Diarienummer

AN 2.2.1-1852-19

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2020-01-23

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.