Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot pediatrik

Institutionen för klinisk vetenskap

Ansök

senast

2022-09-15

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Beskrivning
Vid Institutionen för klinisk vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom flera ämnen. Vi söker nu en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot pediatrik för studier inom projektet Sambandet mellan läkemedelsbehandling för psykiatriska symtom och allvarliga hjärtsjukdomar hos barn och unga vuxna. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till motsvarande fyra år på heltid.

Du som antas till utbildning på forskarnivå kommer att ingå i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/forskarutbildning/fakultetsgemensamt-forskarutbildningsprogram/allman-studieplan-doktorsexamen-fran-210701---beslutad-210621-slutver-2.pdf). Doktoranden kommer att vara placerad i Umeå på institutionen för Epidemiologi och Global hälsa.

Projektbeskrivning
Forskargruppen studerar sambandet mellan läkemedelsbehandling för psykiatriska symtom och allvarliga hjärtsjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna. Målsättningen med projektet är att med epidemiologiska metoder identifiera riskfaktorer för allvarliga biverkningar av psykiatrisk läkemedelsbehandling både på lång och kort sikt. Projektet engagerar en större forskargrupp med flera doktorander, och genomförs som ett samarbete mellan olika kliniska och epidemiologiska specialistområden. Flera kliniska och sociala aspekter belyses och resultaten kommer att kommuniceras till relevanta verksamheter och patientgrupper. Resultaten förväntas också bidra till bättre risk-nytta bedömning vid förskrivning av psykiatriska läkemedel till unga, och i förlängningen till säkrare medicinering och ökad patientnytta för unga med psykiatriska diagnoser.

Doktoranden kommer arbeta med den del av projektet som omfattar ojämlikheter (sociala, könsbetingade och åldersrelaterade) och risk för kardiella biverkningar av psykiatrisk läkemedelsbehandling. Doktoranden kommer att vara aktiv och delaktig i forskargruppens arbete, genomföra alla analyser och manusförfattande inom denna del av projektet. Doktoranden kommer också att få utbildning i en pediatrisk-, psykiatrisk- och socialmedicinsk grund.

Antagningskrav
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt goda språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses.

Övriga kvalifikationer
Särskilt meriterande är goda teoretiska kunskaper inom epidemiologi, sociologi och socialmedicin samt erfarenheter av arbete inom pediatrik och psykiatri. Dokumenterade färdigheter inom kvantitativ metodik och statistisk analys är meriterande. Meriterande är också grundläggande kunskaper i svenska språket. För att kunna göra ett bra arbete är du initiativtagande och har lätt för att samarbeta och kommunicera.

Upplysningar
För ytterligare information, kontakta: Estelle Naumburg, estelle.naumburg@umu.se.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

  1. Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad tillforskarutbildningsplatsen.
  2. En meritförteckning.
  3. Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg.
  4. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
  5. Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde

2022-10-01 eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Estelle Naumburg

estelle.naumburg@umu.se

Diarienummer

AN 2.2.1-1148-22

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-7865365

SEKO

090-7865296

ST

090-7865431

Ansök

senast

2022-09-15

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.