Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Doktorand i psykologi med inriktning mot internetbehandling av stress och sömnproblematik

Institutionen för psykologi

Ansök

senast

2021-04-18

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Doktorand i psykologi med inriktning mot internetbehandling av stress- och sömnproblem

Institutionen för psykologi, i samarbete Region Västerbotten och Företagsforskarskolan, söker en doktorand i psykologi. Projektstart september 2021. Projektet syftar till att skapa och utvärdera en stress- och sömnbehandling via internet. 

Projektbeskrivning

Doktorandprojektet kommer bedrivas vid Institutionen för psykologi i samarbete med primärvården vid Region Västerbotten. Projektet är en del av ett större projekt som avser att utvärdera korta, KBT-baserade, psykoedukativa gruppbehandlingar mot stress- och sömnproblematik. Det aktuella projektet avser att skapa och utvärdera stress- och sömnbehandling via internet. Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för Psykologi, Region Västerbotten och Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Behörighet

Grundläggande behörighetskrav för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs dessutom att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet psykologi. Projektets utformning gör att sökande ska kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Eftersom projektet handlar om psykologisk behandling är ett krav att den sökande är legitimerad psykolog. Statistisk dataanalys kommer att utgöra en del av forskningsprojektet, och du som söker bör därför ha ett intresse för arbete med kvantitativa forskningsmetoder.

Vi ser det som meriterande att tidigare ha arbetat med frågor relaterade till psykisk ohälsa i primärvård, e-hälsa och IKBT. 

Vi söker en engagerad, ansvarsfull och kreativ person med hög motivation för forskarstudier. Då anställningen som doktorand är en del av ett samarbete mellan olika aktörer ställer detta krav på god förmåga att arbeta i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Vi ser gärna att den sökande har ett intresse för psykisk ohälsa och internetbehandlingar. Vid urval kommer vikt att läggas vid personlig lämplighet såsom samarbets- och kommunikationsförmåga.

Villkor för anställningen

Utlysningen avser heltidsanställning som doktorand med doktorsexamen som mål. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt forskarutbildning vilket innefattar själva projektet, men även forskarutbildningskurser. För anställningen gäller att du förväntas utföra huvuddelen av ditt arbete på Institutionen för psykologi, Umeå universitet, samt inom Region Västerbotten med placering i Umeå. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete ingå (upp till max 20 %). Anställningen är tidsbegränsad till fyra år vid heltidsstudier, med förlängning i upp till ett år vid institutionsarbete. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi.

En fullständig ansökan ska innehålla:

1.  Personligt brev som motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)

2.  CV/meritförteckning

3.  Ett kort skiss på max två sidor där du ger en beskrivning av forskningsintresse i relation till forskningsprojektet och befattningens inriktning

4.  Kopior av examensbevis

5.  Kopior av uppsatser/övriga publikationer

6.  Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Välkommen med din ansökan senast 2021-04-18

Institutionen för psykologi:

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande. Vi har ca 90 anställda varav ett tiotal är doktorander. Se vår hemsida.

Primärvården, Region Västerbotten:

Region Västerbotten har idag drygt 10 000 medarbetare, de allra flesta inom hälso- och sjukvård. Primärvården omfattar alla hälsocentraler i regionen och har ansvaret för att vara första linjens vårdgivare i samhället. Läs mer här.

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation:

Som doktorand i Företagsforskarskolan (FFS) kommer du, att vid sidan av din ordinarie forskargrupp på institutionen, ingå i en tvärvetenskaplig doktorand-grupp. Varje projekt i FFS bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga. Som en del av FFS kan du erbjudas tre månaders praktik hos den externa organisationen utanför själva forskarutbildningen. Läs mer här.

Umeå universitet vill erbjuda en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vid varje rekrytering strävar vi efter ökad mångfald och använder möjligheten till positiv särbehandling. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 
 
 


 

 

Tillträde

1 september eller enligt överenskommelse

Kontaktperson

Maria Nordin

090-786 99 24

Annika Nordlund

090-786 78 30

Diarienummer

AN 2.2.1-430-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-04-18

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.