Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete

Ansök

senast

2021-12-08

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Institutionen för socialt arbete söker doktorand

Anställningen som doktorand är knuten till och skall genomföras i anslutning till det av Forte (Dnr. 2021-01424) finansierade forskningsprojekt: CollAGE: Samverkan för äldrevänliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg, fysisk planering och pensionärsråd.

CollAGE är ett Forte-finansierat sex-årigt forskningsprogram om intersektoriellt samarbete inom kommuner om fysisk planering, äldreomsorg och äldres bostäder. Programmet är ett samarbete mellan institutionen för Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet. Doktoranden kommer att engageras i detta program för att studera hur äldres boende och omsorg formuleras i kommunal planering och äldreomsorg. Doktoranden kommer dock självständigt utforma sitt arbete med stöd av handledare. Doktoranden ingår i det forskarteam som arbetar i programmet men kommer också att ingå i doktorandgruppen i Socialt arbete UmU och Fysisk planering, BTH.

Arbetsuppgifter

Som doktorand kommer du vara del av personalgruppen vid Institutionen för socialt arbete. Du kommer att bedriva dina forskarstudier i form av att läsa kurser och att självständigt producera en doktorsavhandling. Du kommer att ingå i institutionens forskningsmiljö, delta i seminarieverksamheten och forskarutbildningskurser i ett sammanhang av en forskningsmiljö med regelbundna seminarier.

Doktorandanställningens inriktning

Den som anställs som doktorand antas till forskarutbildningen i socialt arbete. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, fördelade på 90 högskolepoäng forskarutbildningskurser och 150 högskolepoäng avhandling.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Kvalifikationer

För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning.

https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/doktorand-i-socialt-arbete-_445323/

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand får i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängs till högst fem år.

Arbetsplats är Umeå universitet och som anställd kommer du att vara placerad vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Doktoranden förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. Se mer information om utbildning på forskarnivå
https://intra.aurora.umu.se/org/socw/Sidor/Forskarutbildning.aspx

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb med sista ansökningsdag 2021-12-08.

https://www.umu.se/jobba-hos-oss/

Ansökan ska innehålla
Till en fullständig ansökan ska bifogas:

Ett personligt brev som beskriver ditt motiv till att söka anställning som doktorand och i relation till det skisserade projektet ovan samt din bakgrund och tidigare erfarenheter. CV/Meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg på dessa. Kopia av examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven. Uppsatser/övriga publikationer. Eventuella övriga meriter med relevans till anställningen. Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner.

Övriga information

Mer information om Institutionen för socialt arbete lämnas av Prefekt Anna-Lena Perdahl, anna-lena.perdahl@umu.se och Biträdande prefekt Petra Ahnlund, petra.ahnlund@umu.se Upplysningar om forskningsprojektet CollAGE docent Katarina Andersson, katarina.andersson@umu.se och projektledare vid BTH, professor Catharina Nord, catharina.nord@bth.se

Upplysningar om forskarutbildningen i socialt arbete lämnas av Forskarutbildningsansvarig Petra Ahnlund, petra.ahnlund@umu.se.

Välkommen med din ansökan!

 

 

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Petra Ahnlund

7865278

Katarina Andersson

090-7866415

Anna-Lena Perdahl

090-786 7106

Catharina Nord

0455-385307

Diarienummer

AN 2.2.1-1549-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-12-08

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.