Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorand i sociologi

Sociologiska institutionen

Ansök

senast

2021-06-28

  • Typ av anställning Visstidsanställning längre än 6 månader
  • Omfattning 100%
  • Ort Umeå

Sociologiska institutionen söker en doktorand

Som sökande ska du profilera din insända forskningsplan mot en av de två valbara forskningsinriktningarna som beskrivs nedan. Ange också ditt val av inriktning i ditt personliga brev.

Inriktning 1: Digital sociologi med inriktning mot politik och aktivism

Inom forskargruppen för Digital Sociologi studerar vi hur internet och sociala medier inverkar på villkoren för politik och civilsamhälle. En allt större del av våra sociala liv utspelas på digitala plattformar, och det är uppenbart att deras nätverkslogik och algoritmiska sätt att fungera inverkar på aktivism och opinionsbildning. Hashtagkampanjer som #MeToo och #BlackLivesMatter, liksom de återkommande diskussionerna om sociala mediers roll i relation till politiska val illustrerar detta. Om du vill forska inom det här området ska din forskningsplan knyta an till en av, eller båda, dessa frågor: (1) Hur påverkar sociala mediers särskilda logik (viralitet, memes, hashtags, etc.) villkoren för politik och aktivism? (2) Hur kan de algoritmer och den automatisering som präglar sociala medieplattformar fungera som möjliggörande för politisk aktivism, och på vilka sätt kan de vara hindrande? Ditt projekt kan vara orienterat mot etnografiska metoder, textanalys, analys av data från sociala medier, eller kombinationer av dem. Läs mer om forskargruppen här; Digital sociologi (umu.se) 

Inriktning 2: Attitydforskning kring invandring och miljö

Vi söker en doktorand som är intresserad av attitydforskning kring miljö och invandringsfrågor. Invandring har blivit en av de mest framträdande politiska frågorna under 2000-talet. Parallellt med detta har klimatförändringar kommit att utgöra ett existentiellt hot mot mänskligheten. En av de oundvikliga konsekvenserna av klimatförändring är migration. Utgågångspunkten för detta projekt är kombinationen av dessa två saker där två av institutionens forskargrupper samarbetar för att bättre kunna förstå hur främlingsfientlighet och klimatfrågor fungerar tillsammans. Exempel på doktorandprojekt kan vara att studera hur främlingsfientlighet förändras i relation till miljöpolitik, eller hur åsikter om invandrare och miljö samspelar, eller hur åsikter om invandring och miljö påverkar politisk beteende. Projektet är inte begränsat till en specifik metod, men sökande bör ha goda kunskaper i kvantitativ metod. Läs mer om forskargrupperna här: Invandringsattityder, nationalism och rasism (umu.se)

Miljöattityder och miljöbeteenden (umu.se)

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom sociologi om minst 90 högskolepoäng samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom sociologi (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Eftersom forskningen kommer att bedrivas i en internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö är förmågan att samarbeta och bidra till lagarbete viktig, liksom mycket goda färdigheter när det gäller att prata och skriva på engelska.

Om anställningen

Doktorandställningen förläggs hos Sociologiska institutionen och sker i nära samarbete med övriga projektpartners. Doktoranden förväntas utföra arbetet i Umeå och delta i institutionens gemensamma aktiviteter. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Innehavare av anställningen ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. I begränsad omfattning kan arbete med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid förekomma. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Ansökan ska innehålla:

·       Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max två sidor exkl. referenser)

·       Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställningen.

·       Vidimerad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa.

·       Kopia av examensbevis

·       Uppsatser/övriga publikationer

·       Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

Om oss 

Sociologiska institutionen är en dynamisk forskning- och undervisningsmiljö med runt 60 anställda varav 12 doktorander för närvarande. Forskning bedrivs inom områden som attitydforskning, familjesociologi, arbetsmarknadsforskning, digital sociologi, vetenskapsstudier, politisk sociologi, äldreforskning, ekonomisk sociologi och medicinsk sociologi. Denna forskning är till stor del externfinansierad och utförs både i större forskargrupper och av enskilda forskare. Undervisning bedrivs på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå, i sociologi och biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet. Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida: Sociologiska institutionen (umu.se) 

Anställningen kan påbörjas enligt överenskommelse. Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi senast 28/6

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Simon Lindgren

simon.lindgren@umu.se

Mikael Hjerm

mikael.hjerm@umu.se

Karin Nilsson, HR Samordnare

090-7865260

Diarienummer

AN 2.2.1-908-21

Löneform

Månadslön

Fackliga kontakter

SACO

090-786 53 65

SEKO

090-786 52 96

ST

090-786 54 31

Ansök

senast

2021-06-28

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.